Archiwariusz Zamojski okladka 2019 1 1

 

Kolegium Redakcyjne:

dr Łukasz Kot, dr Beata Kozaczyńska, dr Janusz Panasiewicz, dr Agnieszka Szykuła-Żygawska, Andrzej Kędziora (Redaktor Honorowy), dr Jakub Żygawski (Przewodniczący)

Recenzenci:

dr hab. Marek Blaszke
dr Łukasz Kot

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Jakub Żygawski: 70 lat Archiwum Państwowego w Zamościu

Artykuły

Paweł Kulikiewicz: O zamojskim handlu alkoholem na początku XIX wieku
Zbigniew Stankiewicz: Zamość pod okupacją austriacką w latach 1772-1809
Zbigniew Stankiewicz: Dzieciobójstwo
Łukasz Hasior: Tadeusz Klukowski - żołnierz organizacji Kraj

Źródła i materiały

Agnieszka Szykuła-Żygawska: Osobliwości zawodowe na przykładzie zapisków w dziewiętnastowiecznych księgach metrykalnych parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Zamościu
Janusz Panasiewicz: Umowa mieszkańców hrubieszowskiego przedmieścia Pogórze z pastuchami o pasienie trzody z 1826 r.
Urszula Kurzątkowska: Materiały do dziejów drukarstwa w Janowie Lubelskim w XIX w.
Ewelina Nawrocka: Michał Mazurkiewicz - niespełnione nadzieje
Ewelina Nawrocka: Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność" w Biłgoraju w 1981 r. w świetle akt przechowywanych w Archiwum Państwowym w Zamościu
Alina Stefanek, Katarzyna Tur-Marciszuk (oprac. E. Nawrocka): Saga rodu Brandt
Agnieszka Szykuła-Żygawska: Bogumiła Sawa (1940-2020) - historyk, znawczyni dziejów Ordynacji Zamojskiej. Rozmowa o książkach

Recenzje

Zygmunt Klukowski, Książka ma dziwny urok, Zamość 2020 (Ewelina Nawrocka)
Piotr Nikołajewicz Palij, Wspomnienia oficera z niewoli, Gdańsk 2020 (Ewelina Nawrocka)

Kronika wydarzeń

Jubileusz 70-lecia Archiwum Państwowego w Zamościu
COVID-19
Archiwum Pandemii A.D. 2020
Międzynarodowy Tydzień Archiwów (8-14 czerwca 2020)
100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II
Jubileusz 100-lecia wojny polsko-bolszewickiej 1920
Działania popularyzacyjne w ramach współpracy z innymi podmiotami
Współpraca międzynarodowa z Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej
40. rocznica NSZZ "Solidarność"
"Archiwa Rodzinne Niepodległej 2.0"
Wspomnienia Konrada Lipczyńskiego
Digitalizacja materiałów filmowych i dźwiękowych
Ruszyła "Zamojska historia"
Nowe nabytki
Obsługa dokumentacji z wyborów
Remonty i poprawa bezpieczeństwa

ISBN 978-83-959750-2-8

Skład i łamanie:

Tomasz Mazur

Korekta:

Anna Rudy

Tom XVIII "Archiwariusza Zamojskiego" ukazał się dzięki wsparciu finansowemu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

kolor logo

Wydawnictwo upamiętnia obchody jubileuszu 70-lecia Archiwum Państwowego w Zamościu (1950-2020)

logo 70 lat