Zespół redakcyjny: dr Krzysztof Czubara, Andrzej Kędziora (przewodniczący), dr Bogdan Szyszka. Zamość 2006, s. 125, ilustr.

SPIS TREŚCI

Wstęp
Janusz Panasiewicz: Umowa kupna-sprzedaży dóbr Hrubieszów z 30 marca 1800 r.

Z archiwalnych półek

Agnieszka Szykuła: Teofila Karnicka właścicielka dóbr Łabuńki
Łukasz Kot: Zamojski rodowód Premiera Leopolda Skulskiego
Ewa Kuźma: Odbudowa bibliotek w powiecie zamojskim w latach 1944-1949
Roman Tadeusz Górski: Legion Młodych Związek Pracy dla Państwa Obwód Zamojski (przyczynek do dziejów)
Krzysztof Czubara: Dr Tadeusz Stanisław Onyszkiewicz (1906-1989)
Marek Durakiewicz: Dorobek naukowy doktora Tadeusza Onyszkiewicza

Źródła i …źródełka

Stanisław Orłowski: Warsztat zamojskiego fotografa z początków XX wieku
Bogdan Szyszka: Listy Zygmunta Klukowskiego do Sochańskich
Bogumiła Mielnicka: Listy z Auschwitz

Pomoce archiwalne

Jakub Żygawski: Plany Zamościa w zbiorach Archiwum Państwowego w Zamościu
Jadwiga Łukaszczuk: Kwerendy do prac habilitacyjnych, doktorskich i magisterskich w Archiwum Państwowym w Zamościu w latach 1975-2000
Zdigitalizowany zasób archiwalny (Andrzej Kędziora)

Nabytki archiwum

Marian Iwańciów w zbiorach Archiwum
Plakaty filmowe

Wiadomości archiwalne

Archiwum w „Euridice”
Nowe mikrofilmy
Nowe bazy danych
Gromadzimy fotografie
Galeria internetowa
„Plan Ordynacji…” drukiem
Uczestniczymy w wystawach