biblioteka pedag 1
Archiwum Państwowe w Zamościu współpracowało z Biblioteką Pedagogiczną w Zamościu przy projekcie „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo…” realizowanym w ramach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach inicjatywy, w siedzibie Biblioteki przy ul. Sienkiewicza 5 odbyła się sesja naukowa, gra miejska i konkurs plastyczny. W Galerii BipeArt otwarto wystawę pt. „Historię swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą ją za was inni i źle”, na której zaprezentowano plakaty, afisze i dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu. 28 listopada odbyło się podsumowanie przedsięwzięcia, w ramach którego wręczono nagrody zwycięzcom konkursów oraz podsumowano projekt. Dyrektor Archiwum, Jakub Żygawski, wygłosił referat na temat sytuacji społeczno-gospodarczej Zamościa przed stu laty.

 

 

fot. Mateusz Sawczuk, Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu.