ZASADY PUBLIKOWANIA W „ARCHIWARIUSZU ZAMOJSKIM”

„Archiwariusz Zamojski” jest czasopismem o tematyce archiwalno-historycznej wydawanym przez Archiwum Państwowe w Zamościu. Zawiera artykuły naukowe i teksty źródłowe odnoszące się terytorialnie do regionu Zamojszczyzny oraz postaci związanych z tymi stronami. Autorzy zamierzający opublikować swój tekst powinni przestrzegać następujących zasad:

 1. Zamieszczanie tekstów:
 • artykuły naukowe o objętości do 30 stron tekstu głównego;
 • teksty źródłowe o objętości do 20 stron tekstu;
 • recenzje i omówienia publikacji do 10 stron tekstu;
 1. Teksty przygotowane na komputerze w programie MS Word, czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza (ok. 1800 znaków na stronie).
 1. Przypisy sporządzane czcionką Times New Roman, 10 pkt., interlinia 1 wiersz.
 1. Odnośniki do przypisów w tekście należy umieszczać przed kropką kończącą zdanie, za wyjątkiem kropek po skrótach (np. r. – rok, w. – wiek) i przecinków oddzielających części zdania.
 1. Sporządzanie przypisów:

Książki

 • J. Kowalczyk, Kolegiata w Zamościu, Warszawa 1968, s. 29.
 • Ibidem.
 • J. Kowalczyk, op. cit., s. 30.

Artykuły w książce

 • S. Grzybowski, Jan Zamoyski – Europejczyk i Sarmata, [w:] Akademia Zamojska i jej tradycje, red. B. Szyszka, Zamość 1994, s. 13-25 (s. 21).
 • Ibidem.
 • S. Grzybowski, op. cit., s. 23.

Artykuły w czasopiśmie

 • P. Kulikiewicz, Przyczynek do historii Zamościa w latach 1810-1812, „Archiwariusz Zamojski” 2011, s. 41-52 (s. 42).
 • Ibidem.
 • P. Kulikiewicz, op. cit., s. 50.

Archiwalia, materiały niepublikowane

 • Archiwum Państwowe w Zamościu (dalej APZ), Akta miasta Zamościa (dalej AmZ), sygn. 640, s. 120.
 • APZ, AmZ, sygn. 640, s. 10.
 1. Teksty mogą być nadsyłane do Archiwum Państwowego w Zamościu pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczone do siedziby Archiwum w wersji elektronicznej na płycie CD, DVD, pendrive itp.

Nie będą przyjmowane teksty niespełniające powyższych warunków.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

W piątek 4 sierpnia 2017 r. o godzinie 17:00 w Galerii Rzeźby Profesora Mariana Koniecznego w Zamościu przy ul. Łukasińskiego 2b nastąpi otwarcie wystawy "Poeta i Notariusz Bolesław Leśmian w Zamościu". Organizatorem wystawy jest Muzeum Zamojskie w Zamościu przy współpracy Archiwum Państwowego w Zamościu. Wydarzenie to wpisane jest w program obchodów Roku Bolesława Leśmiana w naszym mieście. Na ekspozycji zostaną zaprezentowane dokumenty z zasobu naszego Archiwum, dotyczące działalności zawodowej oraz życia osobistego Bolesława Leśmiana w okresie pobytu w Zamościu w latach 1922-1935. Część oryginalnych dokumentów leśmianowskich mogli już Państwo oglądać na ekspozycji zorganizowanej w ramach Dnia Otwartego 9 czerwca b.r. w siedzibie naszego Archiwum. Druga szansa niebawem - na wystawie w klimatycznym wnętrzu Galerii mieszczacej się w budynku dawnych koszar kozackich na Plantach. Wystawione zostaną dokumenty z akt osobowych Bolesława Leśmiana pochodzące z zespołu Sąd Okręgowy w Zamościu, zawierające m. in. dokumenty osobiste, korespondencję urzędową oraz zwolnienia lekarskie, również księgi prowadzone przez notariusza Lesmana (zespół Akta Notariusza Bolesława Lesmana w Zamościu 1922-1935) oraz dokumenty związane z rodziną poety - m. in. księga meldunkowa Domu Centralnego (Akta miasta Zamościa), świadectwo Wandy Ludwiki Lesmanówny (zespół II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu 1916-1981) oraz inne archiwalia. Poza dokumentami z zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu oraz eksponatami z Muzeum Zamojskiego na wystawie znajdą się materiały dotyczące Bolesława Leśmiana pochodzące z prywatnych zbiorów Pana Sławomira Bartnika oraz Pana Andrzeja Kudlickiego. Wystawę będzie można oglądać do końca sierpnia 2017 r. w Galerii Rzeźby Profesora Mariana Koniecznego przy ul. Łukasińskiego 2b w Zamościu. 

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów!

Lesman 1 apz

Lesman 2 apz

Numer zespołu Nazwa zespołu
88/573/0 Akta parafii greckokatolickich województwa zamojskiego - zbiór szczątków zespołów
88/573/1 Parafia Greckokatolicka w Horyszowie Ruskim
88/573/2 Parafia Greckokatolicka w Kułakowicach
88/573/3 Parafia Greckokatolicka w Mianowicach
88/573/4 Parafia Greckokatolicka w Stefankowicach
88/573/5 Parafia Greckokatolicka w Świdnikach
88/573/6 Parafia Greckokatolicka w Ubrodowicach
88/573/7 Parafia Greckokatolicka w Wiszniowie
88/599/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Biłgoraju
88/600/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chłaniowie
88/601/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chodywańcach
88/602/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Czernięcinie
88/603/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dubie
88/604/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dzierążni
88/605/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej we Frampolu
88/606/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Goraju
88/607/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gorzkowie
88/608/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Górecku
88/609/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Grabowcu
88/610/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gródku
88/611/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Horodle
88/612/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Hrubieszowie
88/613/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Józefowie
88/614/0 Akta stanu cywilnego kościoła filialnego w Komarowie Parafii Rzymskokatolickiej w Łabuniach
88/615/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krasnobrodzie
88/616/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kryłowie
88/617/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łabuniach
88/618/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łaszczowie
88/619/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łukowej
88/620/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mokremlipiu
88/621/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Moniatyczach
88/622/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nabrożu
88/623/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nieliszu
88/624/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Oszczowie
88/625/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Płonce
88/626/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Potoku Górnym
88/627/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Puszczy Solskiej
88/628/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rachaniach
88/629/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Radzięcinie
88/630/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rzeplinie
88/631/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sitańcu
88/632/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Skierbieszowie
88/633/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Soli - włączony do zespołu 720 - Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Soli
88/634/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Starym Zamościu
88/635/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szczebrzeszynie
88/636/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Targowisku
88/637/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tarnogrodzie
88/638/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tarnogórze
88/639/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tomaszowie Lubelskim
88/640/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Trzeszczanach
88/641/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Turobinie
88/642/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tyszowcach
88/643/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Uchaniach
88/644/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wielączy
88/645/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wożuczynie
88/646/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wysokiem
88/647/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zamościu
88/648/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Żółkiewce
88/649/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Babicach
88/650/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Bereściu
88/651/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Biłgoraju
88/652/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Biszczy
88/653/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Bortatyczach
88/654/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Brodzicy
88/655/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Chmielku
88/656/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Chodywańcach
88/657/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Chyżowicach
88/658/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Czartowcu
88/659/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Czerniczynie
88/660/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Cześnikach
88/661/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Dołhobyczowie
88/662/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Dubie
88/663/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Dziekanowie
88/664/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Gołębiach
88/665/0 Akta stanu cywilnego cerkwi filialnej w Gozdowie Parafii Prawosławnej w Podhorcach
88/666/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Grabowcu
88/667/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Grodysławicach
88/668/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Gródku
88/669/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Horodle
88/670/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Horyszowie Polskim
88/671/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Horyszowie Ruskim
88/672/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Hostynnem
88/673/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej p.w. św. Mikołaja w Hrubieszowie
88/674/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej p.w. Zaśnięcia Matki Bożej w Hrubieszowie
88/675/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Klątwach
88/676/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Komarowie
88/677/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Kopyłowie
88/678/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Korchowie
88/679/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Kosobudach
88/680/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Krasnobrodzie
88/681/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Kryłowie
88/682/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Księżpolu
88/683/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Lipinach
88/684/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Lipsku
88/685/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Luchowie
88/686/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Łabuńkach
88/687/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Łaszczowie
88/688/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Łosińcu
88/689/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Łuszkowie
88/690/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Majdanie Księżpolskim
88/691/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Majdanie Sopockim
88/692/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Matczu
88/693/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Miączynie
88/694/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Mirczu
88/695/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Modryniu
88/696/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Mołodiatyczach
88/697/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Moniatyczach
88/698/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Nabrożu
88/699/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Nieledwi
88/700/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Nowosiółkach
88/701/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Obszy
88/702/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Orłowie
88/703/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Oszczowie
88/704/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Pawłowicach
88/705/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Peresołowicach
88/706/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Perespie
88/707/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Pienianach
88/708/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Podhorcach gm. Werbkowice
88/709/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Posadowie
88/710/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Potoczku
88/711/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Potoku Górnym
88/712/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Poturzynie
88/713/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Przeorsku
88/714/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Radecznicy
88/715/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Różańcu
88/716/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Sahryniu
88/717/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Siedliskach
88/718/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Sitnie
88/719/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Skierbieszowie
88/720/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Soli
88/721/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Starej Wsi
88/722/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Strzyżowie
88/723/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Suchowoli
88/724/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Sulmicach
88/725/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Szczebrzeszynie
88/726/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Szlatynie
88/727/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Szychowicach
88/728/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Ślipczu
88/729/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Śniatyczach
88/730/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Świdnikach
88/731/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Tarnawatce
88/732/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Tarnogrodzie
88/733/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Telatynie
88/734/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Teratynie
88/735/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Terebiniu
88/736/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Tereszpolu
88/737/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Tomaszowie Lubelskim
88/738/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Topólczy
88/739/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Tuczępach
88/740/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Turobinie
88/741/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Typinie
88/742/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Tyszowcach
88/743/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Ubrodowicach
88/744/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Uchaniach
88/745/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Wakijowie
88/746/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Werbkowicach
88/748/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Wiszniowie
88/750/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Zamchu
88/751/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Zamościu
88/752/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej p.w. Zbawienia w Zamościu
88/753/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Zawalowie
88/754/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Złojcu
88/755/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Żernikach
88/756/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Żulicach
88/757/0 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Dziekanowie
88/758/0 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Horyszowie Ruskim
88/759/0 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Kopyłowie
88/760/0 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Lipsku
88/762/0 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Pawłowicach
88/763/0 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Siedliskach
88/764/0 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Szychowicach
88/766/0 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Tuczępach
88/767/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Biłgoraju
88/768/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego we Frampolu
88/769/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Gorzkowie
88/770/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Grabowcu
88/771/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Horodle
88/772/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Hrubieszowie
88/773/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Izbicy
88/774/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Jarczowie
88/775/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Józefowie
88/776/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Komarowie
88/777/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Krasnobrodzie
88/778/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Kryłowie
88/779/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Łaszczowie
88/780/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Szczebrzeszynie
88/781/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Tarnogórze
88/782/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Tarnogrodzie
88/783/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Tomaszowie Lubelskim
88/784/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Turobinie
88/785/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Tyszowcach
88/786/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Uchaniach
88/787/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Wysokiem
88/788/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Zamościu
88/789/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Żółkiewce

W dniach 26-28 września odbywała się w Zwierzyńcu XXXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, której tematem była "Wizualizacja kartograficzna w nauce i praktyce". Podczas obrad można było oglądać dwa opracowania kartograficzne z zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu. Był to arkusz pruskiej mapy taktycznej z lat 1811-1815 oraz fragment "Planu zbiorowego dóbr Ordynacyi Zamoyskiej..." z 1906 roku. O mapach można poczytać w tomach "Archiwariusza Zamojskiego" z 2004 r. i 2011 r. Organizatorem Konferencji byli: Zakład Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu.

Szanowni Państwo!

Informujemy uprzejmie o zmianach w funkcjonowaniu Archiwum Państwowego w Zamościu. Od 1 września w każdy wtorek Archiwum będzie czynne od godziny 7:30 do 16:30. Wydłużeniu ulegają również godziny otwarcia Pracowni Naukowej - w każdy wtorek Pracownia będzie otwarta w godzinach 8:00 - 16:00, natomiast archiwalia będą udostępniane od godziny 8:00 do 15:30. Dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościu w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdy wtorek w godzinach 15:00-16:00.

W lipcu zasób fotograficzny Archiwum Państwowego w Zamościu wzbogacił się o bardzo interesujące i nieznane dotąd badaczom zdjęcia 9 Pułku Piechoty Legionów z okresu kampanii łotewskiej z lat 1919-1920. 32 fotografie formatu 10,7 cm x 8,2 cm przekazał do Archiwum Pan Czesław Czachowski, wnuk oficera 9 P.P. Leg. Kazimierza Czachowskiego. Niemal 100-letnie fotografie stanowią niezwykle cenny materiał archiwalny dokumentujący dzieje 9 Pułku sprzed okresu jego stacjonowania w Zamościu. Poza oficerami i żołnierzami kompanii Kazimierz Czachowski uwiecznił również naddźwińskie krajobrazy z terenu dzisiejszej północnej Białorusi i pogranicza białorusko-łotewskiego, m. in. Dryssę (ob. Wierchniedźwińsk), Sawiejki i Karkalę.

3 kompania 9 Pułku Piechoty Legionów. Karkala, 20 luty 1920 r.