2 czerwca w Collegium Novum Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Hetmana Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu odbyła się piąta edycja Ichoriady. Po raz trzeci na imprezie zagościło Archiwum Państwowe w Zamościu prezentując interesujące archiwalia.

Wespół z Ludowym Towarzystwem Naukowo-Kulturalnym Oddział w Zamościu przygotowano dwie wystawy: "Zaczarowany Świat Dziecka" oraz "Ochrona życia ludzkiego" wpisujące się z tematykę Ichoriady. Na ekspozycjach zaprezentowano plakaty i afisze, fotografie, prasę oraz mnóstwo ciekawych artefaktów. Z uwagi na Dzień Dziecka pierwsza wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem najmłodszych oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Oglądający eksponaty studenci oraz dorośli z  rozrzewnieniem wspominali okres dzieciństwa. W ramach wystawy "Ochrona życia ludzkiego" zaprezentowano plakaty i afisze z przełomu lat 60. i 70. ubiegłego wieku traktujące szeroko o problematyce ochrony zdrowia i higieny. Ekspozycje przygotowały i oprowadzały zwiedzających pracownice Archiwum: Bogumiła Mielnicka i dr Magdalena Kuranc-Szymczak. Wystawy można jeszcze oglądać do 10 czerwca w Collegium Novum WSH-E przy ul. Koszary 54a.

W związku z przypadającym 9 czerwca Międzynarodowym Dniem Archiwów nasza instytucja przygotowuje dla Państwa wystawy mające na celu popularyzację zasobu archiwalnego. Przedsięwzięcia te wpisują się w cykliczne wydarzenia oraz jubileusze upamiętniające historyczne momenty dotyczące przeszłości naszego regionu.

16 czerwca w budynkach Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Hetmana Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu przy ul. Koszary zorganizowana zostanie wystawa pt. "Międzynarodowy Dzień Archiwów - Dniem Twojego Hobby". Podzielone tematycznie ekspozycje obejmować będą prace związane z rękodziełem, eksponaty kolekcjonerskie (m. in. proporce, ceramikę, naczynia), dawne afisze i plakaty, fotografie oraz znaczki pocztowe. Wystawa ma na celu propagowanie, zwłaszcza wśród studentów oraz młodzieży szkolnej, ciekawych zainteresowań i pasji, jakimi można wypełnić wolny czas.

Tradycyjnie na czerwiec jest planowana ekspozycja plenerowa na Starym Mieście, w Rynku Solnym, wiążąca się z obchodami jubileuszu 100-lecia kolei żelaznej w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Na banerach przedstawiony zostanie krótki rys historyczny kolei wzbogacony o reprodukcje wybranych fotografi, map, planów kartograficznych i architektonicznych oraz artefaktów dotyczących kolei z zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu.

Serdecznie zapraszamy Państwa do oglądania ekspozycji!

24 maja 2016 r. w Archiwum Państwowym w Zamościu złożyła wizytę Pani Sara Netanjahu, małżonka premiera Izraela - Benjamina Netanjahu.

Pani Netanjahu towarzyszyli synowie: Awner i Jair oraz ekipa izraelskiej telewizji, która przygotowuje dokumentalny film dotyczący rodziny Sary Netanjahu. W wyniku przeprowadzonej kwerendy odnaleziono akta metrykalne przodków Pani Sary. Wizyta w Archiwum oraz możliwość przeglądania oryginalnych dokumentów dotyczących rodziny była dla Gości bardzo emocjonująca i wzruszająca.

10 maja w Muzeum Fortyfikacji i Broni w Arsenale odbyło się uroczyste otwarcie wystawy "Wybory Dawniej i Dziś" zorganizowanej przez Komisarza Wyborczego w Zamościu, Muzeum Zamojskie oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński, szefowa Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj oraz dyrektor Zespołu Prezydialnego PKW Marian Dzięgielewski. Znaczną część prezentowanych dokumentów pochodziła z zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu.

Zaprezentowano wiele archiwalnych dokumentów obrazujących historię wyborów parlamentarnych, samorządowych i prezydenckich w Polsce. Wśród eksponatów znalazły się obwieszczenia, ogłoszenia, uchwały, afisze i plakaty wyborcze, archiwalna prasa, fotografie oraz legitymacje pochodzące z zespołów: Akta miasta Zamościa, Akta osób i rodzin, Zbiór afiszów, ogłoszeń i druków ulotnych oraz Zbiór fotografii. Z ramienia Archiwum Państwowego w Zamościu do przygotowania wystawy przyczyniły się Panie: Jadwiga Łukaszczuk i Bogumiła Mielnicka. Ekspozycję można oglądać do 30 czerwca w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał przy ul. Zamkowej 2.

W dniu 15 kwietnia odbyły się IV Targi Pracy i Edukacji organizowane przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu.

W auli Collegium Novum WSH-E Archiwum Państwowe w Zamościu wraz z Ludowym Towarzystwem Naukowo-Kulturalnym współzorganizowało wystawę pt. "Ciekawostki ze świata techniki", która miała na celu w sposób aktywny i efektywny przyczynić się do podnoszenia świadomości historycznej i obywatelskiej społeczeństwa. Na wystawie zaprezentowano najciekawsze artefakty oraz archiwalia, m. in. plakaty, fotografie i dokumentacje architektoniczno-planistyczną. Po ekspozycji oprowadzały pracownice Archiwum: Bogumiła Mielnicka i dr Magdalena Kuranc-Szymczak.