Formularze zamówień i podań ułatwiających wniesienie sprawy do Archiwum Państwowego w Zamościu.

Formularze można pobrać (niżej), wypełnić komputerowo lub ręcznie i dostarczyć do Archiwum:
– pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (jako załącznik wiadomości),
– faksem: 084 639 23 35,
– listem – Archiwum Państwowe w Zamościu, ul. Hrubieszowska 69A, 22-400 Zamość
– osobiście do kancelarii Archiwum

Uwaga!

Formularze Lz, Sz i Nz służą do żądania wydania przez Archiwum odpowiednich zaświadczeń. Do ich wniesienia wymagane jest spełnienie przesłanek określonych w art. 217 par. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z nim, zaświadczenie wydaje się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa albo gdy osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

W przypadku usług płatnych konieczne jest przesłanie (złożenie) zamówienia w formie papierowej, z podpisem zamawiającego.

FORMULARZE DO POBRANIA:

KSIĘGI MELDUNKOWE, KSIĘGI LUDNOŚCI STAŁEJ – ZAŚWIADCZENIE APZLz (plik .rtf)

KSIĘGI LUDNOŚCIOWE, KSIĘGI LUDNOŚCI STAŁEJ – ZAŚWIADCZENIE APZLz (plik .pdf)

KSIĘGI MELDUNKOWE, KSIĘGI LUDNOŚCI STAŁEJ – bez zaświadczenia APZL (plik .rtf) 

KSIĘGI MELDUNKOWE, KSIĘGI LUDNOŚCI STAŁEJ – bez zaświadczenia APZL (plik .pdf)

AKT STANU CYWILNEGO – ZAŚWIADCZENIE APZSz (plik .rtf) 

AKT STANU CYWILNEGO – ZAŚWIADCZENIE APZSz (plik .pdf)

AKT STANU CYWILNEGO bez zaświadczenia APZS (plik .rtf) 

AKT STANU CYWILNEGO bez zaświadczenia APZS (plik .pdf)

AKT NOTARIALNY – ZAŚWIADCZENIE APZNz (plik .rtf) 

AKT NOTARIALNY – ZAŚWIADCZENIE APZNz (plik .pdf)

AKT NOTARIALNY bez zaświadczenia APZN (plik .rtf) 

AKT NOTARIALNY bez zaświadczenia APZN (plik .pdf)

KWERENDA – zamówienie uniwersalne APZU (plik .rtf) 

KWERENDA – zamówienie uniwersalne APZU (plik .pdf)

KWERENDA PŁATNA – zamówienie uniwersalne APZUp (plik .rtf) 

KWERENDA PŁATNA – zamówienie uniwersalne APZUp (plik .pdf)

REPRESJE WOJENNE – poświadczenie APZW (plik .rtf) 

REPRESJE WOJENNE – poświadczenie APZW (plik .pdf)

POTWIERDZENIE ZATRUDNIENIA APZZ (plik .rtf) 

POTWIERDZENIE ZATRUDNIENIA APZZ (plik .pdf)