Informacje

Archiwum Państwowe w Zamościu

ul. Hrubieszowska 69a

22-400 Zamość

 

Kancelaria:

poniedziałek - piątek w godzinach 7:30 - 15:30

 

E-mail: kancelaria@zamosc.ap.gov.pl
Telefon i faks: 84 639 23 35

Adresy skrytek na E-PUAP:
/archiwumzamosc/skrytka
/archiwumzamosc/SkrytkaESP

 

Dyrektor

dr Jakub Żygawski

w sprawie skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje we wtorki w godz. 15:00 - 16:00

 

Czytelnia
Czytelnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
tel. wewn. nr 15, e-mail: pracownia@zamosc.ap.gov.pl

 

Oddział I kształtowania narodowego zasobu archiwalnego (KNZ), tel. 84 639 23 35, nr wewn. 18;

Oddział II ewidencji, opracowania i zabezpieczania zasobu archiwalnego (EOZ), tel. 84 639 23 35, nr wewn. 21;

Oddział III udostępniania zasobu archiwalnego (UZA), tel. 84 639 23 35, nr wewn. 19;

Stanowisko do spraw popularyzacji zasobu archiwalnego (POP), tel. 84 639 23 35, nr wewn. 17.

 

Konto:
Archiwum Państwowe w Zamościu
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie
47 1010 1339 0016 6122 3100 0000

 

KOMUNIKACJA MIEJSKA:
- Dojazd z Centrum (Stare Miasto) na przystanek przy ul. Hrubieszowskiej (Szpital) autobusami MZK: 8, 31, 40, 44 i 47. Ok. 100 m od siedziby Archiwum.
- Dojazd do pętli przy ul. Hrubieszowskiej Os. Słoneczny Stok autobusami: 0, 5, 49 i 54. Ok. 700 m od siedziby Archiwum.
- Dojazd do przystanku Al. Jana Pawła II Szpital autobusami: 0, 3, 10, 11, 21 i 56. Ok. 600 m od siedziby Archiwum.

Odległość od dworca PKS i BUS (ul. Hrubieszowska 1-9, ul. Gminna) – ok. 1100 m

Odległość od przystanku PKP Zamość Wschód (ul. Zamoyskiego) - ok. 1600 m

Formularz kontaktowy

Archiwum Państwowe w Zamościu informuje, że treść kierowanej korespondencji otrzymywanej pocztą elektroniczną powinna zawierać:

– imię i nazwisko,
– adres do korespondencji z podaniem kodu pocztowego,
– szczegółowe określenie przedmiotu sprawy.

W przypadku korespondencji elektronicznej, która nie zawiera ww. informacji, Archiwum będzie wzywać do uzupełnienia danych niezbędnych do zarejestrowania sprawy.

*

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Zamościu. Dane osobowe gromadzone są w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych usług archiwalnych lub wydania uwierzytelnionych kopii dokumentów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Archiwum jest realizacja obowiązku prawnego. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii archiwalnej akt sprawy. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do danych osobowych i informacji o ich przetwarzaniu, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych w Archiwum odpowiada Inspektor Ochrony Danych: Pan Marek Kaszuba, e-mail: iod@zamosc.ap.gov.pl

 


captcha
Powered by BreezingForms