Welcome to Archiwum Państwowe w Zamościu   Przeczytaj zaznaczony tekst! Welcome to Archiwum Państwowe w Zamościu GSpeech
Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 11491

ZASADY PUBLIKOWANIA W „ARCHIWARIUSZU ZAMOJSKIM”

„Archiwariusz Zamojski” jest czasopismem o tematyce archiwalno-historycznej wydawanym przez Archiwum Państwowe w Zamościu. Zawiera artykuły naukowe i teksty źródłowe odnoszące się terytorialnie do regionu Zamojszczyzny oraz postaci związanych z tymi stronami. Autorzy zamierzający opublikować swój tekst powinni przestrzegać następujących zasad:

 

  1. Zamieszczanie tekstów:
  1. Teksty przygotowane na komputerze w programie MS Word, czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza (ok. 1800 znaków na stronie).
  1. Przypisy sporządzane czcionką Times New Roman, 10 pkt., interlinia 1 wiersz.
  1. Odnośniki do przypisów w tekście należy umieszczać przed kropką kończącą zdanie, za wyjątkiem kropek po skrótach (np. r. – rok, w. – wiek) i przecinków oddzielających części zdania.
  1. Sporządzanie przypisów:

Książki

Artykuły w książce

Artykuły w czasopiśmie

Archiwalia, materiały niepublikowane

  1. Teksty mogą być nadsyłane do Archiwum Państwowego w Zamościu pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczone do siedziby Archiwum w wersji elektronicznej na płycie CD, DVD, pendrive itp.

Nie będą przyjmowane teksty niespełniające powyższych warunków.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

Przeczytaj zaznaczony tekst! GSpeech