Uzupełnianie rewersów drogą elektroniczną
  1. Wypełniając zamówienie należy wpisać nazwę zespołu archiwalnego i sygnaturę zamawianej jednostki archiwalnej, imię i nazwisko, e-mail oraz daty planowanej wizyty w archiwum.
  2. Zamówienie wypełnia się osobno dla każdej jednostki archiwalnej, tzn. na jednym rewersie należy wpisać tylko jedną sygnaturę.
  3. Po wysłaniu rewersu otrzymają Państwo automatyczne potwierdzenie jego złożenia.
*

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Zamościu. Dane osobowe gromadzone są w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych usług archiwalnych lub wydania uwierzytelnionych kopii dokumentów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Archiwum jest realizacja obowiązku prawnego. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii archiwalnej akt sprawy. Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do danych osobowych i informacji o ich przetwarzaniu, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych w Archiwum odpowiada Inspektor Ochrony Danych: Pan Marek Kaszuba, e-mail: iod@zamosc.ap.gov.pl


captcha
Powered by BreezingForms