355849120 586621530318787 8377073512838449091 nMiło nam poinformować, że „Archiwariusz Zamojski”, publikowany na Platformie Czasopism Akademii Zamojskiej: czaz.akademiazamojska.edu.pl, przeszedł pozytywnie proces oceny i został włączony do prestiżowej bazy ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) – jednej z najważniejszych baz indeksacyjnych dla czasopism humanistycznych i społecznych.

Zachęcamy do publikowania na łamach naszego periodyku!
Teksty przyjmujemy do końca sierpnia.