Zespół redakcyjny: dr Krzysztof Czubara, Andrzej Kędziora (przewodniczący), Lucyna Wyszyńska (sekretarz)

SPIS TREŚCI

Wstęp
Hipolit Kozioł 1907-1987 (Gertruda Sowińska)

Z kroniki zamojskiego archiwum
Krzysztof Czubara: Ze spuścizny Hipolita Kozioła – nieznane źródło dziejów historii najnowszej Zamościa
Antoni Wiącek: „Janusz Sandomierski” Dziennik czynności Delegatury Powiatowej Rządu Polskiego w Zamościu

Z archiwalnych półek

Lucyna Wyszyńska: Eustachy Mazur – budowniczy i rysownik
Andrzej Kędziora: Słynnego wirtuoza związki z Zamościem

Źródła i …źródełka

Andrzej Kędziora: Weteran „Wiadomości statystycznych”
Andrzej Kędziora: „Ruchomości” Hotelu Centralnego

Wiadomości archiwalne

W nowych murach (Andrzej Kędziora)
Pracownia Naukowa im. Hipolita Kozioła
350 metrów nowych akt (Ewa Kołaszewska)
Leśmian w Szczecinie (Andrzej Kędziora)
Prasa w Archiwum (Jadwiga Łukaszczuk)
Lekcje archiwalne (Bogumiła Mielnicka)
Publikacje