Z okazji przypadającej w roku bieżącym 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej Archiwum Państwowe w Zamościu podjęło współpracę z Muzeum Fortyfikacji i Broni "Arsenał" w Zamościu oraz Muzeum Zamojskim w Zamościu nad wystawą upamiętniającą tamte wydarzenia. Ekspozycja przedstawia Zamość w przededniu wybuchu wojny w świetle dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, jaki nastąpił w okresie dwudziestolecia międzywojennego oraz działania wojenne w okresie września - grudnia 1939 r.

W katalogu wystawy zapisano: Wojna przerwała korzystny dla Zamościa czas rozwoju. W ostatnich latach pokoju, dzięki wielu osobom (burmistrz Michał Wazowski, starosta Marian Sochański, architekt miejski Tadeusz Zaremba, ponadto: prof. Michał Marian Pieszko, prof. Stefan Miler, mec. Henryk Rosiński i wielu innych) przechodziło korzystną przemianę. Większe możliwości finansowe (budżet Zamościa wzrósł z ok. 600 tys. zł do ponad miliona zł) pozwoliły na modernizację infrastruktury oraz na pierwszą w historii miasta rewaloryzację części zabytkowej (Ratusz i zabudowa wokół pl. Mickiewicza - Rynku Wielkiego). Po raz pierwszy w Polsce wyznaczono granicę zabytkowego obszaru pod ochroną konserwatorską. Plany rozwoju miasta, opracowane przez pracowników Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej: dr inż. arch. Jana Zachwatowicza i dr inż. arch. Władysława Wieczorkiewicza, przyjęte do realizacji w czerwcu 1939 r., tworzyły wizję świetnej przyszłości. Kwitło życie kulturalne (np. Dni Zamościa w czerwcu 1939 r.). Wystawa nie wyczerpuje tematu, a prezentuje tylko niektóre, wybrane fakty.
Gdy wybuchła wojna w rejonie Zamościa stoczono dwie największe bitwy września 39 r. (bitwy tomaszowskie 17-27 IX). Miał też miejsce epizod związany z próbą odbicia zajętego przez Niemców 13 IX miasta, przez oddziały polskie (19/20 IX). W końcowej fazie działań w rejonie miasta, Polacy stoczyli liczne walki z Sowietami. Zamość krótko (26 IX - 6 X) znalazł się pod okupacja sowiecką. Przez cały ten czas funkcjonują w mieście polskie szpitale polowe. W październiku wracają Niemcy i rozpoczyna się długa okupacja i represje. Jednocześnie powstają pierwsze organizacje konspiracyjne, rodzi się polskie podziemie. Te wydarzenia obszernie prezentuje wystawa. Rolę swoistego przewodnika po ekspozycji pełnią fragmenty dziennika Zygmunta Klukowskiego, prowadzonego przez autora przez wiele lat. Barwne, a zarazem rzetelne opisy zdarzeń świetnie ilustrują te czasy i wydarzenia.

Wernisaż wystawy miał miejsce 3 maja w godz. 14:00 - 16:00 w siedzibie Muzeum Fortyfikacji i Broni "Arsenał" w Zamościu. W otwarciu wystawy uczestniczyli m.in. Pan Piotr Orzechowski - Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zamość, Pan Andrzej Urbański - Dyrektor Muzeum Zamojskiego w Zamościu oraz Pan Mirosław Bańkowski - kustosz MFiB "Arsenał", który kierował przygotowaniem i organizacją ekspozycji.

Zgromadzone na ekspozycji materiały pochodzą ze zbiorów: Muzeum Fortyfikacji i Broni "Arsenał" w Zamościu, Muzeum Zamojskiego w Zamościu, Archiwum Państwowego w Zamościu oraz prywatnych kolekcji. Wystawę można oglądać w zamojskim Arsenale przy ul. Zamkowej 2 do grudnia 2019 r.

Fot. AP Zamość oraz dzięki uprzejmości Pana Jacka Herca

3
W dniach 27-28 kwietnia b.r. zorganizowano w Zamościu 8 urodziny portalu genealogów Lubelszczyzny www.lubgens.eu reprezentowanego przez administratorów: Grzegorza Kociubowskiego i Ewę Tyburek. Współorganizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Genealodzy Zamojszczyzny wraz z Prezesem, Przemysławem Portusiem. Do Zamościa przyjechało ok. 30 sympatyków LubGens z różnych stron Polski, m. in. z Warszawy, Gdańska, Lublina. W programie uroczystości było zwiedzanie miasta oraz spotkanie naukowe, podczas którego odbyły się dwie prelekcje. W sobotę 27 kwietnia Dr Jacek Feduszka z Muzeum Zamojskiego w Zamościu zaprezentował referat poświęcony działalności Stanisława Józefa Duńczewskiego (1701-1767), profesora astronomii na Akademii Zamojskiej. Dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościu Jakub Żygawski wystąpił z prelekcją poświęconą wydanej w 2018 r. monografii "Kartograficzne Zamostiana" oraz przybliżył użyteczność materiałów kartograficznych w badaniach genealogicznych.

4
8 kwietnia b.r., w sali Consulatus Urzędu Miasta Zamość odbyła się prelekcja poświęcona historii Polskiego Złotego i rozwoju gospodarczego Zamościa w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Współorganizatorami seminarium byli: Narodowy Bank Polski Oddział w Lublinie i Archiwum Państwowe w Zamościu przy współpracy Urzędu Miasta Zamość. Spotkanie odbyło się w ramach obchodów 100-lecia utworzenia sieci archiwów państwowych i 100-lecia Polskiego Złotego. Zaprezentowano monetę wybitą przez NBP z okazji setnej rocznicy podpisania przez Naczelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego Dektretu o archiwach państwowych. W spotkaniu wzięli udział słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zamościu oraz wiceprezydent Zamościa, Pan Piotr Zając.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość nabycia publikacji Archiwum Państwowego w Zamościu, m. in. tomów czasopisma "Archiwariusz Zamojski" oraz wydawnictw okolicznościowych. Aktualnie są dostępne następujące publikacje:

 • "Archiwariusz Zamojski" t. XVI: 2018 - 20 zł/egz.
 • "Archiwariusz Zamojski" t. XV: 2016/2017 - 20 zł/egz.
 • "Archiwariusz Zamojski" t. XIV: 2015 - 15 zł/egz.
 • "Archiwariusz Zamojski" t. XIII: 2014 - 10 zł/egz.
 • "Archiwariusz Zamojski" t. XII: 2013 - 10 zł/egz.
 • "Archiwariusz Zamojski" t. XI: 2012 - 10 zł/egz. (liczba egzemplarzy ograniczona)
 • "Archiwariusz Zamojski" t. X: 2011 - 10 zł/egz. (liczba egzemplarzy ograniczona)
 • "Archiwariusz Zamojski" t. VIII: 2009 - 10 zł/egz.
 • "Archiwariusz Zamojski" t. VII: 2008 - 10 zł/egz.
 • "Najnowsza historia Polski w plakatach i afiszach zamojskiego Archiwum", Zamość 2010 - 25 zł/egz.
 • "65 lat Archiwum Państwowego w Zamościu", Zamość 2015 - 50 zł/egz.
 • A. Kędziora, J. Żygawski, "Ulice i place Zamościa", Zamość 2015 - 30 zł/egz. (liczba egzemplarzy ograniczona)
 • W. Przegon, J. Żygawski, "Kartograficzne zamostiana", Kraków - Zamość 2018 - nakład wyczerpany

UWAGA! W przypadku braku możliwości odbioru zamówienia w siedzibie Archiwum do każdego egzemplarza należy doliczyć koszt wysyłki w wysokości 5 zł. 

 

Zakupu wydawnictw można dokonać w następujący sposób:

 • osobiście w kancelarii Archiwum Państwowego w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 69A;
 • listownie: Archiwum Państwowe w Zamościu, ul. Hrubieszowska 69A, 22-400 Zamość;
 • telefonicznie: 84 542 10 37 lub 84 638 93 82;
 • faksem: 84 639 23 35;
 • drogą elektroniczną składając zamówienie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy! 

Numer zespołu Nazwa zespołu
88/573/0Akta parafii greckokatolickich województwa zamojskiego - zbiór szczątków zespołów
88/573/1Parafia Greckokatolicka w Horyszowie Ruskim
88/573/2Parafia Greckokatolicka w Kułakowicach
88/573/3Parafia Greckokatolicka w Mianowicach
88/573/4Parafia Greckokatolicka w Stefankowicach
88/573/5Parafia Greckokatolicka w Świdnikach
88/573/6Parafia Greckokatolicka w Ubrodowicach
88/573/7Parafia Greckokatolicka w Wiszniowie
88/599/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Biłgoraju
88/600/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chłaniowie
88/601/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chodywańcach
88/602/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czernięcinie
88/603/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dubie
88/604/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dzierążni
88/605/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej we Frampolu
88/606/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Goraju
88/607/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gorzkowie
88/608/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Górecku
88/609/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Grabowcu
88/610/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gródku
88/611/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Horodle
88/612/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Hrubieszowie
88/613/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Józefowie
88/614/0Akta stanu cywilnego kościoła filialnego w Komarowie Parafii Rzymskokatolickiej w Łabuniach
88/615/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krasnobrodzie
88/616/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kryłowie
88/617/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łabuniach
88/618/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łaszczowie
88/619/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łukowej
88/620/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mokremlipiu
88/621/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Moniatyczach
88/622/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nabrożu
88/623/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nieliszu
88/624/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Oszczowie
88/625/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Płonce
88/626/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Potoku Górnym
88/627/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Puszczy Solskiej
88/628/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rachaniach
88/629/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Radzięcinie
88/630/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rzeplinie
88/631/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sitańcu
88/632/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Skierbieszowie
88/633/0vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Soli - włączony do zespołu 720 - Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Soli
88/634/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Starym Zamościu
88/635/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szczebrzeszynie
88/636/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Targowisku
88/637/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tarnogrodzie
88/638/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tarnogórze
88/639/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tomaszowie Lubelskim
88/640/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Trzeszczanach
88/641/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Turobinie
88/642/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tyszowcach
88/643/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Uchaniach
88/644/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wielączy
88/645/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wożuczynie
88/646/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wysokiem
88/647/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zamościu
88/648/0Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Żółkiewce
88/649/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Babicach
88/650/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Bereściu
88/651/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Biłgoraju
88/652/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Biszczy
88/653/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Bortatyczach
88/654/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Brodzicy
88/655/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Chmielku
88/656/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Chodywańcach
88/657/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Chyżowicach
88/658/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Czartowcu
88/659/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Czerniczynie
88/660/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Cześnikach
88/661/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Dołhobyczowie
88/662/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Dubie
88/663/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Dziekanowie
88/664/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Gołębiach
88/665/0Akta stanu cywilnego cerkwi filialnej w Gozdowie Parafii Prawosławnej w Podhorcach
88/666/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Grabowcu
88/667/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Grodysławicach
88/668/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Gródku
88/669/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Horodle
88/670/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Horyszowie Polskim
88/671/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Horyszowie Ruskim
88/672/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Hostynnem
88/673/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej p.w. św. Mikołaja w Hrubieszowie
88/674/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej p.w. Zaśnięcia Matki Bożej w Hrubieszowie
88/675/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Klątwach
88/676/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Komarowie
88/677/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Kopyłowie
88/678/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Korchowie
88/679/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Kosobudach
88/680/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Krasnobrodzie
88/681/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Kryłowie
88/682/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Księżpolu
88/683/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Lipinach
88/684/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Lipsku
88/685/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Luchowie
88/686/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Łabuńkach
88/687/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Łaszczowie
88/688/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Łosińcu
88/689/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Łuszkowie
88/690/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Majdanie Księżpolskim
88/691/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Majdanie Sopockim
88/692/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Matczu
88/693/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Miączynie
88/694/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Mirczu
88/695/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Modryniu
88/696/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Mołodiatyczach
88/697/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Moniatyczach
88/698/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Nabrożu
88/699/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Nieledwi
88/700/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Nowosiółkach
88/701/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Obszy
88/702/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Orłowie
88/703/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Oszczowie
88/704/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Pawłowicach
88/705/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Peresołowicach
88/706/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Perespie
88/707/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Pienianach
88/708/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Podhorcach gm. Werbkowice
88/709/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Posadowie
88/710/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Potoczku
88/711/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Potoku Górnym
88/712/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Poturzynie
88/713/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Przeorsku
88/714/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Radecznicy
88/715/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Różańcu
88/716/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Sahryniu
88/717/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Siedliskach
88/718/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Sitnie
88/719/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Skierbieszowie
88/720/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Soli
88/721/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Starej Wsi
88/722/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Strzyżowie
88/723/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Suchowoli
88/724/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Sulmicach
88/725/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Szczebrzeszynie
88/726/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Szlatynie
88/727/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Szychowicach
88/728/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Ślipczu
88/729/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Śniatyczach
88/730/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Świdnikach
88/731/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Tarnawatce
88/732/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Tarnogrodzie
88/733/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Telatynie
88/734/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Teratynie
88/735/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Terebiniu
88/736/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Tereszpolu
88/737/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Tomaszowie Lubelskim
88/738/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Topólczy
88/739/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Tuczępach
88/740/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Turobinie
88/741/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Typinie
88/742/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Tyszowcach
88/743/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Ubrodowicach
88/744/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Uchaniach
88/745/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Wakijowie
88/746/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Werbkowicach
88/748/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Wiszniowie
88/750/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Zamchu
88/751/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Zamościu
88/752/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej p.w. Zbawienia w Zamościu
88/753/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Zawalowie
88/754/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Złojcu
88/755/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Żernikach
88/756/0Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Żulicach
88/757/0Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Dziekanowie
88/758/0Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Horyszowie Ruskim
88/759/0Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Kopyłowie
88/760/0Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Lipsku
88/762/0Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Pawłowicach
88/763/0Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Siedliskach
88/764/0Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Szychowicach
88/766/0Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Tuczępach
88/767/0Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Biłgoraju
88/768/0Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego we Frampolu
88/769/0Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Gorzkowie
88/770/0Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Grabowcu
88/771/0Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Horodle
88/772/0Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Hrubieszowie
88/773/0Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Izbicy
88/774/0Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Jarczowie
88/775/0Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Józefowie
88/776/0Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Komarowie
88/777/0Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Krasnobrodzie
88/778/0Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Kryłowie
88/779/0Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Łaszczowie
88/780/0Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Szczebrzeszynie
88/781/0Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Tarnogórze
88/782/0Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Tarnogrodzie
88/783/0Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Tomaszowie Lubelskim
88/784/0Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Turobinie
88/785/0Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Tyszowcach
88/786/0Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Uchaniach
88/787/0Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Wysokiem
88/788/0Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Zamościu
88/789/0Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Żółkiewce