Zespół redakcyjny: dr Krzysztof Czubara, Andrzej Kędziora (przewodniczący), dr Bogdan Szyszka. Zamość 2009, s. 133, ilustr.

SPIS TREŚCI

Wstęp
Żydowskie przedmałżeńskie umowy notarialne z lat 1934-1939 w Archiwum Państwowym w Zamościu (MKNPI „Argonauci” SGGW Warszawa)
Ewa Prusicka-Kołcon: Lokalizacja rodowej siedziby Zamoyskich na Skokówce w świetle planów i map z 2. poł. XVIII i pocz. XIX w.

Z archiwalnych półek

Czesław Galek: Prywatne przedszkole w Łabuniach 1933-1936
Paweł Kulikiewicz: Szymon Służewski – zamojski rzemieślnik z pocz. XIX w.
Krzysztof A. Tochman: Porucznik dr med. Witold Maciej Odrowąż-Mieszkowski

Źródła i …źródełka

Bogdan Mardofel: Źródła do dziejów cukrowni w Dzierążni w Archiwum Państwowym w Zamościu
Magdalena Kuranc-Szymczak: Edward Maria Kopciński 1921-1994 regionalista z Warszawy
Regina Smoter-Grzeszkiewicz: Materiały do historii gminy Radecznica w Archiwum Państwowym w Zamościu

Pomoce archiwalne

Andrzej Kędziora: Zamojskie archiwalia w Archiwum Państwowym w Radomiu
Robert Urban: Regionalne czasopisma w zbiorach archiwów, bibliotek i muzeów zamojskich oraz lubelskich
Zamość w książkach telefonicznych z 1931 i 1939 r. (Andrzej Kędziora)

Wiadomości archiwalne

Szef Archiwów Polskich w Zamościu
Galeria
„Zamojskie Archiwum Cyfrowe”
Archiwiści podczas sesji
Nabytki
Wyróżnienie dla dyrektora