Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921

w dokumentach z zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu

Wystawę przygotowała Bogumiła Mielnicka, współpraca: Marek Kaszuba, Jadwiga Łukaszczuk, Jakub Żygawski

 

 

Afisze

 

19200625_88-215-1888_PB.jpg

 

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego z dnia 25 czerwca 1920 r. w sprawie rekwizycji broni siecznej na terenie województwa lubelskiego

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 1888

 

19200628_88-215-1788_PB.jpg

 

Odezwa wojewody lubelskiego do ludności z dnia 28 czerwca 1920 r. w sprawie zakupu koni dla wojska

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 1788

 

19200708_88-215-1889_PB.jpg

 

Odezwa wojewody lubelskiego do ludności z dnia 8 lipca 1920 r. o zachowanie spokoju i rozwagi

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 1899

 

19200708_88-215-1890_PB.jpg

 

Rozporządzenie wojewody lubelskiego z dnia 8 lipca 1920 r. w przedmiocie ochrony obiektów kolejowych i komunikacyjnych oraz linii telegraficznych i telefonicznych

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 1890

 

19200726_88-215-1652_PB.jpg

 

Wezwanie Rady miasta Zamościa z dnia 28 lipca 1920 r. o wstępowanie do Armii Ochotniczej do obrony Rzeczypospolitej

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 1652

 

19200810_88-215-1892_PB.jpg

 

Obwieszczenie Zarządu miasta Zamościa z dnia 10 sierpnia 1920 r. o wprowadzeniu ograniczeń swobód obywatelskich

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 1892

 

19200812_88-215-1894_PB.jpg

 

Obwieszczenie Komendanta Miasta Zamościa z dnia 12 sierpnia 1920 r. do ludności miasta Zamościa

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 1894

 

19200825_88-215-1891_PB.jpg

 

Obwieszczenie Komendanta Wojewódzkiego Straży Obywatelskiej z dnia 25 sierpnia 1920 r. o wstępowanie do Straży Obywatelskiej

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 1891

 

19200829_88-215-1895_PB.jpg

 

Apel Komendanta Straży Obywatelskiej w Zamościu z dnia 29 sierpnia 1920 r. o wstępowanie do Straży Obywatelskiej

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 1895

 

19200910_88-215-1897_PB.jpg

 

Obwieszczenie Zarządu miasta Zamościa z dnia 10 września 1920 r. w sprawie zwrotu posiadanej broni oraz przedmiotów wojskowych

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 1897

 

19201204_88-215-1886_PB.jpg

 

Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego z dnia 4 grudnia 1920 r. w sprawie bezprawnych rekwizycji i plądrowania mienia przez osoby wojskowe

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 1886

 

19201213_88-215-1887_PB.jpg

 

Wyrok Sądu Pokoju w Krasnymstawie z dnia 13 grudnia 1920 r. w sprawie zwalczania lichwy wojennej

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 1887

 

19210201_88-215-1898_PB.jpg

 

Rozporządzenie wojewody lubelskiego z dnia 1 lutego 1921 r. upowszechniające Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 stycznia 1921 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania bezpieczeństwa publicznego od dnia 2 lutego do dnia 2 maja 1921 r.

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 1898

 

19210216_88_96_0_0_338_0172_PB.jpg

 

Rozporządzenie wojewody lubelskiego z dnia 3 marca 1921 r. upowszechniające Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1921 r. w przedmiocie utrzymania na okres dalszych sześciu miesięcy sądownictwa doraźnego za przestępstwa urzędników, popełnione z chęci zysku

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 338, s. 171

 

19210315_88-215-0116_PB.jpg

 

Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego z dnia 15 marca 1921 r. w sprawie obowiązku zgłaszania swojej obecności osób przybyłych z Rosji

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 116

 

19210421_88-215-1899_PB.jpg

 

Rozporządzenie wojewody lubelskiego z dnia 27 kwietnia 1921 r. podające do powszechnej wiadomosci Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 1921 r. o zawieszeniu ograniczeń w zakresie organizowania pochodów i zebrań

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 1899

 

19210521_88-215-0172_PB.jpg

 

Ogłoszenie Burmistrza miasta Zamościa z dnia 23 maja 1921 r. o rejestracji osób poszkodowanych na zdrowiu i życiu wskutek działań wojennych i inwazji bolszewickiej

88/215 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2017, sygn. 172

 

 

 

Dokumenty

 

19200312_88_25_0_21_26_0021_PB.jpg

 

Okólnik Starosty Zamojskiego z dnia 12 marca 1920 r. w sprawie powołania lekarzy i osób posiadających przeszkolenie sanitarne do osobistych świadczeń wojennych

88/25/0/2.1 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 26, s. 23

 

19200507_88_96_0_0_187_0143_PB.jpg

 

Odpis Zarządzenia w myśl instrukcji ewakuacyjnej z dnia 7 maja 1920 r. Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 187, s. 143

 

19200507_88_96_0_0_187_0144_PB.jpg

 

Odpis Zarządzenia w myśl instrukcji ewakuacyjnej z dnia 7 maja 1920 r. Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 187, s. 144

 

19200507_88_96_0_0_187_0145_PB.jpg

 

Odpis Zarządzenia w myśl instrukcji ewakuacyjnej z dnia 7 maja 1920 r. Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 187, s. 145

 

19200507_88_96_0_0_187_0146_PB.jpg

 

Odpis Zarządzenia w myśl instrukcji ewakuacyjnej z dnia 7 maja 1920 r. Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 187, s. 146

 

19200507_88_96_0_0_187_0147_PB.jpg

 

Odpis Zarządzenia w myśl instrukcji ewakuacyjnej z dnia 7 maja 1920 r. Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 187, s. 147

 

19200607_88_96_0_0_338_0121_PB.jpg

 

Okólnik nr 275 Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 1920 r. do Panów Prezesów sądów okręgowych i Panów Prokuratorów przy tych sądach w b. zaborach rosyjskim i austriackim

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 338, s. 121

 

19200607_88_96_0_0_338_0122_PB.jpg

 

Okólnik nr 275 Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 1920 r. do Panów Prezesów sądów okręgowych i Panów Prokuratorów przy tych sądach w b. zaborach rosyjskim i austriackim

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 338, s. 122

 

19200607_88_96_0_0_338_0123_PB.jpg

 

Okólnik nr 275 Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 1920 r. do Panów Prezesów sądów okręgowych i Panów Prokuratorów przy tych sądach w b. zaborach rosyjskim i austriackim

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 338, s. 123

 

19200611_88_96_0_0_2_0160_PB.jpg

 

Odpis Zarządzenia Ministerstwa Poczt i Telegrafów z dnia 11 czerwca 1920 r. o telegramach i rozmowach telefonicznych odnoszących się do spraw o ułaskawienie osób skazanych na śmierć przez sądy doraźne 

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 160

 

19200702_88_25_0_21_10_0020_PB.jpg

 

Okólnik wojewody lubelskiego z dnia 3 lipca 1920 r. dotyczący niesienia pomocy i ułatwieniu topografom wojskowym wykonywania prac terenowych 

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 10, s. 27

 

19200710_88_96_0_0_2_0125_PB.jpg

 

Odpis rozkazu nr 126/W.M.20 z dnia 10 lipca 1920 r. o przyjmowaniu urzędników państwowych do armii ochotniczej 

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 125

 

19200712_88_96_0_0_2_0121_PB.jpg

 

Pismo okólne Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1920 r. w sprawie wstępowania sędziów, prokuratorów i pracowników sądów do armii

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 121

 

19200712_88_96_0_0_2_0122_PB.jpg

 

Pismo okólne Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1920 r. w sprawie wstępowania sędziów, prokuratorów i pracowników sądów do armii

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 122

 

19200712_88_96_0_0_2_0123_PB.jpg

 

Pismo okólne Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1920 r. w sprawie wstępowania sędziów, prokuratorów i pracowników sądów do armii

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 123

 

19200717_88_96_0_0_2_0153_PB.jpg

 

Pismo poufne Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 1920 r. w sprawie zapobiegania i karania przejawów tendencji wywrotowych w armii i społeczeństwie

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 153

 

19200717_88_96_0_0_2_0154_PB.jpg

 

Pismo poufne Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 1920 r. w sprawie zapobiegania i karania przejawów tendencji wywrotowych w armii i społeczeństwie

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 154

 

19200719_88_96_0_0_2_0124_PB.jpg

 

Pismo okólne Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 1920 r. w sprawie udzielania urlopów funkcjonariuszom publicznym

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 124

 

19200722_88_25_0_21_68_0040_PB.jpg

 

Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Zamościa z dnia 22 lipca 1920 r. - powołanie Komitetu Obronnego w Zamościu

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 68, s. 79

 

19200723_88_96_0_0_2_0130_PB.jpg

 

Odpis tajnej-poufnej instrukcji postępowań i zarządzeń przeciwdezercyjnych Ministerstwa Spraw Wojskowych z dnia 23 lipca 1920 r.

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 130

 

19200312_88_96_0_0_2_0131_PB.jpg

 

Odpis tajnej-poufnej instrukcji postępowań i zarządzeń przeciwdezercyjnych Ministerstwa Spraw Wojskowych z dnia 23 lipca 1920 r.

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 131

 

19200312_88_96_0_0_2_0132_PB.jpg

 

Odpis tajnej-poufnej instrukcji postępowań i zarządzeń przeciwdezercyjnych Ministerstwa Spraw Wojskowych z dnia 23 lipca 1920 r.

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 132

 

19200723_88_96_0_0_2_0133_PB.jpg

 

Odpis tajnej-poufnej instrukcji postępowań i zarządzeń przeciwdezercyjnych Ministerstwa Spraw Wojskowych z dnia 23 lipca 1920 r.

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 133

 

19200724_88_96_0_0_2_0126_PB.jpg

 

Okólnik nr 291 Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 1920 r. w sprawie ogłoszonych powołań do służby wojskowej

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 126

 

19200731_88_96_0_0_2_0127_PB.jpg

 

Okólnik nr 292 Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 1920 r. w sprawie odroczeń służby wojskowej dla urzędników reklamowanych

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 127

 

19200806_88_96_0_0_2_0156_PB.jpg

 

Instrukcja z sierpnia 1920 r. w sprawie regulowania poborów i diet ewakuowanych funkcjonariuszy państwowych 

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 156

 

19200806_88_96_0_0_2_0157_PB.jpg

 

Instrukcja z sierpnia 1920 r. w sprawie regulowania poborów i diet ewakuowanych funkcjonariuszy państwowych 

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 157

 

19200806_88_96_0_0_2_0162_PB.jpg

 

Okólnik Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 1920 r. przedstawiający treść uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego z dnia 29 lipca 1920 r. w sprawie współdziałania urzędów krajowych w obronie bytu i niepodległości Ojczyzny

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 162

 

19200806_88_96_0_0_2_0163_PB.jpg

 

Okólnik Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 1920 r. przedstawiający treść uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego z dnia 29 lipca 1920 r. w sprawie współdziałania urzędów krajowych w obronie bytu i niepodległości Ojczyzny

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 163

 

19200806_88_96_0_0_2_0164_PB.jpg

 

Okólnik Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 1920 r. przedstawiający treść uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego z dnia 29 lipca 1920 r. w sprawie współdziałania urzędów krajowych w obronie bytu i niepodległości Ojczyzny

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 2, s. 164

 

19200810_88_25_0_21_68_0044_PB.jpg

 

Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Zamościa z dnia 10 sierpnia 1920 r. - sprawa dostarczenia robotników na potrzeby robót wojskowych

88/96 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 68, s. 86-87

 

19200902_88_25_0_21_149_0011_PB.jpg

 

Przepisy z dnia 2 września 1920 r. w sprawie grzebania poległych podczas wojny

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 149, s. 16

 

19200920_88_25_0_21_68_0045_PB.jpg

 

Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Zamościa z dnia 20 września 1920 r. - ustanowienie zapomogi na koszty pogrzebu ofiar poległych podczas obrony Zamościa

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 68, s. 89

 

19201001_88_96_0_0_187_0142_PB.jpg

 

Zawiadomienie Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 1 października 1920 r. o reaktywacji Sądu Okręgowego w Zamościu po powrocie z ewakuacji

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 187, s. 142

 

19201014_88_25_0_21_68_0049_PB.jpg

 

Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Zamościa z dnia 14 października 1920 r. - sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej i Magistratu miasta Zamościa za okres inwazji bolszewickiej

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, sygn. 68, s. 97

 

19201025_88_96_0_0_187_0195_PB.jpg

 

Rozkaz Ministerstwa Spraw Wojskowych z dnia 25 października 1920 r. dotyczący utworzenia Woskowego Referatu Inwigilacyjnego

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 187, s. 195

 

19201025_88_96_0_0_187_0196_PB.jpg

 

Rozkaz Ministerstwa Spraw Wojskowych z dnia 25 października 1920 r. dotyczący utworzenia Woskowego Referatu Inwigilacyjnego

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 187, s. 196

 

19201103_88_25_0_21_68_0055_PB.jpg

 

Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Zamościa z dnia 3 listopada 1920 r. - danina wojskowa

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 68, s. 108-109

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/01.jpg

 

Protokół z dnia 29 listopada 1920 r. z zeznania handlarza Josefa Korna w sprawie zdemolowania sklepu i rabunku towarów przez wojsko polskie w dniu 29 sierpnia 1920 r. podczas oblegania Zamościa przez wojska bolszewickie

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 3

 

19201206_88_96_0_0_187_0193_PB.jpg

 

Rozkaz Ministerstwa Spraw Wojskowych z listopada 1920 r. w sprawie postępowania w wypadkach dezercji

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 187, s. 193

 

19201206_88_96_0_0_187_0194_PB.jpg

 

Rozkaz Ministerstwa Spraw Wojskowych z listopada 1920 r. w sprawie postępowania w wypadkach dezercji

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 187, s. 194

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/03.jpg

 

Pismo Magistratu miasta Zamościa z dnia 3 stycznia 1921 r. do Ministerstwa Spraw Wojskowych Departamentu II Wojsk Technicznych w Warszawie przedstawiające kwotę wydatkowaną przez Magistrat na opłacenie robotników wojskowych zatrudnionych przy budowie okopów podczas oblężenia Zamościa przez bolszewików w sierpniu 1920 r. 

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 14

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/04.jpg

 

Załącznik do pisma Magistratu miasta Zamościa z dnia 3 stycznia 1921 r. do Ministerstwa Spraw Wojskowych Departamentu II Wojsk Technicznych w Warszawie przedstawiające wydatki poniesione przez Magistrat na opłacenie robotników wojskowych zatrudnionych przy budowie okopów podczas oblężenia Zamościa przez bolszewików w sierpniu 1920 r. 

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 15

 

19210113_88_25_0_21_68_0080_PB.jpg

 

Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Zamościa z dnia 13 stycznia 1921 r. - sprawa jeńców bolszewickich

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 68, s. 158

 

19210131_88_25_0_21_10_0021_PB.jpg

 

Odpis pilnego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 31 stycznia 1921 r. do wojewody lubelskiego w sprawie rejestracji osób internowanych i jeńców cywilnych podlegających repatriacji

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 10, s. 28

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/02.jpg

 

Protokół z dnia 5 lutego 1921 r. zawierający spis przedmiotów i pieniędzy zrabowanych przez Kozaków w nocy z 28 na 29 sierpnia 1920 r. u Mojżesza Gesunghaita zamieszkałego przy Rynku 11 w Zamościu

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 11

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/05.jpg

 

Pismo Burmistrza Zamościa z dnia 18 lutego 1921 r. do Ministerstwa Spraw Wojskowych przesyłające listy płac robotników zatrudnionych przy robotach fortyfikacyjnych w 1920 r.

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 17

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/07.jpg

 

Lista płac robotnikom do prac wojskowych w Zamościu za dni 21-24 sierpnia 1920 r.

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 20

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/08.jpg

 

Lista płac robotnikom do prac wojskowych w Zamościu za dni 21-24 sierpnia 1920 r.

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 21

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/09.jpg

 

Lista płac robotnikom do prac wojskowych w Zamościu za dni 21-24 sierpnia 1920 r.

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 22

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/10.jpg

 

Lista płac robotnikom do prac wojskowych w Zamościu za dni 21-24 sierpnia 1920 r.

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 23

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/23.jpg

 

Lista płac robotnikom do prac wojskowych w Zamościu za dni 21-24 sierpnia 1920 r.

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 36

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/24.jpg

 

Lista płac robotnikom do prac wojskowych w Zamościu za dni 21-24 sierpnia 1920 r.

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 37

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/25.jpg

 

Lista płac robotnikom do prac wojskowych w Zamościu za dni 21-24 sierpnia 1920 r.

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 38

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/26.jpg

 

Lista płac robotnikom do prac wojskowych w Zamościu za dni 21-24 sierpnia 1920 r.

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 39

 

19210228_88_25_0_21_10_0047_PB.jpg

 

Okólnik nr 166 wojewody lubelskiego z dnia 28 lutego 1921 r. w sprawie przeniesienia mogił z walk polsko-bolszewickich

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 10, s. 62

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/38.jpg

 

Pismo Delegata Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej Okręg XII (Ziemia Lubelska) z dnia 4 maja 1921 r. do Miagistratu miasta Zamościa w sprawie nadesłania imiennej listy członków gminy żydowskiej w Zamościu poszkodowanych przez wojska gen. Stanisława Bułaka-Bałachowicza w 1920 r.

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 51

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/39.jpg

 

Pismo Zamojskiego Dozoru Bożnicznego z dnia 28 czerwca 1921 r. do Magistratu miasta Zamościa w sprawie nadesłania listy poszkodowanych przez wojska gen. Stanisława Bułaka-Bałachowicza w 1920 r.

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 54

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/40.jpg

 

Odpis z 28 czerwca 1921 r. listy członków gminy żydowskiej w Zamościu, poszkodowanych przez wojsko gen. Stanisława Bułaka-Bałachowicza w dniu 28 sierpnia 1921 r. (sic!) [właściwa data: 28 sierpnia 1920 r.]

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 56

 

images/WYSTAWY/2020/wojna_1920/Zamosc/41.jpg

 

Odpis z 28 czerwca 1921 r. listy członków gminy żydowskiej w Zamościu, poszkodowanych przez wojsko gen. Stanisława Bułaka-Bałachowicza w dniu 28 sierpnia 1921 r. (sic!) [właściwa data: 28 sierpnia 1920 r.]

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 117, s. 57

 

19210813_88_25_0_21_10_0198_PB.jpg

 

Odpis korespondencji szefostwa Inżynierii i Saperów Okręgu Generalnego Lubelskiego do wojewody lubelskiego z dnia 13 sierpnia 1921 r. w sprawie zachowania umocnień polowych mających strategiczne znaczenie

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 10, s. 264

 

1921_88_96_0_0_23_0233_PB.jpg

 

Strona tytułowa publikacji "Rola członków Związku Zawodowego Robotników Rolnych Rzpltej Polskiej podczas najazdu bolszewickiego", Warszawa 1921.

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 23, s. 233

 

1921_88_96_0_0_23_0286_PB.jpg

 

"Rola członków Związku Zawodowego Robotników Rolnych Rzpltej Polskiej podczas najazdu bolszewickiego", Warszawa 1921. Fragment dotyczący wydarzeń na terenie powiatu hrubieszowskiego

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 23, s. 286

 

1921_88_96_0_0_23_0287_PB.jpg

 

"Rola członków Związku Zawodowego Robotników Rolnych Rzpltej Polskiej podczas najazdu bolszewickiego", Warszawa 1921. Fragment dotyczący wydarzeń na terenie powiatu hrubieszowskiego

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 23, s. 287

 

1921_88_96_0_0_23_0288_PB.jpg

 

"Rola członków Związku Zawodowego Robotników Rolnych Rzpltej Polskiej podczas najazdu bolszewickiego", Warszawa 1921. Fragment dotyczący wydarzeń na terenie powiatu hrubieszowskiego

88/96 Prokurator Sądu Okręgowego w Zamościu 1918-1939, sygn. 23, s. 288

 

 

 

Fotografie

 

011511_PB.jpg

 

Zamość, 1919 r. Legioniści u progu walk polsko-bolszewickich. Pierwszy z lewej Stanisław Śliwiński.

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 1, sygn. 16

 

011512_PB.jpg

 

Zamość, 1919 r. Zdjęcie portretowe legionistów Adama i Mariana w okresie wojny polsko-bolszewickiej.

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 1, sygn. 17

 

011801_PB.jpg

 

Zamość, 1920 r. Uczniowie szkół zamojskich jako żołnierze i ochotnicy stający do walk w wojnie polsko-bolszewickiej.

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 1, sygn. 17

 

0416220_aw_PB.jpg

 

Karkala, 26 lutego 1920 r. 3 kompania 9 pułku piechoty Legionów podczas kampanii łotewskiej

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 4, sygn. 04162.20

 

0416216_aw_PB.jpg

 

Muny, 28 lutego 1920 r. Artyleria 9 pułku piechoty Legionów w trakcie ostrzału pozycji wroga podczas kampanii łotewskiej.

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 4, sygn. 04162.16

 

0416215_aw_PB.jpg

 

Dryssa, 20 marca 1920 r. Żołnierze 9 pułku piechoty Legionów na stacji kolejowej Dryssa podczas kampanii łotewskiej.

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 4, sygn. 04162.15

 

0416219_aw_PB.jpg

 

Dryssa, marzec 1920 r. Oficerowie 9 pułku piechoty Legionów podczas kampanii łotewskiej. Na fotografii m.in. ppor. Boniecki, ppor. Cieślewski, por. Hożek, ppor. Januszkiewicz, kpt. Ludon, ppor. Rozucki, ppor. Steblecki, ppor. Wojakowski, kpt. Zientarski.

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 4, sygn. 04162.19

 

0416221_aw_PB.jpg

 

Okolice Dokszyc, 28 kwietnia 1920 r. 9 pułk piechoty Legionów w trakcie marszu zza Dźwiny do Dokszyc. Na koniach ppor. Łopuszyński, kapt. Czerny i ppor. Cieślewski.

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 4, sygn. 04162.21

 

0416229_aw_PB.jpg

 

Okolice Dokszyc, 28 kwietnia 1920 r. Marsz 9 pułk piechoty Legionów zza Dźwiny do Dokszyc.

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 4, sygn. 04162.29

  

0416224_aw_PB.jpg

 

Litwa, kwiecień 1920 r. ppor. Masala i ppor. Łopuszyński podczas podróży pociągiem z Wilna do Dyneburga nad Dźwiną.

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 4, sygn. 04162.24

  

88_1170_0_211_2_0051_PB.jpg

 

Warszawa, 1920 r. Członkowie rodziny Strzyżowskich w mundurach w okresie wojny polsko-bolszewickiej.

88/1170 Akta osób i rodzin, ser. 21.1 Zbiór Zenona Iwanejko, poz. 2

  

88_1170_0_211_2_0044_PB.jpg

 

Otwock Wielki, 1920 r. Obiad u rodziny Strzyżowskich.

88/1170 Akta osób i rodzin, ser. 21.1 Zbiór Zenona Iwanejko, poz. 2

  

88_1170_0_211_2_0044_PB.jpg

 

Warszawa, 1920 r. Portret w mundurze w czasach wojny polsko-bolszewickiej

88/1170 Akta osób i rodzin, ser. 21.1 Zbiór Zenona Iwanejko, poz. 2

 

 

 

Zamość w obliczu wojny 1919-1921 r.

  

88_25_0_23_570_plan_okolic_Zamocia_1923_0010-0011_PB.jpg

 

Plan poglądowy Zamościa z 1923 r. wg granic ustalonych w latach 1918-1922, z oznaczonym kolorem żółtym zasięgiem strefy planowanej rozbudowy miasta,

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.3, sygn. 570, s. 10-11

  

88_25_0_21_253_0123_mapa_drg_powiat_zamojski_1921_q_PB.jpg

 

Mapa rozkładu dróg państwowych, wojewódzkich i powiatowych w powiecie zamojskim, skala 1:1000000 z grudnia 1921 r.

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.1, sygn. 253, s. 172

  

mapa1923.jpg

 

Arkusz A46 B36 "M39 Zamość" mapy sztabowej WIG z 1923 r. w skali 1:100000

88/510 Zbiór kartograficzny 1803-2015, spis nr 1 z 2014 r., poz. 23

  

88_510_0_8_60_-_szkic_58_1920_PB.jpg

 

Szkic polowy Zamościa z 1920 r. Arkusz nr 58 w skali 1:400 przedstawiający północne kwartały Starego Miasta z gmachem dawnej Akademii Zamojskiej i Rynkiem Solnym

88/510 Zbiór kartograficzny 1803-2015, ser. 8, poz. 58

  

88_510_0_8_62_-_szkic_60_1921_PB.jpg

 

Szkic polowy Zamościa z 1920 r. Arkusz nr 60 w skali 1:500 przedstawiający północno-wschodnie kwartały Starego Miasta z nadszańcem bastionu VI

88/510 Zbiór kartograficzny 1803-2015, ser. 8, poz. 60

  

88_510_0_8_69_-_szkic_66_1921_PB.jpg

 

Szkic polowy Zamościa z 1921 r. Arkusz nr 66 w skali 1:500 przedstawiający wschodnie kwartały Starego Miasta z koszarami w gmachu pofranciszkańskim i P.K.U. na terenie zabudowy po kościele ormiańskim

88/510 Zbiór kartograficzny 1803-2015, ser. 8, poz. 66

  

88_510_0_8_70_-_szkic_67_1921_PB.jpg

 

Szkic polowy Zamościa z 1921 r. Arkusz nr 67 w skali 1:750 przedstawiający bastion VII z nadszańcem oraz fragmentem dawnych koszar kozackich na Plantach

88/510 Zbiór kartograficzny 1803-2015, ser. 8, poz. 70

  

88_510_0_8_71_-_szkic_68_1921_PB.jpg

 

Szkic polowy Zamościa z 1921 r. Arkusz nr 68 w skali 1:750 przedstawiający obiekty dawnych koszar kozackich na Plantach

88/510 Zbiór kartograficzny 1803-2015, ser. 8, poz. 71

  

88_25_0_23_600_0026_proj_ani_miejskiej_1921_1_PB.jpg

 

Projekt z 1921 r. budynku Łaźni Ludowej w Zamościu przy ul. Lwowskiej 

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1952, ser. 2.3, sygn. 600, s. 26

  

158011_PB.jpg

 

Zamość, ok. 1920-1925. Panorama Starego Miasta od strony północnego przedpola fortecznego (Planty)

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 15, sygn. 8011

  

153063_PB.jpg

 

Zamość, ok. 1920 r. Widok na Stare Miasto od strony południowo-wschodniej znad Łabuńki (słoniczoło bastionu I)

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 15, sygn. 3063

  

152011m_PB.jpg

 

Zamość, ok. 1920-1925 r. Widok ratusza z perspektywy ul. Ormiańskiej. Fot. Antoni Jabłoński.

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 15, sygn. 384

  

152012m_PB.jpg

 

Zamość, ok. 1920-1925 r. Widok ratusza z perspektywy ul. Kołłątaja. Fot. Antoni Jabłoński.

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 15, sygn. 385

  

152013m_PB.jpg

 

Zamość, ok. 1920-1925 r. Widok z bramy Zajazdu Dichtera na plac autobusowy (pl. Wolności) i kościół pw. św. Mikołaja. Fot. Antoni Jabłoński.

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 15, sygn. 386

  

151141_PB.jpg

 

Zamość, ok. 1925 r. Widok z wieży ratusza na południowo-wschodnie kwartały Rynku. Na dalszym planie Dom Centralny, dawny kościół franciszkański oraz dzwonnica kościoła pw. św. Mikołaja. Fot. Jan Bułhak

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 15, sygn. 1141

  

153062_PB.jpg

 

Zamość, ok. 1925 r. Kazamata zachodnia bastionu I oraz dzwonnica kościoła pw. św. Mikołaja. Fot. Jan Bułhak

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 15, sygn. 3062