Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921

w dokumentach z zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu

Wystawę przygotowała Bogumiła Mielnicka, współpraca: Marek Kaszuba, Jadwiga Łukaszczuk, Jakub Żygawski

 

 

Afisze

 

19200625_88-215-1888_PB.jpg

 

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego z dnia 25 czerwca 1920 r. w sprawie rekwizycji broni siecznej na terenie województwa lubelskiego

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 1888

 

19200628_88-215-1788_PB.jpg

 

Odezwa wojewody lubelskiego do ludności z dnia 28 czerwca 1920 r. w sprawie zakupu koni dla wojska

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 1788

 

19200708_88-215-1889_PB.jpg

 

Odezwa wojewody lubelskiego do ludności z dnia 8 lipca 1920 r. o zachowanie spokoju i rozwagi

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 1899

 

19200708_88-215-1890_PB.jpg

 

Rozporządzenie wojewody lubelskiego z dnia 8 lipca 1920 r. w przedmiocie ochrony obiektów kolejowych i komunikacyjnych oraz linii telegraficznych i telefonicznych

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 1890

 

19200726_88-215-1652_PB.jpg

 

Wezwanie Rady miasta Zamościa z dnia 28 lipca 1920 r. o wstępowanie do Armii Ochotniczej do obrony Rzeczypospolitej

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 1652

 

19200810_88-215-1892_PB.jpg

 

Obwieszczenie Zarządu miasta Zamościa z dnia 10 sierpnia 1920 r. o wprowadzeniu ograniczeń swobód obywatelskich

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 1892

 

19200812_88-215-1894_PB.jpg

 

Obwieszczenie Komendanta Miasta Zamościa z dnia 12 sierpnia 1920 r. do ludności miasta Zamościa

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 1894

 

19200825_88-215-1891_PB.jpg

 

Obwieszczenie Komendanta Wojewódzkiego Straży Obywatelskiej z dnia 25 sierpnia 1920 r. o wstępowanie do Straży Obywatelskiej

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 1891

 

19200829_88-215-1895_PB.jpg

 

Apel Komendanta Straży Obywatelskiej w Zamościu z dnia 29 sierpnia 1920 r. o wstępowanie do Straży Obywatelskiej

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 1895

 

19200910_88-215-1897_PB.jpg

 

Obwieszczenie Zarządu miasta Zamościa z dnia 10 września 1920 r. w sprawie zwrotu posiadanej broni oraz przedmiotów wojskowych

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 1897

 

19201204_88-215-1886_PB.jpg

 

Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego z dnia 4 grudnia 1920 r. w sprawie bezprawnych rekwizycji i plądrowania mienia przez osoby wojskowe

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 1886

 

19201213_88-215-1887_PB.jpg

 

Wyrok Sądu Pokoju w Krasnymstawie z dnia 13 grudnia 1920 r. w sprawie zwalczania lichwy wojennej

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 1887

 

19210201_88-215-1898_PB.jpg

 

Rozporządzenie wojewody lubelskiego z dnia 1 lutego 1921 r. upowszechniające Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 stycznia 1921 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania bezpieczeństwa publicznego od dnia 2 lutego do dnia 2 maja 1921 r.

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 1898

 

19210216_88_96_0_0_338_0172_PB.jpg

 

Rozporządzenie wojewody lubelskiego z dnia 3 marca 1921 r. upowszechniające Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1921 r. w przedmiocie utrzymania na okres dalszych sześciu miesięcy sądownictwa doraźnego za przestępstwa urzędników, popełnione z chęci zysku

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 338, s. 171

 

19210315_88-215-0116_PB.jpg

 

Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego z dnia 15 marca 1921 r. w sprawie obowiązku zgłaszania swojej obecności osób przybyłych z Rosji

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 116

 

19210421_88-215-1899_PB.jpg

 

Rozporządzenie wojewody lubelskiego z dnia 27 kwietnia 1921 r. podające do powszechnej wiadomosci Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 1921 r. o zawieszeniu ograniczeń w zakresie organizowania pochodów i zebrań

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 1899

 

19210521_88-215-0172_PB.jpg

 

Ogłoszenie Burmistrza miasta Zamościa z dnia 23 maja 1921 r. o rejestracji osób poszkodowanych na zdrowiu i życiu wskutek działań wojennych i inwazji bolszewickiej

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 172

 

 

 

Dokumenty

 

19200312_88_25_0_21_26_0021_PB.jpg

 

Okólnik Starosty Zamojskiego z dnia 12 marca 1920 r. w sprawie powołania lekarzy i osób posiadających przeszkolenie sanitarne do osobistych świadczeń wojennych

88/25/0/2.1 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 26, s. 23

 

19200507_88_96_0_0_187_0143_PB.jpg

 

Odpis Zarządzenia w myśl instrukcji ewakuacyjnej z dnia 7 maja 1920 r. Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 187, s. 143

 

19200507_88_96_0_0_187_0144_PB.jpg

 

Odpis Zarządzenia w myśl instrukcji ewakuacyjnej z dnia 7 maja 1920 r. Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 187, s. 144

 

19200507_88_96_0_0_187_0145_PB.jpg

 

Odpis Zarządzenia w myśl instrukcji ewakuacyjnej z dnia 7 maja 1920 r. Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 187, s. 145

 

19200507_88_96_0_0_187_0146_PB.jpg

 

Odpis Zarządzenia w myśl instrukcji ewakuacyjnej z dnia 7 maja 1920 r. Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 187, s. 146

 

19200507_88_96_0_0_187_0147_PB.jpg

 

Odpis Zarządzenia w myśl instrukcji ewakuacyjnej z dnia 7 maja 1920 r. Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 187, s. 147

 

19200607_88_96_0_0_338_0121_PB.jpg

 

Okólnik nr 275 Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 1920 r. do Panów Prezesów sądów okręgowych i Panów Prokuratorów przy tych sądach w b. zaborach rosyjskim i austriackim

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 338, s. 121

 

19200607_88_96_0_0_338_0122_PB.jpg

 

Okólnik nr 275 Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 1920 r. do Panów Prezesów sądów okręgowych i Panów Prokuratorów przy tych sądach w b. zaborach rosyjskim i austriackim

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 338, s. 122

 

19200607_88_96_0_0_338_0123_PB.jpg

 

Okólnik nr 275 Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 1920 r. do Panów Prezesów sądów okręgowych i Panów Prokuratorów przy tych sądach w b. zaborach rosyjskim i austriackim

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 338, s. 123

 

19200611_88_96_0_0_2_0160_PB.jpg

 

Odpis Zarządzenia Ministerstwa Poczt i Telegrafów z dnia 11 czerwca 1920 r. o telegramach i rozmowach telefonicznych odnoszących się do spraw o ułaskawienie osób skazanych na śmierć przez sądy doraźne 

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 160

 

19200702_88_25_0_21_10_0020_PB.jpg

 

Okólnik wojewody lubelskiego z dnia 3 lipca 1920 r. dotyczący niesienia pomocy i ułatwieniu topografom wojskowym wykonywania prac terenowych 

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 10, s. 27

 

19200710_88_96_0_0_2_0125_PB.jpg

 

Odpis rozkazu nr 126/W.M.20 z dnia 10 lipca 1920 r. o przyjmowaniu urzędników państwowych do armii ochotniczej 

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 125

 

19200712_88_96_0_0_2_0121_PB.jpg

 

Pismo okólne Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1920 r. w sprawie wstępowania sędziów, prokuratorów i pracowników sądów do armii

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 121

 

19200712_88_96_0_0_2_0122_PB.jpg

 

Pismo okólne Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1920 r. w sprawie wstępowania sędziów, prokuratorów i pracowników sądów do armii

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 122

 

19200712_88_96_0_0_2_0123_PB.jpg

 

Pismo okólne Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1920 r. w sprawie wstępowania sędziów, prokuratorów i pracowników sądów do armii

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 123

 

19200717_88_96_0_0_2_0153_PB.jpg

 

Pismo poufne Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 1920 r. w sprawie zapobiegania i karania przejawów tendencji wywrotowych w armii i społeczeństwie

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 153

 

19200717_88_96_0_0_2_0154_PB.jpg

 

Pismo poufne Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 1920 r. w sprawie zapobiegania i karania przejawów tendencji wywrotowych w armii i społeczeństwie

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 154

 

19200719_88_96_0_0_2_0124_PB.jpg

 

Pismo okólne Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 1920 r. w sprawie udzielania urlopów funkcjonariuszom publicznym

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 124

 

19200722_88_25_0_21_68_0040_PB.jpg

 

Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Zamościa z dnia 22 lipca 1920 r. - powołanie Komitetu Obronnego w Zamościu

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 68, s. 79

 

19200723_88_96_0_0_2_0130_PB.jpg

 

Odpis tajnej-poufnej instrukcji postępowań i zarządzeń przeciwdezercyjnych Ministerstwa Spraw Wojskowych z dnia 23 lipca 1920 r.

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 130

 

19200312_88_96_0_0_2_0131_PB.jpg

 

Odpis tajnej-poufnej instrukcji postępowań i zarządzeń przeciwdezercyjnych Ministerstwa Spraw Wojskowych z dnia 23 lipca 1920 r.

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 131

 

19200312_88_96_0_0_2_0132_PB.jpg

 

Odpis tajnej-poufnej instrukcji postępowań i zarządzeń przeciwdezercyjnych Ministerstwa Spraw Wojskowych z dnia 23 lipca 1920 r.

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 132

 

19200723_88_96_0_0_2_0133_PB.jpg

 

Odpis tajnej-poufnej instrukcji postępowań i zarządzeń przeciwdezercyjnych Ministerstwa Spraw Wojskowych z dnia 23 lipca 1920 r.

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 133

 

19200724_88_96_0_0_2_0126_PB.jpg

 

Okólnik nr 291 Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 1920 r. w sprawie ogłoszonych powołań do służby wojskowej

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 126

 

19200731_88_96_0_0_2_0127_PB.jpg

 

Okólnik nr 292 Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 1920 r. w sprawie odroczeń służby wojskowej dla urzędników reklamowanych

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 127

 

19200806_88_96_0_0_2_0156_PB.jpg

 

Instrukcja z sierpnia 1920 r. w sprawie regulowania poborów i diet ewakuowanych funkcjonariuszy państwowych 

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 156

 

19200806_88_96_0_0_2_0157_PB.jpg

 

Instrukcja z sierpnia 1920 r. w sprawie regulowania poborów i diet ewakuowanych funkcjonariuszy państwowych 

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 157

 

19200806_88_96_0_0_2_0162_PB.jpg

 

Okólnik Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 1920 r. przedstawiający treść uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego z dnia 29 lipca 1920 r. w sprawie współdziałania urzędów krajowych w obronie bytu i niepodległości Ojczyzny

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 162

 

19200806_88_96_0_0_2_0163_PB.jpg

 

Okólnik Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 1920 r. przedstawiający treść uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego z dnia 29 lipca 1920 r. w sprawie współdziałania urzędów krajowych w obronie bytu i niepodległości Ojczyzny

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 163

 

19200806_88_96_0_0_2_0164_PB.jpg

 

Okólnik Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 1920 r. przedstawiający treść uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego z dnia 29 lipca 1920 r. w sprawie współdziałania urzędów krajowych w obronie bytu i niepodległości Ojczyzny

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 164

 

19200810_88_25_0_21_68_0044_PB.jpg

 

Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Zamościa z dnia 10 sierpnia 1920 r. - sprawa dostarczenia robotników na potrzeby robót wojskowych

88/96 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 68, s. 86-87

 

19200902_88_25_0_21_149_0011_PB.jpg

 

Przepisy z dnia 2 września 1920 r. w sprawie grzebania poległych podczas wojny

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 149, s. 16

 

19200920_88_25_0_21_68_0045_PB.jpg

 

Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Zamościa z dnia 20 września 1920 r. - ustanowienie zapomogi na koszty pogrzebu ofiar poległych podczas obrony Zamościa

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 68, s. 89

 

19201001_88_96_0_0_187_0142_PB.jpg

 

Zawiadomienie Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 1 października 1920 r. o reaktywacji Sądu Okręgowego w Zamościu po powrocie z ewakuacji

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 187, s. 142

 

19201014_88_25_0_21_68_0049_PB.jpg

 

Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Zamościa z dnia 14 października 1920 r. - sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej i Magistratu miasta Zamościa za okres inwazji bolszewickiej

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, sygn. 68, s. 97

 

19201025_88_96_0_0_187_0195_PB.jpg

 

Rozkaz Ministerstwa Spraw Wojskowych z dnia 25 października 1920 r. dotyczący utworzenia Woskowego Referatu Inwigilacyjnego

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 187, s. 195

 

19201025_88_96_0_0_187_0196_PB.jpg

 

Rozkaz Ministerstwa Spraw Wojskowych z dnia 25 października 1920 r. dotyczący utworzenia Woskowego Referatu Inwigilacyjnego

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 187, s. 196

 

19201103_88_25_0_21_68_0055_PB.jpg

 

Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Zamościa z dnia 3 listopada 1920 r. - danina wojskowa

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 68, s. 108-109

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/01.jpg

 

Protokół z dnia 29 listopada 1920 r. z zeznania handlarza Josefa Korna w sprawie zdemolowania sklepu i rabunku towarów przez wojsko polskie w dniu 29 sierpnia 1920 r. podczas oblegania Zamościa przez wojska bolszewickie

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 3

 

19201206_88_96_0_0_187_0193_PB.jpg

 

Rozkaz Ministerstwa Spraw Wojskowych z listopada 1920 r. w sprawie postępowania w wypadkach dezercji

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 187, s. 193

 

19201206_88_96_0_0_187_0194_PB.jpg

 

Rozkaz Ministerstwa Spraw Wojskowych z listopada 1920 r. w sprawie postępowania w wypadkach dezercji

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 187, s. 194

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/03.jpg

 

Pismo Magistratu miasta Zamościa z dnia 3 stycznia 1921 r. do Ministerstwa Spraw Wojskowych Departamentu II Wojsk Technicznych w Warszawie przedstawiające kwotę wydatkowaną przez Magistrat na opłacenie robotników wojskowych zatrudnionych przy budowie okopów podczas oblężenia Zamościa przez bolszewików w sierpniu 1920 r. 

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 14

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/04.jpg

 

Załącznik do pisma Magistratu miasta Zamościa z dnia 3 stycznia 1921 r. do Ministerstwa Spraw Wojskowych Departamentu II Wojsk Technicznych w Warszawie przedstawiające wydatki poniesione przez Magistrat na opłacenie robotników wojskowych zatrudnionych przy budowie okopów podczas oblężenia Zamościa przez bolszewików w sierpniu 1920 r. 

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 15

 

19210113_88_25_0_21_68_0080_PB.jpg

 

Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Zamościa z dnia 13 stycznia 1921 r. - sprawa jeńców bolszewickich

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 68, s. 158

 

19210131_88_25_0_21_10_0021_PB.jpg

 

Odpis pilnego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 31 stycznia 1921 r. do wojewody lubelskiego w sprawie rejestracji osób internowanych i jeńców cywilnych podlegających repatriacji

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 10, s. 28

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/02.jpg

 

Protokół z dnia 5 lutego 1921 r. zawierający spis przedmiotów i pieniędzy zrabowanych przez Kozaków w nocy z 28 na 29 sierpnia 1920 r. u Mojżesza Gesunghaita zamieszkałego przy Rynku 11 w Zamościu

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 11

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/05.jpg

 

Pismo Burmistrza Zamościa z dnia 18 lutego 1921 r. do Ministerstwa Spraw Wojskowych przesyłające listy płac robotników zatrudnionych przy robotach fortyfikacyjnych w 1920 r.

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 17

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/07.jpg

 

Lista płac robotnikom do prac wojskowych w Zamościu za dni 21-24 sierpnia 1920 r.

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 20

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/08.jpg

 

Lista płac robotnikom do prac wojskowych w Zamościu za dni 21-24 sierpnia 1920 r.

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 21

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/09.jpg

 

Lista płac robotnikom do prac wojskowych w Zamościu za dni 21-24 sierpnia 1920 r.

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 22

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/10.jpg

 

Lista płac robotnikom do prac wojskowych w Zamościu za dni 21-24 sierpnia 1920 r.

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 23

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/23.jpg

 

Lista płac robotnikom do prac wojskowych w Zamościu za dni 21-24 sierpnia 1920 r.

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 36

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/24.jpg

 

Lista płac robotnikom do prac wojskowych w Zamościu za dni 21-24 sierpnia 1920 r.

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 37

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/25.jpg

 

Lista płac robotnikom do prac wojskowych w Zamościu za dni 21-24 sierpnia 1920 r.

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 38

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/26.jpg

 

Lista płac robotnikom do prac wojskowych w Zamościu za dni 21-24 sierpnia 1920 r.

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 39

 

19210228_88_25_0_21_10_0047_PB.jpg

 

Okólnik nr 166 wojewody lubelskiego z dnia 28 lutego 1921 r. w sprawie przeniesienia mogił z walk polsko-bolszewickich

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 10, s. 62

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/38.jpg

 

Pismo Delegata Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej Okręg XII (Ziemia Lubelska) z dnia 4 maja 1921 r. do Miagistratu miasta Zamościa w sprawie nadesłania imiennej listy członków gminy żydowskiej w Zamościu poszkodowanych przez wojska gen. Stanisława Bułaka-Bałachowicza w 1920 r.

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 51

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/39.jpg

 

Pismo Zamojskiego Dozoru Bożnicznego z dnia 28 czerwca 1921 r. do Magistratu miasta Zamościa w sprawie nadesłania listy poszkodowanych przez wojska gen. Stanisława Bułaka-Bałachowicza w 1920 r.

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 54

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/40.jpg

 

Odpis z 28 czerwca 1921 r. listy członków gminy żydowskiej w Zamościu, poszkodowanych przez wojsko gen. Stanisława Bułaka-Bałachowicza w dniu 28 sierpnia 1921 r. (sic!) [właściwa data: 28 sierpnia 1920 r.]

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 56

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/41.jpg

 

Odpis z 28 czerwca 1921 r. listy członków gminy żydowskiej w Zamościu, poszkodowanych przez wojsko gen. Stanisława Bułaka-Bałachowicza w dniu 28 sierpnia 1921 r. (sic!) [właściwa data: 28 sierpnia 1920 r.]

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 57

 

19210813_88_25_0_21_10_0198_PB.jpg

 

Odpis korespondencji szefostwa Inżynierii i Saperów Okręgu Generalnego Lubelskiego do wojewody lubelskiego z dnia 13 sierpnia 1921 r. w sprawie zachowania umocnień polowych mających strategiczne znaczenie

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 10, s. 264

 

1921_88_96_0_0_23_0233_PB.jpg

 

Strona tytułowa publikacji "Rola członków Związku Zawodowego Robotników Rolnych Rzpltej Polskiej podczas najazdu bolszewickiego", Warszawa 1921.

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 23, s. 233

 

1921_88_96_0_0_23_0286_PB.jpg

 

"Rola członków Związku Zawodowego Robotników Rolnych Rzpltej Polskiej podczas najazdu bolszewickiego", Warszawa 1921. Fragment dotyczący wydarzeń na terenie powiatu hrubieszowskiego

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 23, s. 286

 

1921_88_96_0_0_23_0287_PB.jpg

 

"Rola członków Związku Zawodowego Robotników Rolnych Rzpltej Polskiej podczas najazdu bolszewickiego", Warszawa 1921. Fragment dotyczący wydarzeń na terenie powiatu hrubieszowskiego

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 23, s. 287

 

1921_88_96_0_0_23_0288_PB.jpg

 

"Rola członków Związku Zawodowego Robotników Rolnych Rzpltej Polskiej podczas najazdu bolszewickiego", Warszawa 1921. Fragment dotyczący wydarzeń na terenie powiatu hrubieszowskiego

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 23, s. 288

 

 

 

Fotografie

 

011511_PB.jpg

 

Zamość, 1919 r. Legioniści u progu walk polsko-bolszewickich. Pierwszy z lewej Stanisław Śliwiński.

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 1, sygn. 16

 

011512_PB.jpg

 

Zamość, 1919 r. Zdjęcie portretowe legionistów Adama i Mariana w okresie wojny polsko-bolszewickiej.

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 1, sygn. 17

 

011801_PB.jpg

 

Zamość, 1920 r. Uczniowie szkół zamojskich jako żołnierze i ochotnicy stający do walk w wojnie polsko-bolszewickiej.

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 1, sygn. 17

 

0416220_aw_PB.jpg

 

Karkala, 26 lutego 1920 r. 3 kompania 9 pułku piechoty Legionów podczas kampanii łotewskiej

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 4, sygn. 04162.20

 

0416216_aw_PB.jpg

 

Muny, 28 lutego 1920 r. Artyleria 9 pułku piechoty Legionów w trakcie ostrzału pozycji wroga podczas kampanii łotewskiej.

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 4, sygn. 04162.16

 

0416215_aw_PB.jpg

 

Dryssa, 20 marca 1920 r. Żołnierze 9 pułku piechoty Legionów na stacji kolejowej Dryssa podczas kampanii łotewskiej.

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 4, sygn. 04162.15

 

0416219_aw_PB.jpg

 

Dryssa, marzec 1920 r. Oficerowie 9 pułku piechoty Legionów podczas kampanii łotewskiej. Na fotografii m.in. ppor. Boniecki, ppor. Cieślewski, por. Hożek, ppor. Januszkiewicz, kpt. Ludon, ppor. Rozucki, ppor. Steblecki, ppor. Wojakowski, kpt. Zientarski.

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 4, sygn. 04162.19

 

0416221_aw_PB.jpg

 

Okolice Dokszyc, 28 kwietnia 1920 r. 9 pułk piechoty Legionów w trakcie marszu zza Dźwiny do Dokszyc. Na koniach ppor. Łopuszyński, kapt. Czerny i ppor. Cieślewski.

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 4, sygn. 04162.21

 

0416229_aw_PB.jpg

 

Okolice Dokszyc, 28 kwietnia 1920 r. Marsz 9 pułk piechoty Legionów zza Dźwiny do Dokszyc.

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 4, sygn. 04162.29

  

0416224_aw_PB.jpg

 

Litwa, kwiecień 1920 r. ppor. Masala i ppor. Łopuszyński podczas podróży pociągiem z Wilna do Dyneburga nad Dźwiną.

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 4, sygn. 04162.24

  

88_1170_0_211_2_0051_PB.jpg

 

Warszawa, 1920 r. Członkowie rodziny Strzyżowskich w mundurach w okresie wojny polsko-bolszewickiej.

88/1170 Akta osób i rodzin, ser. 21.1 Zbiór Zenona Iwanejko, poz. 2

  

88_1170_0_211_2_0044_PB.jpg

 

Otwock Wielki, 1920 r. Obiad u rodziny Strzyżowskich.

88/1170 Akta osób i rodzin, ser. 21.1 Zbiór Zenona Iwanejko, poz. 2

  

88_1170_0_211_2_0044_PB.jpg

 

Warszawa, 1920 r. Portret w mundurze w czasach wojny polsko-bolszewickiej

88/1170 Akta osób i rodzin, ser. 21.1 Zbiór Zenona Iwanejko, poz. 2

 

 

 

Zamość w obliczu wojny 1919-1921 r.

  

88_25_0_23_570_plan_okolic_Zamocia_1923_0010-0011_PB.jpg

 

Plan poglądowy Zamościa z 1923 r. wg granic ustalonych w latach 1918-1922, z oznaczonym kolorem żółtym zasięgiem strefy planowanej rozbudowy miasta,

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.3, sygn. 570, s. 10-11

  

88_25_0_21_253_0123_mapa_drg_powiat_zamojski_1921_q_PB.jpg

 

Mapa rozkładu dróg państwowych, wojewódzkich i powiatowych w powiecie zamojskim, skala 1:1000000 z grudnia 1921 r.

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 253, s. 172

  

mapa1923.jpg

 

Arkusz A46 B36 "M39 Zamość" mapy sztabowej WIG z 1923 r. w skali 1:100000

88/510 Zbiór kartograficzny 1803-2015, spis nr 1 z 2014 r., poz. 23

  

88_510_0_8_60_-_szkic_58_1920_PB.jpg

 

Szkic polowy Zamościa z 1920 r. Arkusz nr 58 w skali 1:400 przedstawiający północne kwartały Starego Miasta z gmachem dawnej Akademii Zamojskiej i Rynkiem Solnym

88/510 Zbiór kartograficzny 1803-2015, ser. 8, poz. 58

  

88_510_0_8_62_-_szkic_60_1921_PB.jpg

 

Szkic polowy Zamościa z 1920 r. Arkusz nr 60 w skali 1:500 przedstawiający północno-wschodnie kwartały Starego Miasta z nadszańcem bastionu VI

88/510 Zbiór kartograficzny 1803-2015, ser. 8, poz. 60

  

88_510_0_8_69_-_szkic_66_1921_PB.jpg

 

Szkic polowy Zamościa z 1921 r. Arkusz nr 66 w skali 1:500 przedstawiający wschodnie kwartały Starego Miasta z koszarami w gmachu pofranciszkańskim i P.K.U. na terenie zabudowy po kościele ormiańskim

88/510 Zbiór kartograficzny 1803-2015, ser. 8, poz. 66

  

88_510_0_8_70_-_szkic_67_1921_PB.jpg

 

Szkic polowy Zamościa z 1921 r. Arkusz nr 67 w skali 1:750 przedstawiający bastion VII z nadszańcem oraz fragmentem dawnych koszar kozackich na Plantach

88/510 Zbiór kartograficzny 1803-2015, ser. 8, poz. 70

  

88_510_0_8_71_-_szkic_68_1921_PB.jpg

 

Szkic polowy Zamościa z 1921 r. Arkusz nr 68 w skali 1:750 przedstawiający obiekty dawnych koszar kozackich na Plantach

88/510 Zbiór kartograficzny 1803-2015, ser. 8, poz. 71

  

88_25_0_23_600_0026_proj_ani_miejskiej_1921_1_PB.jpg

 

Projekt z 1921 r. budynku Łaźni Ludowej w Zamościu przy ul. Lwowskiej 

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.3, sygn. 600, s. 26

  

158011_PB.jpg

 

Zamość, ok. 1920-1925. Panorama Starego Miasta od strony północnego przedpola fortecznego (Planty)

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 15, sygn. 8011

  

153063_PB.jpg

 

Zamość, ok. 1920 r. Widok na Stare Miasto od strony południowo-wschodniej znad Łabuńki (słoniczoło bastionu I)

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 15, sygn. 3063

  

152011m_PB.jpg

 

Zamość, ok. 1920-1925 r. Widok ratusza z perspektywy ul. Ormiańskiej. Fot. Antoni Jabłoński.

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 15, sygn. 384

  

152012m_PB.jpg

 

Zamość, ok. 1920-1925 r. Widok ratusza z perspektywy ul. Kołłątaja. Fot. Antoni Jabłoński.

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 15, sygn. 385

  

152013m_PB.jpg

 

Zamość, ok. 1920-1925 r. Widok z bramy Zajazdu Dichtera na plac autobusowy (pl. Wolności) i kościół pw. św. Mikołaja. Fot. Antoni Jabłoński.

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 15, sygn. 386

  

151141_PB.jpg

 

Zamość, ok. 1925 r. Widok z wieży ratusza na południowo-wschodnie kwartały Rynku. Na dalszym planie Dom Centralny, dawny kościół franciszkański oraz dzwonnica kościoła pw. św. Mikołaja. Fot. Jan Bułhak

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 15, sygn. 1141

  

153062_PB.jpg

 

Zamość, ok. 1925 r. Kazamata zachodnia bastionu I oraz dzwonnica kościoła pw. św. Mikołaja. Fot. Jan Bułhak

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 15, sygn. 3062

067

 

Strona tytułowa Zbioru zarządzeń przeciwko rozprzestrzenianiu się cholery i dżumy, wyd. 1903 r.

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1915, sygn. 244, s. 40

 

064

 

Protokół Zamojskiego Sanitarnego Komitetu z dnia 4 lutego 1905 roku w sprawie epidemii cholery

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1915, sygn. 244, s. 20

 

065

 

Protokół Zamojskiego Sanitarnego Komitetu z dnia 4 lutego 1905 roku w sprawie epidemii cholery

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1915, sygn. 244, s. 21

 

066

 

Protokół Zamojskiego Sanitarnego Komitetu z dnia 4 lutego 1905 roku w sprawie epidemii cholery

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1915, sygn. 244, s. 22

 

068

 

Okólnik Naczelnika Obwodu Zamojskiego z dnia 5 listopada 1905 r. dotyczący Organizacji dezynfekcji na wypadek pojawienia się cholery

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1915, sygn. 244, s. 114

 

069

 

Okólnik Naczelnika Obwodu Zamojskiego z dnia 5 listopada 1905 r. dotyczący Organizacji dezynfekcji na wypadek pojawienia się cholery

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1915, sygn. 244, s. 115

 

074

 

Postanowienie Lubelskiej Gubernialnej Sanitarno-Wykonawczej Komisji z dnia 20 października 1907 r. ws. konieczności zawiadamiania władz o pojawiających się przypadkach cholery

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1915, sygn. 271, s. 32

 

075

 

Wykaz lekarzy i felczerów w mieście Zamościu z dnia 11 sierpnia 1908 r.

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1915, sygn. 288, s. 9

 

076

 

Wykaz lekarzy i felczerów w mieście Zamościu z dnia 11 sierpnia 1908 r.

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1915, sygn. 288, s. 10

 

070

 

Protokół z dnia 11 lipca 1910 r. ws. pojawienia się cholery

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1915, sygn. 244, s. 205

 

071

 

Protokół z dnia 11 lipca 1910 r. ws. pojawienia się cholery

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1915, sygn. 244, s. 206

 

072

 

Protokół z dnia 11 lipca 1910 r. ws. pojawienia się cholery

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1915, sygn. 244, s. 207

070

 

Protokół z dnia 11 lipca 1910 r. ws. pojawienia się cholery

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1915, sygn. 244, s. 208

 

012

 

Protokół z czerwca 1926 r. z akcji przeprowadzenia szczepień przeciwko ospie wśród mieszkańców gminy Zwierzyniec

88/72 Akta Gminy Zwierzyniec 1871-1955, sygn. 98, s. 68

 

 

013

 

Informacja z 1 lipca 1926 r. do Starostwa Powiatowego w Zamościu ws. dokonania szczepień przeciwko ospie w gminie Zwierzyniec

88/72 Akta Gminy Zwierzyniec 1871-1955, sygn. 98, s. 83

 

 

014

 

Pismo Starosty Zamojskiego z 11 marca 1927 r. do wszystkich urzędów gmin ws. przeprowadzenia szczepień przeciwko ospie

88/72 Akta Gminy Zwierzyniec 1871-1955, sygn. 99, s. 39

 

077

 

Pismo Lekarza Powiatowego z dnia 4 kwietnia 1932 r. do Urzędu Gminy Tereszpol ws. podjęcia czynności związanych z zachorowaniami na tyfus plamisty

88/25 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1910] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 24

 

077

 

Pismo Wójta Gminy Tereszpol do Sołtysa wsi Tereszpol z dnia 6 kwietnia 1932 r. w związku ze stwierdzeniem zachorowań na tyfus plamisty

88/25 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1910] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 25

  

005

 

Sprawozdanie Lekarza Powiatowego w Krasnymstawie z 1933 r. - "Przychodnie"

88/29 Akta Gminy Krasnystaw [1940] 1944-1950, sygn. 74, s. 3

 

005

 

Sprawozdanie Lekarza Powiatowego w Krasnymstawie z 1933 r. - "Akcja zwalczania epidemii"

88/29 Akta Gminy Krasnystaw [1940] 1944-1950, sygn. 74, s. 4

 

016

 

Pismo przypominające Starosty Zamojskiego z 25 maja 1938 r. zobowiązujący służbę medyczną do zgłaszania przypadków chorób zakaźnych

88/72 Akta Gminy Zwierzyniec 1871-1955, sygn. 96, s. 53

 

 

015

 

Pismo przypominające Starosty Zamojskiego z 28 września 1938 r. o konieczności informowania zarządów gmin o chorobach zakaźnych 

88/72 Akta Gminy Zwierzyniec 1871-1955, sygn. 96, s. 52

 

 

007

 

Pismo z 11 marca 1939 r. informujące, że we wsi Stolnikowszczyzna panuje epidemia duru plamistego

88/29 Akta Gminy Krasnystaw [1940] 1944-1950, sygn. 76, s. 5

 

 

010

 

Pismo z 9 października 1943 r. do Landkomisarza w Tomaszowie Lubelskim ws. dezynfekcji domów chorych na tyfus w Siemierzu i Źwiartówku

88/52 Akta Gminy Rachanie 1937-1954, sygn. 20, s. 61

 

011

 

Informacja z 29 października 1943 r. do Lekarza Powiatowego w Zamościu ws. dezynfekcji wsi Siemierz

88/52 Akta Gminy Rachanie 1937-1954, sygn. 20, s. 63

  

 

018

 

Wykazy zachorowań w 1950 r. na choroby zakaźne

88/76 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim [1921-1949] 1950-1975, sygn. 50, s. 29

 

019

 

Wykazy zachorowań w 1950 r. na choroby zakaźne

88/76 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim [1921-1949] 1950-1975, sygn. 50, s. 30

 

020

 

Wykazy zachorowań w 1950 r. na choroby zakaźne

88/76 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim [1921-1949] 1950-1975, sygn. 50, s. 31

 

021

 

Komunikat Ministerstwa Zdrowia i Państwowego Zakładu Higieny ws. choroby Heine - Medina

88/76 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim [1921-1949] 1950-1975, sygn. 50, s. 46

 

018

 

Komunikat Ministerstwa Zdrowia i Państwowego Zakładu Higieny ws. choroby Heine - Medina

88/76 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim [1921-1949] 1950-1975, sygn. 50, s. 47

 

023

 

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia ws. choroby Heine - Medina

88/76 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim [1921-1949] 1950-1975, sygn. 50, s. 50

 

024

 

Wykaz zachorowań na choroby zakaźne z dnia 11 listopada 1950 r. na terenie powiatu biłgorajskiego

88/76 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim [1921-1949] 1950-1975, sygn. 50, s. 110

 

025

 

Wykaz zachorowań na choroby zakaźne z dnia 23 grudnia 1950 r. na terenie powiatu zamojskiego

88/76 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim [1921-1949] 1950-1975, sygn. 50, s. 127

 

026

 

Wykaz zachorowań na choroby zakaźne z dnia 30 grudnia 1950 r. na terenie powiatu zamojskiego

88/76 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim [1921-1949] 1950-1975, sygn. 50, s. 128

 

027

 

Wyjaśnienie Centralnej Wojewódzkiej Poradni Przeciwgruźliczej w Lublinie z 22 lutego 1951 r. ws. niekierowania chorych na gruźlicę do CWPP

88/76 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim [1921-1949] 1950-1975, sygn. 52, s. 3

 

028

 

Sprawozdanie z poradni przeciwgruźliczej za II kw. 1951 r.

88/76 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim [1921-1949] 1950-1975, sygn. 52, s. 11

 

029

 

Sprawozdanie z poradni przeciwgruźliczej za III kw. 1951 r.

88/76 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim [1921-1949] 1950-1975, sygn. 52, s. 13

 

030

 

Sprawozdanie ze stanu zachorowań na choroby zakaźne w Zamościu wg stanu z dnia 3 stycznia 1966 r.

88/301 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Zamościu [1960] 1962-1975, sygn. 404, s. 1

 

031

 

Znaczek przeciwgruźliczy o nominale 10 gr z 1930/1931 r.

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009

 

032

 

Znaczek przeciwgruźliczy o nominale 10 gr z 1929 r.

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009

 

033

 

Znaczek przeciwgruźliczy o nominale 10 gr z 1932/1933 r.

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009

 

034

 

Znaczek przeciwgruźliczy o nominale 10 gr z 1928 r.

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009

 

035

 

Znaczek przeciwgruźliczy o nominale 10 gr

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009

 

036

 

Znaczek przeciwgruźliczy o nominale 10 gr z 1935/1936 r.

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009

 

038

 

Znaczek przeciwgruźliczy o nominale 10 gr z 1938/1939 r.

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009

 

039

 

Wykaz zgłoszonych chorób zakaźnych w powiecie zamojskim od dnia 10 września do 16 września 1944 r.

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 530, s. 84

 

040

 

Plan walki z durem plamistym w powiecie zamojskim w 1944 r.

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 107

 

040

 

Plan walki z durem plamistym w powiecie zamojskim w 1944 r.

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 108

 

042

 

Informacja Lekarza Powiatowego z dnia 5 stycznia 1945 r. o stwierdzeniu 17 przypadków duru plamistego we wsi Górniki, gm. Krasnobród

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 1

 

043

 

Meldunek Lekarza Powatowego z dnia 9 stycznia 1945 r. dot. walki z durem plamistym na terenie powiatu zamojskiego

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 2

 

044

 

Meldunek Lekarza Powatowego z dnia 9 stycznia 1945 r. dot. walki z durem plamistym na terenie powiatu zamojskiego

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 3

 

045

 

Powiadomienie Starosty Zamojskiego z dnia 8 lutego 1945 r. o epidemii odry w Szkole Powszechnej w Wysokie

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 7

 

046

 

Pismo Inspektoratu Szkolnego Zamojskiego z dnia 7 lutego 1945 r. o szerzeniu się odry w Szkole Powszechnej w Wysokiem

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 8

 

047

 

Pismo Inspektoratu Szkolnego Zamojskiego z dnia 17 lutego 1945 r. do Lekarza Powiatowego w Zamościu o epidemii tyfusu plamistego na terenie wsi Pniówek, gm. Nowa Osada

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 14

 

048

 

Zalecenie Lekarza Powiatowego z dnia 8 marca 1945 roku do Inspektoratu Szkolnego w sprawie zamknięcia na kolejne dwa tygodnie Szkoły Powszechnej w Górnikach, gm. Krasnobród

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 15

 

049

 

Pismo Lekarza Powiatowego z dnia 22 marca 1945 r. do Inspektora Szkolnego w Zamościu w sprawie wykrycia nowych przypadków duru plamistego w Górnikach, gm. Krasnobród

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 16

 

050

 

Pismo Starosty Powiatowego w Zamościu z dnia 15 marca 1945 r. ws. zamknięcia ruchu w Kolonii Pniówek w związku z durem plamistym

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 17

 

051

 

Pismo Starosty Powiatowego w Zamościu z dnia 15 marca 1945 r. ws. zamknięcia ruchu w Kolonii Pniówek w związku z durem plamistym

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 18

 

053

 

Pismo Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego z dnia 9 kwietnia 1945 roku o przesłaniu odpisów wytycznych do walki z chorobami zakaźnymi

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 22

 

054

 

Ogólna instrukcja organizacji walki z epidemiami z 1945 r.

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 23

 

055

 

Teoretyczne założenie walki z tyfusem plamistym z 1945 r.

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 24

 

056

 

Teoretyczne założenie walki z tyfusem plamistym z 1945 r.

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 25

 

057

 

Zasady organizacji służby meldunkowej i przymusowej hospitalizacji w 1945 r.

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 26

 

058

 

Zasady organizacji służby meldunkowej i przymusowej hospitalizacji w 1945 r.

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 27

 

059

 

Pismo Nadzwyczajnego Komisariatu do Walki z Epidemiamii do Lekarza Powiatowego w Zamościu z dnia 8 maja 1945 roku o uzupełnienie informacji co do chorych na dur brzuszny i plamisty

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 33

 

060

 

Odpowiedź Lekarza Powiatowego w Zamościu z dnia 15 maja 1945 r. do Nadzwyczajnego Komisariatu do Walki z Epidemiamii ws. liczby chorych na dur brzuszny i plamisty na terenie powiatu zamojskiego

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 34

 

061

 

Pismo Nadzwyczajnego Komisariatu do Walki z Epidemiamii do Lekarza Powiatowego w Zamościu z dnia 24 maja 1945 roku o stwierdzeniu niedokładności i niestosowania się do Instrukcji o zwalczaniu chorób zakaźnych

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 40

 

062

 

Pismo Lekarza Powiatowego w Zamościu do Szpitala w Szczebrzeszynie z dnia 5 września 1945 r. dotyczące epidemii czerwonki oraz "nieudolności" w tej kwestii Szpitala w Nieliszu

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 43

 

063

 

Pismo Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 6 sierpnia 1945 r. do Lekarzy Powiatowych oraz Miejskich na terenie województwa lubelskiego o konieczności zgłaszania każdego przypadku zachorowania na malarię

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 44

 

001

 

Legitymacja imienna szczepień przeciwgruźliczych B. C. G. z 1949 r. (strona tytułowa)

88/4 Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie [1940] 1944-1950, sygn. 47, s. 45

 

002

 

Legitymacja imienna szczepień przeciwgruźliczych B. C. G. z 1949 r. (instrukcja)

88/4 Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie [1940] 1944-1950, sygn. 47, s. 46

 

003

 

Legitymacja imienna szczepień przeciwgruźliczych B. C. G. z 1949 r.

88/4 Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie [1940] 1944-1950, sygn. 47, s. 47

 

004

 

Legitymacja imienna szczepień przeciwgruźliczych B. C. G. z 1949 r.

88/4 Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie [1940] 1944-1950, sygn. 47, s. 48

 

 

017

 

Sprawozdanie za II kwartał 1950 r. ze szczepień przeciwgruźliczych B. C. G. (noworodków)

88/76 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim [1921-1949] 1950-1975, sygn. 49, s. 1

 

009

 

Odezwa Wojewódzkiej Stacji Przetaczania i Konserwowania Krwi w Lublinie z 1950 r. ws. oddawania krwi

88/29 Akta Gminy Wysokie powiat krasnostawski 1942-1954, sygn. 75, s. 6

 

008

 

Pismo z 26 lutego 1951 r. zawierające wykaz osób do szczepienia z poszczególnych gromad z obszaru działania Gromadzkiej Rady Narodowej w Wysokiem

88/37 Akta Gminy Wysokie powiat krasnostawski 1942-1954, sygn. 74, s. 2

 

079

 

Plakat z 1977 r. 1 - 10 grudnia. Dni walki z gruźlicą i chorobami płuc

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, spis roboczy z 2020 r., poz. 3

 

080

 

Plakat z 1978 r. zachęcający do zgłaszania się na radiofotograficzne badanie płuc

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, spis roboczy z 2020 r., poz. 2

081

 

Plakat z 1978 r. zachęcający do zgłaszania się do poradni dla dzieci

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, spis roboczy z 2020 r., poz. 3

082

 

Plakat z 1977 r. reklamujący działalność Polskiego Czerwonego Krzyża

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, spis roboczy z 2020 r., poz. 3

083

 

Obwieszczenie Magistratu miasta Zamościa z 1922 r. dotyczące stwierdzenia przypadku cholery azjatyckiej na przedmieściu Janowice Małe

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, sygn. 181

084

 

Ogłoszenie Magistratu miasta Zamościa z dnia 4 sierpnia 1922 r. ws. obowiązku zgłoszenia sie do powtórnego szczepienia przeciw cholerze

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, sygn. 182

085

 

Rozporządzenie Burmistrza miasta Zamościa z sierpnia 1943 r. o przymusowym szczepieniu ochronnych przeciwko tyfusowi brzusznemu i czerwonce

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, sygn. 295

086

 

Afisz z okresu okupacji niemieckiej: UWAGA! W tym domu panuje tyfus plamisty

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, sygn. 297

087

 

Afisz z 1943 r. Wąglik! Wstęp wzbroniony!

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, sygn. 298

088

 

Afisz z 1943 r. Wścieklizna! Wstęp wzbroniony!

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, sygn. 299

089

 

Zarządzenie Starosty Powiatowego Zamojskiego z dnia 21 marca 1949 r. w sprawie przymusowych szczepień ochronnych przeciw durowi brzusznemu na terenie całego powiatu zamojskiego

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, sygn. 993

090

 

Zarządzenie Starosty Powiatowego Zamojskiego z dnia 21 marca 1950 r. w sprawie przymusowych szczepień ochronnych przeciw durowi brzusznemu na terenie całego powiatu zamojskiego

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, sygn. 994

091

 

Zarządzenie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zamościu z dnia 27 kwietnia 1951 r. ws. szczepień ochronnych przeciw ospie naturalnej

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, sygn. 995

090

 

Plakat informujący o pierwszym Krajowym Zjeździe Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie, 2-3 luty 1951 r.

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, sygn. 1364

093

 

Afisz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PCK w Lublinie informujący o III Tygodniu Zdrowia w dniach 10-17 czerwca 1951 r.

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, sygn. 1365

094

 

Plakat z 1951 r. propagujący społeczne posterunki sanitarne PCK

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, sygn. 1366

095

 

Plakat z 1951 r. propagujący opiekę nad chorymi poradni przeciwgruźliczych

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, sygn. 1367

095

 

Plakat z 1951 r. informujący o zagrożeniu czerwonką i durem brzusznym

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, sygn. 1368

097

 

Druk ulotny z 1951 r. propagujący ochronę dzieci przed chorobą Heine-Medina

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, sygn. 1370

098

 

Szpital Powiatowy w Zamościu. Portret zbiorowy pracowników, przed wejściem do szpitala, czerwiec 1934 r.; autor wg piecz. „Zakład Fotograficzny J. Strzyżowski Zamość”

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 10

099

 

Szpital Powiatowy w Zamościu. Portret zbiorowy pracowników szpitala przed wejściem bocznym do „starego budynku” (w głębi kamienica przy ul. Piłsudskiego 4), w pierwszym rzędzie od lewej lekarz Stanisław Kulesza, siostra Sylwia, lekarze Stanisław Branicki, Tadeusz Onyszkiewicz i Bolesław Bogucki (dyrektor), siostra Monika, położna Zofia Służewska, intendent Tadeusz Topolski, 1947 r.; autor n.n.

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 10

100

 

Szpital Powiatowy w Zamościu. Dr Tadeusz Onyszkiewicz z praktykantkami, uczennicami szkoły pielęgniarskiej, przed budynkiem szpitala, 5 kwietnia 1947 r., autor n.n.

88/1178, Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 10

101

 

Szpital Powiatowy w Zamościu. Pracownicy szpitala, 1940-1949, autor n.n.

88/1178, Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 10

102

 

Szpital Miejski w Zamościu. Wizyta biskupa Stefana Wyszyńskiego ordynariusza lubelskiego, 1948 r.; autor n.n.

88/1178, Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 10

103

 

Szpital Miejski w Zamościu. Wizyta biskupa Stefana Wyszyńskiego ordynariusza lubelskiego, 1948 r.; autor n.n.

88/1178, Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 10

104

 

Szpital Miejski w Zamościu. Wizyta biskupa Stefana Wyszyńskiego ordynariusza lubelskiego; 1948 r.; autor n.n.

88/1178, Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 10

105

 

Szpital Miejski w Zamościu. Wizyta na oddziale chirurgicznym – od lewej lekarz Tadeusz Onyszkiewicz, Jadwiga Maluga pielęgniarka oddziałowa, lekarze Wiktor Maszek i Jan Pasicki, 1963 r.; autor Czesław Gienc

88/1178, Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 10

 

105

 

Szpital Miejski w Zamościu. Zabieg operacyjny – pielęgniarka Anna Różycka i lekarz chirurg Edmund Jasiński, 1966 r.; autor Jerzy Duda

88/1178, Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 10

 

107

 

Szpital Miejski w Zamościu. Stół operacyjny, w środku dr Tadeusz Onyszkiewicz, ok. 1955 r.; autor n.n.

88/1178, Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 10

 

109

 

Szpital Powiatowy w Hrubieszowie. Wśród zakonnic dr. S. Łobacz, za nim dr Jan Cieślak, 1937 lub 1938 r., wg piecz. Foto-Express W.Frost Hrubieszów

88/1178, Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 10

 

110

 

Szpital Powiatowy w Hrubieszowie. Korytarz, lata 1940-1949, autor n.n.

88/1178, Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 10

 

111

 

Pogotowie w Zamościu. Karetka pogotowia Skoda, od lewej Józef Skwaryło - kierowca, Zofia Służewska - położna, dyspozytorka, Mieczysław Gruszka - kierowca, 1952 r., autor n.n.;

88/1178, Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 10

 

112

 

Pogotowie w Zamościu. Siedziba przy ul. Kołłątaja 1/Kolegiacka, ok. 1965 r., autor n.n.;

88/1178, Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 10

 

Wizyta Papieża Jana Pawła II w Zamościu w dniu 12 czerwca 1999 r. w ramach VII Pielgrzymki do Polski (2-17 czerwca 1999 r.).

Prezentowane fotografie pochodzą z zespołu nr 88/1178/0/1 Zbiór fotografii

 

 

1 logo

 

Przygotowywanie miejsca koncelebry przy Parafii p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Zamościu - widok z rusztowań na scene dla chórów, przed 12 czerwca 1999 r.

Autor: Piotr Marzec

 

2 logo

 

Przygotowywanie miejsca koncelebry przy Parafii p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Zamościu - widok z rusztowań na sektor "0", przed 12 czerwca 1999 r.

Autor: Piotr Marzec

 

3 logo

 

Przygotowywanie miejsca koncelebry przy Parafii p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Zamościu - widok z rusztowań na wschodnie sektory, na dalszym planie ul. Wyszyńskiego i Osiedle Marii Konopnickiej, przed 12 czerwca 1999 r.

Autor: Piotr Marzec

 

4 logo

 

Przygotowywanie miejsca koncelebry przy Parafii p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Zamościu - widok z rusztowań na kwiaty do dekoracji ołtarza, przed 12 czerwca 1999 r.

Autor: Piotr Marzec

 

5 logo

 

Przygotowywanie miejsca koncelebry przy Parafii p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Zamościu - widok z rusztowań na ołtarz papieski, przed 12 czerwca 1999 r.

Autor: Piotr Marzec

 

6 logo

 

Przygotowywanie miejsca koncelebry przy Parafii p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Zamościu - dekoracja ołtarza papieskiego, przed 12 czerwca 1999 r.

Autor: Piotr Marzec

 

7 logo

 

Przygotowywanie miejsca koncelebry przy Parafii p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Zamościu - dekoracja ołtarza papieskiego oraz dzwony wystawione do poświęcenia przez Ojca Świętego Jana Pawła II, przed 12 czerwca 1999 r.

Autor: Piotr Marzec

 

8 logo

 

Przygotowywanie miejsca koncelebry przy Parafii p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Zamościu - dzwony oraz wyposażenie ruchome świątyń wystawione przed ołtarzem do poświęcenia przez Ojca Świętego, przed 12 czerwca 1999 r.

Autor: Piotr Marzec

 

9 logo

 

Przygotowywanie miejsca koncelebry przy Parafii p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Zamościu - wyposażenie ruchome kościołów do poświęcenia oraz dary dla Ojca Świętego, przed 12 czerwca 1999 r.

Autor: Piotr Marzec

 

10 logo

 

Udekorowany ołtarz kościoła pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Zamościu przed przyjazdem Ojca Świętego Jana Pawła II, przed 12 czerwca 1999 r.

Autor: Piotr Marzec

 

11 logo

 

Udekorowany Krzyż przed ołtarzem papieskim i kościołem pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Zamościu, przed 12 czerwca 1999 r.

Autor: Piotr Marzec

 

18 logo

 

Przygotowywanie miejsca koncelebry przy Parafii p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Zamościu - widok ołtarza papieskiego, przed 12 czerwca 1999 r.

Autor: Piotr Marzec

 

12 logo

 

Wierni oczekujący w sektorach na liturgię Słowa Bożego w Zamościu, w tle ołtarz papieski, 12 czerwca 1999 r.

Autor: Piotr Marzec

 

13 logo

 

Liturgia Słowa Bożego w Zamościu, 12 czerwca 1999 r.

Autor: Piotr Marzec

 

14 logo

 

Liturgia Słowa Bożego przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Zamościu, 12 czerwca 1999 r.

Autor: Piotr Marzec

 

15 logo

 

Powitanie przez wiernych Ojca Świętego Jana Pawła II udającego się na miejsce koncelebry w Zamościu, 12 czerwca 1999 r.

Autor: Piotr Marzec

 

20 logo

 

Ojciec Święty Jan Paweł II na Rynku Wielkim w Zamościu, 12 czerwca 1999 r.

Autor: Krzysztof Serafin

 

21 logo

 

W oczekiwaniu na Ojca Świętego w Zamościu, 12 czerwca 1999 r.

Autor: Jerzy Cabaj

 

22 logo

 

Ołtarz papieski w Zamościu w trakcie przygotowań, przed 12 czerwca 1999 r.

Autor: Jerzy Cabaj

 

23 logo

 

Ołtarz papieski w Zamościu w trakcie ostatnich prac, przed 12 czerwca 1999 r.

Autor: Jerzy Cabaj

 

45 logo

 

Dekoracja ołtarza papieskiego w Zamościu, 12 czerwca 1999 r.

Autor: Jerzy Cabaj

 

42 logo

 

Architekt inż. Maria Gmyz - autorka ołtarza papieskiego w Zamościu, 12 czerwca 1999 r.

Autor: Jerzy Cabaj

 

44 logo

 

Wierni udający się ul. Wyszyńskiego do sektorów przed miejscem koncelebry w Zamościu, 12 czerwca 1999 r.

Autor: Jerzy Cabaj

 

43 logo

 

Wierni w oczekiwaniu na przyjazd Ojca Świętego do Zamościa, 12 czerwca 1999 r.

Autor: Jerzy Cabaj

 

39 logo

 

Władze kościelne w oczekiwaniu na przybycie do Zamościa Ojca Świętego Jana Pawła II, 12 czerwca 1999 r.

Autor: Jerzy Cabaj

 

41 logo

 

Orkiestra Wojska Polskiego oraz Chór "Rezonans" w trakcie Liturgii Słowa Bożego w Zamościu, 12 czerwca 1999 r.

Autor: Jerzy Cabaj

 

24 logo

 

Msza św. koncelebrowana przez arcybiskupa i metropolitę Pragi Miroslava Vlka, 12 czerwca 1999 r.

Autor: Jerzy Cabaj

 

25 logo

 

Arcybiskup i metropolita Pragi Miroslav Vlk podczas odprawiania Mszy św. w Zamościu, 12 czerwca 1999 r.

Autor: Jerzy Cabaj

 

26 logo

 

Papież Jan Paweł II udaje się pomiędzy sektorami z wiernymi na miejsce koncelebry, 12 czerwca 1999 r.

Autor: Jerzy Cabaj

 

27 logo

 

Widok na południowe sektory z wiernymi, na dalszym planie ul. Odrodzenia i kościół polskokatolicki w Zamościu, 12 czerwca 1999 r.

Autor: Jerzy Cabaj

 

28 logo

 

Widok na południowe sektory z wiernymi w Zamościu, 12 czerwca 1999 r.

Autor: Jerzy Cabaj

 

29 logo

 

Południowe sektory z wiernymi podczas burzy i opadów deszczu w trakcie Liturgii Słowa Bożego, 12 czerwca 1999 r.

Autor: Jerzy Cabaj

 

30 logo

 

Grupa Polonii z USA w trakcie Liturgii Słowa Bożego w Zamościu, 12 czerwca 1999 r.

Autor: Jerzy Cabaj

 

31 logo

 

Ojciec Święty Jan Paweł II pozdrawia wiernych w Zamościu, 12 czerwca 1999 r.

Autor: Jerzy Cabaj

 

36 logo

 

Ojciec Święty Jan Paweł II pozdrawia wiernych w Zamościu, 12 czerwca 1999 r.

Autor: Jerzy Cabaj

 

 

33 logo

 

Ojciec Święty Jan Paweł II w trakcie przemówienia do wiernych w Zamościu, 12 czerwca 1999 r.

Autor: Jerzy Cabaj

  

38 logo

 

Ojciec Święty w trakcie Liturgii Słowa Bożego w Zamościu, 12 czerwca 1999 r.

Autor: Jerzy Cabaj

 

40 logo

 

Biskup diecezji zamojsko-lubaczowskiej Jan Śrutwa prezentuje dar od Ojca Świętego Jana Pawła II, 12 czerwca 1999 r.

Autor: Jerzy Cabaj

 

34 logo

 

Ojciec Święty Jan Paweł II błogosławi wiernych w Zamościu, 12 czerwca 1999 r.

Autor: Jerzy Cabaj

 

35 logo

 

Ojciec Święty opuszcza ołtarz w Zamościu, 12 czerwca 1999 r.

Autor: Jerzy Cabaj

 

37 logo

 

Ojciec Święty opuszcza ołtarz w Zamościu, 12 czerwca 1999 r.

Autor: Jerzy Cabaj

 

Prezentowane materiały pochodzą z zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu

 

001

 

Akt urodzenia Feliksa Kaczorowskiego - ojca Emilii Kaczorowskiej matki Karola Wojtyły

88/645 Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szczebrzeszynie 1810-1918, sygn. 107, s. 40: akt urodzenia nr 157 z 1849 r.

 

 

002

 

List biskupa Jana Śrutwy do Ojca Świętego z 1998 roku - zaproszenie Papieża do Zamościa 

88/1170 Akta osób i rodzin 12.2 Zbiór Janusza Panasiewicza, sygn. 208, s. 33

 

 

003

 

Uchwała Rady Miejskiej w Zamościu nadająca Papieżowi Janowi Pawłowi II Tytułu Honorowy Obywatel Zamościa

88/334 Urząd Miejski w Zamościu, [1948] 1960-2002, spis nr 1/2006, poz. 8, s. 214

 

 

004

 

Plakat – Wizyta Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce w 1999 roku

88/1170 Akta osób i rodzin 12.2 Zbiór Janusza Panasiewicza, sygn. 208, s. 9 

 

 

005

 

Plakat – VI [sic!] Pielgrzymka Ojca Świętego do Polski 5-17 czerwca 1999 r.

88/1170 Akta osób i rodzin 12.2 Zbiór Janusza Panasiewicza, sygn. 208, s. 7

 

 

006

 

Plakat – Ojcze Święty witamy w Ojczyźnie

88/1170 Akta osób i rodzin 12.2 Zbiór Janusza Panasiewicza, sygn. 208, s. 10

 

 

007

 

Zaproszenie na Liturgię Słowa w Zamościu z wejściówką do sektora

88/1170 Akta osób i rodzin 12.2 Zbiór Janusza Panasiewicza, sygn. 208, s. 3-6

 

 

008

 

Plan sektorów w Zamościu podczas Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II, 12 czerwca 1999 r.

88/1170 Akta osób i rodzin 12.2 Zbiór Janusza Panasiewicza, sygn. 208, s. 14

 

 

 

009

 

Plan rozmieszcznia parkingów i służb porządkowych w Zamościu podczas Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II, 12 czerwca 1999 r.

88/1170 Akta osób i rodzin 12.2 Zbiór Janusza Panasiewicza, sygn. 208, s. 13

 

 

010

 

"Mocni nadzieją" - program wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Zamościu w dniu 12 czerwca 1999 r.

88/1170 Akta osób i rodzin 12.2 Zbiór Janusza Panasiewicza, sygn. 208, s. 29

 

 

1978 1979 1

 

Projekt ołtarza papieskiego autorstwa arch. Marii Gmyz

88/1170 Akta osób i rodzin 12.2 Zbiór Janusza Panasiewicza, sygn. 208, s. 55

 

 

 

1978 1979 1

 

Złoty kielich - dar dla Ojca Świętego Jana Pawła II

88/1170 Akta osób i rodzin 12.2 Zbiór Janusza Panasiewicza, sygn. 208, s. 59

 

 

 

1978 1979 1

 

Przemówienie Papieża Jana Pawła II podczas Liturgii Słowa w Zamościu, 12 czerwca 1999 r.

88/1170 Akta osób i rodzin 12.2 Zbiór Janusza Panasiewicza, sygn. 208, s. 19-22

 

 

 

1978 1979 1

 

Plakietka "Zamość 12 VI 1999"

88/1170 Akta osób i rodzin 12.2 Zbiór Janusza Panasiewicza, sygn. 208, s. 1

 

 

 

1978 1979 1

 

Chusta z emblematem papieskim

88/1170 Akta osób i rodzin 12.2 Zbiór Janusza Panasiewicza, sygn. 208, s. 2

 

 

 

1978 1979 1

 

Chorągiewka z emblematem papieskim 

88/1355 Rejonowy Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, spis nr 5/2020, muzealia, sygn. 22

 

 

 

1978 1979 1

 

Medal pamiątkowy (awers i rewers) z wizyty Jana Pawła II w Zamościu 12 czerwca 1999 r.

88/1170 Akta osób i rodzin 13.3 Zbiór Janusza Panasiewicza, spis roboczy nr 1 z 2020 r., poz. 2

 

 

 

1978 1979 1

 

Kopia długopisu Lecha Wałęsy podpisującego Porozumienia sierpniowe w 1980 roku

88/1170 Akta osób i rodzin 13.3 Zbiór Janusza Panasiewicza, spis roboczy nr 1 z 2020 r., poz. nr 3

 

 

1978 1979 1

 

Zdjęcie Papieża Jana Pawła II w drewnianej ramce

88/1170 Rejonowy Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, spis nr 5 z 2020 r., poz. nr 26

 

 

 

1978 1979 1

 

Zdjęcie Papieża Jana Pawła II z Lechem i Danutą Wałęsami

88/1355 Rejonowy Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, spis nr 5 z 2020 r., poz. nr 24

 

 

 

1978 1979 1

 

Pamiątka z wizerunkiem Jana Pawła II z okazji Jubileuszu Roku 2000

88/1355 Rejonowy Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, spis nr 5 z 2020 r., poz. nr 33

 

 

 

1978 1979 1

 

Plakat przedstawiający Papieża Jana Pawła II

88/1355 Rejonowy Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, spis nr 5 z 2020 r., poz. nr 72

 

 

 

1978 1979 1

 

Plakat religijny

88/1355 Rejonowy Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, spis nr 5 z 2020 r., poz. nr 62

 

 

 

1978 1979 1

 

Plakat religijny

88/1170 Akta osób i rodzin 12.2. Zbiór Janusza Panasiewicza, sygn. 208, s. 10

 

 

 

1978 1979 1

 

Plakat religijny

88/1170 Akta osób i rodzin 12.2. Zbiór Janusza Panasiewicza, sygn. 208, s. 13

 

 

 

1978 1979 1

 

Plakat z wizerunkiem Ojca Świętego Jana Pawła II

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych, spis nr 1 z 2020 r., poz. 13

 

 

 

1978 1979 1

 

Plakat przedstawiający Papieża Jana Pawła II z pastorałem nad rzeką

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych, spis nr 1 z 2020 r., poz. 14

 

 

 

1978 1979 1

 

Kalendarz papieski za rok 2014

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych, spis nr 1 z 2020 r., poz. 1-12

 

 

 

1978 1979 1

 

"Dziennik Wschodni" wydanie zamojskie z 2 kwietnia 2005 r. (okładka)

88/1170 Akta osób i rodzin 13.3.1 Zbiór Janusza Panasiewicza, spis nr 1 z 2020 r., poz. 3, s. 17

 

 

 

1978 1979 1

 

"Dziennik Wschodni" z 4 kwietnia 2005 r. (okładka)

88/1170 Akta osób i rodzin 13.3.1 Zbiór Janusza Panasiewicza, spis nr 1 z 2020 r., poz. 3, s. 33

 

 

 

1978 1979 1

 

"Dziennik Wschodni" z 9 kwietnia 2005 r. (okładka)

88/1170 Akta osób i rodzin 13.3.1 Zbiór Janusza Panasiewicza, spis nr 1 z 2020 r., poz. 3, s. 113

 

 

 

1978 1979 1

 

Artykuł z "Dziennika Wschodniego" z 9 kwietnia 2005 r. poświęcony przodkom Jana Pawła II

88/1170 Akta osób i rodzin 13.3.1 Zbiór Janusza Panasiewicza, spis nr 1 z 2020 r., poz. 3, s. 152-153

 

 

 

1978 1979 1

 

"Tygodnik Zamojski" nr 14/2005 (okładka)

Zbiory biblioteczne Archiwum Państwowego w Zamościu

 

 

 

1978 1979 1

 

"Tygodnik Zamojski" nr 14/2005

Zbiory biblioteczne Archiwum Państwowego w Zamościu

 

 

 

1978 1979 1

 

"Tygodnik Zamojski" nr 14/2005

Zbiory biblioteczne Archiwum Państwowego w Zamościu

 

 

 

1978 1979 1

 

Afisz Przegląd piosenki papieskiej młodzi w hołdzie Janowi Pawłowi II Wielkiemu kościół Św. Karola Boromeusza - Lubaczów 6 czerwca 2010 r.

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych, spis nr 1 z 2020 r., poz. nr 16

 

 

 

1978 1979 1

 

Afisz Nauczyciele i młodzież Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zamościu zapraszają na dziękczynny koncert z okazji beatyfikacji Papieża Polaka Jana Pawła II dnia 5 maja 2011 r

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych, spis nr 1 z 2020 r., poz. nr 17

 

 

 

1978 1979 1

 

Afisz Sanktuarium Bł. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na uroczyste obchody rocznicy 1 rocznicy beatyfikacji

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych, spis nr 1 z 2020 r., poz. nr 18

 

 

 

1978 1979 1

 

Afisz XII Dzień Papieski 14 października 2012 r. Jan Paweł II Papież Rodziny

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych, spis nr 1 z 2020 r., poz. nr 19

 

 

 

1978 1979 1

 

Afisz Zamojskie Dni Papieskie w 14 rocznicę wizyty Błogosławionego Jana Pawła II 12-13 czerwca 2013 r.

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych, spis nr 1 z 2020 r., poz. nr 20

 

 

 

1978 1979 1

 

Plakat okolicznościowy dot. kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych, spis nr 1 z 2020 r., poz. nr 15

 

 

 

1978 1979 1

 

Afisz Zamojskie Dni Papieskie w 15 rocznicę wizyty Świętego Jana Pawła II 12-13 czerwca 2014 r.

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych, spis nr 1 z 2020 r., poz. nr 23

 

 

 

1978 1979 1

 

Afisz III Diecezjalny Dzień Osób z Niepełnosprawnością w XVIII rocznicę wizyty Św. Jana Pawła II w Zamościu. Rynek Wielki 12 czerwca 2017 r.

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych, spis nr 1 z 2020 r., poz. nr 24

 

 

 

1978 1979 1

 

Afisz Zamojski Dzień Papieski Dekalog dziesięć prostych słów z okazji 25-lecia powstania diecezji zamojsko-lubaczowskiej, 12 czerwca 2017 roku

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych, spis nr 1 z 2020 r., poz. nr 25

 

 

 

1978 1979 1

 

Afisz III Sympozjum Naukowe w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II Młodzi Nadzieją podzielonego świata

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych, spis nr 1 z 2020 r., poz. nr 26

 

 

1978 1979 1

 

Afisz "Nie wstydź się krzyża" pozwól się odnaleźć... Droga Krzyżowa z Janem Pawłem II

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych, spis nr 1 z 2020 r., poz. nr 27

 

 

1978 1979 1

 

Książka "Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny" (okładka i strona przedtytułowa)

Zbiór biblioteczny, poz. 6212

 

 

1978 1979 1

 

"V Tydzień Papieski w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Chełmie" (okładka)

Zbiór biblioteczny, poz. 2465

 

 

1978 1979 1

 

Kwartalnik "Zamojski Informator Diecezjalny" t. XX (2011), nr 4

Zbiór biblioteczny, poz. 3337

 

 

1978 1979 1

 

J. Szczypka, "Jan Paweł II Rodowód"

Zbiór biblioteczny, poz. 6204

 

 

1978 1979 1

 

Fotografia Jana Pawła II podczas II pielgrzymki do Polski w 1987 r. (broszura "Jan Paweł II (czerwiec 1983 rok)")

Zbiór biblioteczny

 

 

 

 

 Prezentowane znaczki pocztowe pochodzą z zespołu 88/1170 Akta osób i rodzin, Zbiór Janusza Panasiewicza

 

1978 1979 1

 

Nominał 1,50 zł

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, 1979 r.

 

 

1978 1979 2

 

Nominał 8,40 zł

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, 1979 r.

 

 

1978 1979 3

 

Nominał 50 zł

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, 1979 r.

 

 

1982 1984 1

 

Nominał 31 zł

Autor: Ryszard Dudzicki

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, 1982 r.

 

 

1982 1984 2

 

Nominał 65 zł

Autor: Ryszard Dudzicki

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, 1983 r.

 

 

1982 1984 3a

 

Nominał 65 zł (blok)

Autor: Ryszard Dudzicki

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, 1983 r.

 

 

1986 1987 1

 

Nominał 50 zł (blok)

Autor: Stefan Małecki

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, 1987 r.

 

 

1986 1987 2

 

Nominał 15 zł/45 zł

Autor: Janusz Wysocki

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, 1987 r.

 

 

1986 1987 3

 

Nominał 50 zł (blok)

Autor: Waldemar Andrzejewski

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, 1987 r.

 

 

1990 1991 1

 

Nominał 1000 zł

Autor: Stefan Małecki

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, 1990 r.

 

 

1990 1991 2

 

Nominał 1000 zł

Autor: Janusz Wysocki

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, 1991 r.

 

 

1990 1991 3

 

Nominał 2000 zł

Autor: Janusz Wysocki

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, 1991 r.

 

 

1990 1991 4

 

Nominał 3500 zł (blok)

Autor: Janusz Wysocki

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, 1991 r.

 

 

1992 1993 1

 

Nominał 1500 zł/3000 zł

Autor: Maciej Jędrysik

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, 1992 r.

 

 

1992 1993 2

 

Nominał 20000 zł (blok)

Autor: Janusz Wysocki

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, 1993 r.

 

 

1994 1995

 

Nominał 80 gr

Autor: Andrzej Gosik

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, 1995 r.

 

 

1996 1997

 

Nominał 1,10 zł (blok)

Autor: Janusz Wysocki

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., 1997 r.

 

 

1998 1999 1

 

Nominał 65 gr

Autor: Wiesław Wałkuski

DS, 1998 r.

 

 

2000 2001 1

 

Nominał 1 zł

Autor: Janusz Wysocki

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., 2001 r.

 

 

2002 2003 1

 

Nominał 1,10 zł

Autor: Janusz Wysocki

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., 2002 r.

 

 

2002 2003 2

 

Nominał 1,80 zł

Autor: Janusz Wysocki

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., 2002 r.

 

 

2002 2003 3

 

Nominał 3,20 zł (blok)

Autor: Maciej Jędrysik, ryt. Czesław Słania

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., 2002 r.

 

 

2004 2005 1a

 

Nominał 1,25 zł

Wspólna emisja Polski i Watykanu

Cartor, 2004 r.

 

 

2004 2005 2a

 

Nominał 1,25 zł

Wspólna emisja Polski i Watykanu

Cartor, 2004 r.

 

 

2004 2005 3

 

Nominał 0,45 EUR

Wspólna emisja Polski i Watykanu

Cartor, 2004 r.

 

 

2004 2005 4

 

Nominał 0,45 EUR

Wspólna emisja Polski i Watykanu

Cartor, 2004 r.

 

 

2004 2005 5

 

Nominał 0,45 EUR

Wspólna emisja Polski i Watykanu

Cartor, 2004 r.

 

 

2004 2005 6

 

Nominał 0,45 EUR

Wspólna emisja Polski i Watykanu

Cartor, 2004 r.

 

 

2004 2005 7

 

Nominał 0,62 EUR

Wspólna emisja Polski i Watykanu

Cartor, 2004 r.

 

 

2004 2005 8

 

Nominał 0,62 EUR

Wspólna emisja Polski i Watykanu

Cartor, 2004 r.

 

 

2004 2005 9

 

Nominał 0,62 EUR

Wspólna emisja Polski i Watykanu

Cartor, 2004 r.

 

 

2004 2005 10

 

Nominał 0,62 EUR

Wspólna emisja Polski i Watykanu

Cartor, 2004 r.

 

 

2004 2005 11

 

Nominał 1,30 zł

Autor: Waldemar Świerży, Andrzej Pągowski

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., 2005 r.

 

 

2004 2005 12

 

Nominał 3,50 zł (blok)

Autor: Włodzimierz Terechowicz

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., 2005 r.

 

 

2006 2007 1

 

Nominał 1,35 zł

Autor: D. Bellotti, M. Błażków

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., 2007 r.

 

 

2008 2009a

 

Nominał 2,40 zł (blok)

Autor: M. Dąbrowska

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., 2008 r.

 

 

2010 2011 1

 

Nominał 1,95 zł

Autor: Janusz Wysocki

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., 2010 r.

 

 

2010 2011 2

 

Nominał 1,95 zł

Autor: Janusz Wysocki

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., 2010 r.

 

 

2010 2011 3a

 

Nominał 1,95 zł

Autor: Janusz Wysocki

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., 2010 r.

 

 

2010 2011 4a

 

Nominał 1,95 zł

Autor: Janusz Wysocki

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., 2010 r.

 

 

2012a

 

Nominał 1,95 zł

Autor: Janusz Wysocki

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., 2012 r.

AZ 2016 2017

 

Kolegium Redakcyjne:

dr Łukasz Kot, dr Janusz Panasiewicz, dr Agnieszka Szykuła-Żygawska, Andrzej Kędziora (Redaktor Honorowy), Jakub Żygawski (Przewodniczący)

Recenzent:

dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. UR w Krakowie

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Artykuły

Jacek Feduszka: Pomoc Zamościa dla Węgrów w 1956 roku
Zbigniew Stankiewicz: Twierdza Zamość w latach 1815-1831
Zbigniew Stankiewicz: Blokhauzy Twierdzy Zamość
Ewelina Nawrocka: Lotniska Luftwaffe na Zamojszczyźnie
Janusz Panasiewicz: Okoliczności funkcjonowania Przedsiębiorstwa Państwowego "Polskie Koleje Państwowe" na Zamojszczyźnie

Źródła i materiały

Janusz Panasiewicz: Hipoteka miasta Hrubieszowa
Agnieszka Szykuła-Żygawska: Nieznany obraz Rafała Hadziewicza Modlitwa w Ogrójcu. Przyczynek do historii szczebrzeszyńskich zamówień malarza
Jakub Żygawski: Parcelacja zamojskich Plant w latach 1938-1945
Kazimierz J. Latuch: W tym domu mieszkał i tworzył Bolesław Leśmian. O jednej fotografii na wystawie Przystanek z Leśmianem (Tekst z okazji wydarzenia: 2017 Rok Bolesława Leśmiana w Zamościu)

Kronika wydarzeń 2016

Lekcja archiwalna w przedszkolu
Współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Zamościu
Archiwum na
Wyborach
Jubileusz 100-lecia II L.O. w Zamościu
Wizyta Sary Netanjahu w Archiwum
9 czerwca - Międzynarodowy Dzień Archiwów
Współpraca z WSH-E i LTN-K
Archiwum na... targach rolnych w Sitnie
Biennale Leśmianowskie
Pożegnanie i... mianowanie
Zamość w komisjach centralnych
Plan Dóbr Ordynacyi Zamoyskiej... na konferencji kartograficznej w Zwierzyńcu
Wizyta studentów z Ukrainy
Wydawnictwo poświęcone Dzieciom Zamojszczyzny
Remonty i zakupy

Kronika wydarzeń 2017

Rok Leśmiana w Zamościu
Rok Leśmiana poza Zamościem
Leśmianowe archiwum filmowe
Papusza z SItańca
Popularyzacja zasobu
Zamość a "sprawa węgierska" 1956
COP i Zamość
Res Non Humana...
VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich - Kielce 2017
Scalanie rozbitych zespołów archiwalnych
Digitalizacja w ramach usługi zewnętrznej
ZoSIA w Archiwum
Retrokonwersja pomocy archiwalnych
Nowe skany na "Szukaju"
EZD w APZ
Złoty Krzyż Zasługi
Remonty i zakupy

Okiem Recenzenta

Zasady publikowania

 

ISBN 978-83-918132-9-4

 

Skład i łamanie:

Tomasz Mazur

 

Korekta:

Anna Rudy