Deklaracja dostępności

Archiwum Państwowe w Zamościu zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Archiwum Państwowego w Zamościu


Data publikacji strony internetowej: 2021.03.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.03.25


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  • Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
  • Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
  • Niektóre treści mogą być napisane niewystarczająco prostym językiem

Oświadczenie sporządzono 2021.02.27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Marcin Buczek, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 639 23 35

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Archiwum Państwowe w Zamościu położone jest we wschodniej części miasta na Osiedlu Małe Ciche wchodzącym w obręb jednostki pomocniczej gminy Zamość - Osiedle Jana Zamoyskiego. Siedzibą Archiwum Państwowego w Zamościu jest budynek biurowo-administracyjny znajdujący się przy ul. Hrubieszowskiej 69A, który jest nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek znajduje się wewnątrz Osiedla, w odległości 100 m od ul. Hrubieszowskiej stanowiącej wylotowy odcinek drogi krajowej nr 74 w kierunku Hrubieszowa i przejścia granicznego w Zosinie. Dojazd do budynku umożliwia ulica prowadząca w kierunku Osiedla. W odległości 30 m przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking ogólnodostępny, nieposiadający oznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parkingu ogólnodostępnym przy bloku nr 67, w odległości 100 m od siedziby Archiwum.

Możliwy jest dojazd do Archiwum komunikacją miejską. Najbliższy przystanek "Hrubieszowska - Szpital" znajduje się w odległości 100 m od siedziby Archiwum (linie MZK: 8, 31, 40, 44, 47). Pozostałe przystanki to: "Al. Jana Pawła II Szpital" - 600 m od Archiwum (linie MZK: 0, 3, 10, 11, 21, 56), pętla "Słoneczny Stok" przy ul. Hrubieszowskiej - 700 m od Archiwum (linie MZK: 0, 5, 49, 54). 

Odległość od dworca autobusowego i postoju BUS wynosi 1100 m.

Odległość od przystanku kolejowego "Zamość Wschód" wynosi 1600 m.

Wejście do siedziby Archiwum znajduje się od strony wschodniej i nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Aby wejść do budynku należy pokonać schody (10 stopni), które posiadają poręcze, jednak są pozbawione rampy. Drzwi główne są uchylne otwierają się na zewnątrz. Punkt Obsługi Interesanta znajduje się na parterze w pomieszczeniu Kancelarii. Udostępnianie materiałów archiwalnych odbywa się w czytelni ulokowanej na parterze. W budynku istnieją liczne bariery architektoniczne: brakuje windy osobowej oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma szczególnych oznaczeń graficznych ani dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Istnieje możliwość poruszania się po budynku z psem asystującym. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie braila, oznaczeń kontrastowych lub w czcionce powiększonej dla osób niedowidzących. Nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). W celu ułatwienia w rozstrzygnięciu sprawy zalecany jest kontakt telefoniczny z Archiwum 84 639 23 35 lub mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.