W lipcu zasób fotograficzny Archiwum Państwowego w Zamościu wzbogacił się o bardzo interesujące i nieznane dotąd badaczom zdjęcia 9 Pułku Piechoty Legionów z okresu kampanii łotewskiej z lat 1919-1920. 32 fotografie formatu 10,7 cm x 8,2 cm przekazał do Archiwum Pan Czesław Czachowski, wnuk oficera 9 P.P. Leg. Kazimierza Czachowskiego. Niemal 100-letnie fotografie stanowią niezwykle cenny materiał archiwalny dokumentujący dzieje 9 Pułku sprzed okresu jego stacjonowania w Zamościu. Poza oficerami i żołnierzami kompanii Kazimierz Czachowski uwiecznił również naddźwińskie krajobrazy z terenu dzisiejszej północnej Białorusi i pogranicza białorusko-łotewskiego, m. in. Dryssę (ob. Wierchniedźwińsk), Sawiejki i Karkalę.

3 kompania 9 Pułku Piechoty Legionów. Karkala, 20 luty 1920 r.

Archiwum Państwowe w Zamościu zaprasza Państwa na wystawę plenerową w Rynku Solnym poświęconą zamojskiej kolei.

 

W 1916 r. Austriacy doprowadzili do Zamościa kolej żelazną o normalnym prześwicie szyn wynoszącym 1435 mm. Gdyby nie I wojna światowa i sytuacja na froncie, Zamość i Zamojszczyzna mogłyby jeszcze długo nie doświadczyć wygody tego wynalazku. Kolej wpisała się na dobre w krajobraz regionu, a zwłaszcza Zamościa, gdzie jej obecność niemal od samego początku wywoływała kontrowersje. Z powodu okrągłego jubileuszu 100-lecia doprowadzenia kolei do Zamościa i na teren Zamojszczyzny Archiwum Państwowe zorganizowało okolicznościową wystawę w Rynku Solnym wpisującą się w obchody 9 czerwca - Międzynarodowego Dnia Archiwów. Na czterech banerach prezentujemy Państwu wybrane fotografie, dokumenty, plany i źródła kartograficzne z zasobu zamojskiego Archiwum, dokumentujące historię kolei w Zamościu i regionie. Wystawę plenerową będzie można oglądać do końca sierpnia w przestrzeni Rynku Solnego. Zapraszamy!

 

Archiwum Państwowe w Zamościu było jednym z trzech organizatorów interdyscyplinarnej konferencji "Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków - przeszłość i teraźniejszość", która odbyła się w sobotę 25 czerwca w Zamościu.

Współorganizatorami konferencji byli: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Hetmana Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu oraz Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Zamościu. Obrady odbyły się w Auli F Collegium Novum WSH-E przy ul. Koszary 54. Na konferencji przedstawiono osiem referatów poruszających temat dziedzitwa kulturowego Polaków w ujęciu ogólnym i regionalnym z perspektywy różnych dyscyplin naukowych. Wśród referujących byli m. in. prof. dr hab. Jan Jachymek (PWSZ w Zamościu, LTN-K) oraz dr Andrzej Przegaliński (Instytut Historii UMCS w Lublinie). Z Archiwum Państwowego w Zamościu referaty wygłosili: mgr Jakub Żygawski i moderująca obrady dr Magdalena Kuranc-Szymczak. Konferencję poprowadził dr Jan Waszczyński - Rektor WSH-E w Zamościu. Mamy nadzieję, że konferencja zapoczątkuje przy czynnym udziale Archiwum Państwowego w Zamościu cykl spotkań naukowych dotyczących szeroko pojętej problematyki socjologiczno-historycznej regionu zamojskiego.


Archiwum Państwowe w Zamościu zostało jednym z partnerów konferencji regionalnej„Ziemiaństwo krasnostawskie w I połowie XX wieku”, która odbyła się w piątek 17 czerwca 2016 roku w Krasnymstawie.

Organizatorem konferencji był: Krasnostawski Dom Kultury, natomiast partnerami: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Hetmana Jana Zamoyskiego z siedzibą w ZamościuLudowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Zamościu, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Miejska Biblioteka w Krasnymstawie i Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Obrady odbyły się w Sali Widowiskowej Krasnostawskiego Domu Kultury. Na konferencji przedstawiono referaty dotyczące historii ziemiaństwa krasnostawskiego i chełmskiego. Wśród referujących byli: dr Andrzej Przegaliński z referatem – „Z rozważań nad ziemiaństwem krasnostawskim na przełomie XIX i XX wieku”, dr Magdalena Kuranc-Szymczak – „Wspomnień czar- historia pewnej rodziny”, na przykładzie rodziny Poletyłów z Wojsławic starała się przybliżyć tematykę archiwów rodzinnych i zarazić ideą tworzenia archiwum rodzinnego, mgr Artur Borzęcki, który wystąpił z tematem „ Inwigilacja ziemiaństwa przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego” i dr Ryszard Maleszyk, który w ciekawy sposób opowiedział o „ Rodzinie Smorczewskich”. W obradach głos zabrali m. in. prof. dr hab. Jan Jachymek (PWSZ w Zamościu, LTN-K) i Damian Kozyrski Dyrektor Krasnostawskiego Domu Kultury, który jednocześnie pełnił funkcję gospodarza. Dodatkową atrakcją dla zebranych były uroczystości związane z zakończeniem roku 2015/2016 Lubelskiego Uniwersytetu III Wieku filia w Krasnymstawie. Mamy nadzieję, że konferencja zachęci do współpracy również innych przedstawicieli kultury, sztuki i oświaty z obszaru działalności Archiwum Państwowego w Zamościu.

Z okazji świętowania 9 czerwca - Międzynarodowego Dnia Archiwów, zorganizowaliśmy 16 czerwca wystawę najciekawszych zbiorów archiwalnych. Tym razem tematem przewodnim była zachęta młodzieży oraz mieszkańców regionu do kolekcjonowania przedmiotów oraz pamiątek rodzinnych.

Ekspozycja odbyła się dzięki uprzejmości Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Hetmana Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu, która udostępniła Archiwum aulę w gmachu Collegium Novum przy ul. Koszary 54. Zaprezentowane zostały ciekawe materiały archiwalne, m. in. fotografie rodzinne, dokumenty, afisze i plakaty, proporce, sztandary oraz inne artefakty. Razem z wystawą eksponowano również również kolekcje numizmatów, znaczków pocztowych oraz innych interesujących przedmiotów zbieranych przez osoby współpracujące stale z Archiwum Państwowym w Zamościu.