Zespół redakcyjny: dr Krzysztof Czubara, Andrzej Kędziora (przewodniczący), dr Bogdan Szyszka. Zamość 2008, 133 str., ilustr.

SPIS TREŚCI

Wstęp
Bogdan Szyszka: Listy do redakcji „Teki Zamojskiej” (1937-1939)

Z archiwalnych półek

Michał Mroczek: Gracja, Gracjaliści, Kasa Przezorności, czyli o Zabezpieczaniu Emerytalnym Pracowników Ordynacji Zamojskiej w latach 1864-1914
Bogdan Mardofel: Materiały archiwalne do biografii Tytusa Wojciechowskiego w Archiwum Państwowym w Zamościu
Joanna Wojciechowska-Kucięba: Zagraniczna korespondencja handlowa firmy Polski Przemysł Drzewny – Czerski i Jakimowicz
Jacek Danel: Guślarz i Zaklinacz. Rzecz o Bronisławie Przyłuskim i jego przyjaźni z Bolesławem Leśmianem

Źródła i …źródełka

Marek Durakiewicz: „Książka przychodu i rozchodu środków odurzających” zamojskiej apteki Kłossowskich z lat 1933-1936
Krzysztof Radziejewski: Osiem nieznanych dokumentów z kancelarii Komendy Obwodu Zamość Armii Krajowej
Jacek Danel: Zamojszczyzna w planach Chruszczowa. Nieznany dokument z Instytutu i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie
Janusz Panasiewicz: Materiały do dziejów Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego w Archiwum Państwowym w Zamościu
Agnieszka Szykuła: Z archiwalnych inwentarzy. Akcesoria lekarskie i cyrulicze, fajki

Pomoce archiwalne

Jakub Żygawski: Dawne plany gruntów w Archiwum Państwowym w Zamościu (2) + zestawienie tabelaryczne

Wiadomości archiwalne

Fotografie archiwalne
Nowe nabytki
Digitalizacja
Strona internetowa Archiwum
Kurioza archiwalne