Zespół redakcyjny: dr Krzysztof Czubara, Andrzej Kędziora (przewodniczący), dr Bogdan Szyszka. Zamość 2005, s. 152, ilustr.

SPIS TREŚCI

Wstęp
Andrzej Kędziora: Akta osobowe Bolesława Leśmiana w Archiwum Państwowym w Zamościu

Z archiwalnych półek

Dariusz Wojnarski: Następstwa materialno-demograficzne napadu wojsk kozacko-tatarskich na Szczebrzeszyn w roku 1648
Ewa Lorentz: Nieznane inwentaryzacje budowli przykolegiackich z roku 1866
Kazimierz Kowalczyk: Płk Robert von Nolte 1813-1875 (przyczynek do biografii naczelnika Zarządu Inżynierii Zamojskiej Fortecy)
Ewa Lorentz: Nieznany plan posiadłości inżyniera wojskowego Roberta von Nolte na przedpolu twierdzy Zamość
Ewa Kuźma: Likwidacja analfabetyzmu w powiecie zamojskim w latach 1944-1953

Źródła i …źródełka

Sesja naukowa „Dzieje rozwoju przestrzennego i architektury Zamościa w 1978 – dyskusja (wstęp i opracowanie Jerzy Kowalczyk)
List Mieczysława Kurzątkowskiego w sprawie odkrycia fundamentów kościoła ormiańskiego (opracowanie Andrzej Kędziora)
Józef Niedźwiedź: Dobra Tyszowce za… 1 dukat holenderski
Krzysztof Radziejewski: Lustracja Zamościa a.d. 1874
Maciej Urbanowski: Chmurna młodość Stroińskiego
Edyta Targońska: Mała Padwa Północy
55 lat Archiwum Państwowego w Zamościu

Wiadomości archiwalne

Wystawa plakatów i afiszów filmowych
Nabytki
Hejnały z Archiwum
Sesje