Kronika Harcerstwa

Nasz cykl w zbiorach zamojskiego Archiwum wzbogacamy o nową prezentację wirtualną – przedwojenną kronikę zamojskiego hufca harcerzy. Przekazana została w 2010 r. do zasobu Archiwum przez p. Krystynę Kabas córkę p. Jadwigi Harczuk-Muszyńskiej (1911-2008) – zasłużonej dla zamojskiego harcerstwa, Honorowej Obywatelki miasta Zamościa – która przechowała kronikę do lepszych czasów. Kronika założona została w 1922 r. i doprowadzona do roku 1939. Liczy ponad sto kart, Zawiera przeszło dwieście fotografii, strony z tekstami pisanymi na maszynie, włączone do niej afisze i gazetki. Jest też świadectwem sporych uzdolnień plastycznych jej autorów i swoistej tamtym czasom konwencji stylistycznej. Oczywiście zeskanowana tutaj kronika to przede wszystkim nieznane badaczom źródło do historii zamojskiego harcerstwa. Pewną niedogodność może stanowić odczytywanie testów w maszynopisie (podwójna szerokość tekstu) – wówczas można powiększyć każdy obrazek za pomocą szarego kwadracika znajdującego się w jego prawym górnym rogu. Fotografie zawarte w kronice zostały zeskanowane z osobna w wyższych rozdzielczościach i w sporej części są już prezentowane za pośrednictwem Galerii Archiwum (www.archiwum.zam.pl).
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4