W poniedziałek 6 czerwca oraz w środę 8 czerwca odbyły się współorganizowane przez Archiwum Państwowe w Zamościu okolicznościowe imprezy skierowane do najmłodszych odbiorców - dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych.

Razem z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną im. Hetmana Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu oraz oddziałem Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego zostały zorganizowane dwie wystawy: "Zaczarowany Świat Dziecka" oraz "Ochrona Ludzkiego Życia". Na pierwszej ekspozycji wystawiono archiwalia w postaci dokumentów, plakatów, afiszów, fotografii oraz artefaktów związanych z dziećmi oraz dotyczączących okresu dzieciństwa. Oprócz eksponatów kojarzących się jednoznacznie z działalnością Archiwum zaprezentowano również wystawę prac rękodzieła oraz zabawek. Wystawa "Ochrona Ludzkiego Życia" ukazywała dzieciom i młodzieży w oparciu o plakaty i dokumenty archiwalne z lat 50. - 70. XX w. działania propagujące ochronę zdrowia, badania oraz higienę. Obie ekspozycje odbyły się w  Collegium Novum WSH-E przy ul. Koszary 54 i cieszyły się dużą popularnością wśród najmłodszych.

W środę 8 czerwca w Przedszkolu Miejskim nr 14 przy ul. Olchowej 11 Archiwum Państwowe w Zamościu gościło w ramach otwartej imprezy "Piknik 2016". Zaprezentowano na banerach najciekawsze fotografie i artefakty z zasobu archiwalnego mające związek z dziećmi oraz dokumenty dotyczące historii miasta. Oprócz wystawy były zabawy, konkursy sprawnościowe, a nawet ekspozycja replik historycznej broni i ubiorów wojskowych. W imprezie wzięły czynny udział przedszkolaki oraz ich rodzice, dziadkowie i krewni.