1. Zamieszczanie tekstów:
 • artykuły naukowe o objętości do 30 stron tekstu głównego;
 • teksty źródłowe o objętości do 20 stron tekstu;
 • recenzje i omówienia publikacji do 10 stron tekstu;
 1. Teksty przygotowane na komputerze w programie MS Word, czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza (ok. 1800 znaków na stronie).
 1. Przypisy sporządzane czcionką Times New Roman, 10 pkt., interlinia 1 wiersz.
 1. Odnośniki do przypisów w tekście należy umieszczać przed kropką kończącą zdanie, za wyjątkiem kropek po skrótach (np. r. – rok, w. – wiek) i przecinków oddzielających części zdania.
 1. Sporządzanie przypisów:

Książki

 • J. Kowalczyk, Kolegiata w Zamościu, Warszawa 1968, s. 29.
 • Tamże.
 • J. Kowalczyk, Kolegiata, s. 30.

Artykuły w książce

 • S. Grzybowski, Jan Zamoyski – Europejczyk i Sarmata, w: Akademia Zamojska i jej tradycje, red. B. Szyszka, Zamość 1994, s. 21.
 • Tamże.
 • S. Grzybowski, Jan Zamoyski, s. 23.

Artykuły w czasopiśmie

 • P. Kulikiewicz, Przyczynek do historii Zamościa w latach 1810-1812, „Archiwariusz Zamojski”, 10 (2011), s. 42.
 • Tamże.
 • P. Kulikiewicz, Przyczynek, s. 50.

Archiwalia, materiały niepublikowane

 • Archiwum Państwowe w Zamościu (dalej APZ), Akta miasta Zamościa (dalej AmZ), sygn. 640, s. 120.
 • APZ, AmZ, sygn. 640, s. 10.
 1. Teksty mogą być nadsyłane do Archiwum Państwowego w Zamościu pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczone do siedziby Archiwum w wersji elektronicznej na nośniku.

Nie będą przyjmowane teksty niespełniające powyższych warunków.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.