Archiwum Państwowe w Zamościu było jednym z trzech organizatorów interdyscyplinarnej konferencji "Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków - przeszłość i teraźniejszość", która odbyła się w sobotę 25 czerwca w Zamościu.

Współorganizatorami konferencji byli: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Hetmana Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu oraz Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Zamościu. Obrady odbyły się w Auli F Collegium Novum WSH-E przy ul. Koszary 54. Na konferencji przedstawiono osiem referatów poruszających temat dziedzitwa kulturowego Polaków w ujęciu ogólnym i regionalnym z perspektywy różnych dyscyplin naukowych. Wśród referujących byli m. in. prof. dr hab. Jan Jachymek (PWSZ w Zamościu, LTN-K) oraz dr Andrzej Przegaliński (Instytut Historii UMCS w Lublinie). Z Archiwum Państwowego w Zamościu referaty wygłosili: mgr Jakub Żygawski i moderująca obrady dr Magdalena Kuranc-Szymczak. Konferencję poprowadził dr Jan Waszczyński - Rektor WSH-E w Zamościu. Mamy nadzieję, że konferencja zapoczątkuje przy czynnym udziale Archiwum Państwowego w Zamościu cykl spotkań naukowych dotyczących szeroko pojętej problematyki socjologiczno-historycznej regionu zamojskiego.