Propaganda PRL-u na plakacie i afiszu

z zasobu Archiwum Państwowego w Zamościu

 

Plan wystawy wykonała w 200% przod. Nawrocka Ewelina przy udziale niestrudzonego archiwalnego kolektywu: ob. Łukaszczuk Jadwigi i tow. Kaszuby Marka.

 

Prezentowane materiały archiwalne pochodzą z zespołów:

  • 88/215/0 Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913-2007;
  • 88/226/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łabuniach 1958-1973[1973-1983];
  • 88/803/0 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Komitet Wojewódzki w Zamościu [1929]1975-1990;
  • 88/1177/0 Kolekcja plakatów filmowych 1966-1990.

 

 

strona_0a.jpg

 

Propaganda PRL-u na plakacie i afiszu - plakat upamiętniający Święto 1 Maja (88/803/0)

 

 

strona_1aW.jpg

 

Odezwa do Obywateli m. Zamościa o udział w święcie 1 Maja podpisana przez Burmistrza m. Zamościa - K. Kolbe, 1949 r. (88/215/0/9/645)

Program uroczystości pierwszomajowych w Tomaszowie Lubelskim, 1950 r. (88/215/0/7/655)

Afisz "Niech żyje 1 Maja - dzień mobilizacji sił obozu demokratycznego dla ostatecznego zwycięstwa nad hitleryzmem!", 1948 r. (88/215/0/7/632)

 

 

strona_2aW.jpg

 

Polski Ruch Filatelistyczny czczi pamięć Włodzimierza Lenina, b.d. (88/215/0/11.1/1772)

Apel Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Zamościu w sprawie "Czynu Zwycięstwa", 1970 r. (88/215/0/13.3/1689)

Zarządzenie Zarządu Miejskiego m. Zamościa w sprawie obowiązku właścicieli nieruchomości wywieszania flag w czasie uroczystości państwowych i innych, 1949 r. (88/215/0/9.2/1764)

Zarządzenie Burmistrza miasta Zamościa w związku z 31 rocznicą Wielkiej Rewolucji Październikowej, 1948 r. (88/215/0/9.1/1760)

 

 

strona_3aW.jpg

 

Plakat promujący Kongres Jedności Klasy Robotniczej w Warszawie, 1949 r. (88/803/0)

Program obchodu Święta Wyzwolenia 22 lipca w Zamościu, 1950 r. (88/215/0/9/619)

Marks, Engels, Lenin, Stalin, 1955 r. (88/215/0/7.1/1645)

 

 

strona_4aW.jpg

 

Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bolesława Bieruta do Narodu Polskiego, 1947 r. (88/215/0/7/612) 

 

 

strona_5aW.jpg

 

Plakat promujący Święto Ludowe 16 maja 1948 r., 1948 r. (88/226/0)

Plakat propagandowy "Przez współzawodnictwo pracy do Polski silnej i bogatej", 1947 r. (88/803/0)

Plakat propagandowy przedstawiający wykonanie zobowiązań i planów, 1955 r. (88/803/0)

 

 

strona_6aW.jpg

 

Plakat promujący odbudowę Warszawy, 1948 r. (88/803/0)

Ulotka "Kobieto! Polska Ludowa wzywa cię do pracy!", 1952 r. (88/215/0/20/spis nr 6/2014)

Afisz "Polityka pokojowa Polski Ludowej zapewni szczęście Matce i Dziecku", 1948 r. (88/215/0/7/639)

Plakat "Cześć kobietom - bohaterkom pracy budującym nową Polskę, szczęśliwą Ojczyznę swych dzieci", 1948 r. (88/215/0/7/635)

 

 

strona_7aW.jpg

 

Afisz "Warszawa - Twoja Stolica. Czyś dał na jej odbudowę", 1948 r. (88/215/0/10/643)

Plakat zachęcający do składania darów na odbudowę Warszawy, 1946 r. (88/215/0/15/31/spis nr 6/2014)

Plakat filmowy "Dwie brygady", 1950 r. (88/215/0/7.1/1279)

Afisz przedstawiający wypowiedź Stalina na temat agitacji, 1948 r. (88/215/0/10/641)

 

 

strona_8aW.jpg

 

Plakat kolorowy "SFOZ w budowie Warszawy i Lubelszczyzny", 1957 r. (88/215/0/7.1/1078)

Druk ulotny "Odbudowujemy Warszawę własnymi siłami", 1948 r. (88/215/0/10/646)

Druk ulotny "Każdy Polak składa ofiarę na odbudowę Warszawy", 1948 r. (88/215/0/10/644)

Druk ulotny "Miesiąc wrzesień Odbudowa Warszawy", 1948 r. (88/215/0/10/645)

Plakat wzywający społeczeństwo do odbudowy stolicy, 1946 r. (88/215/0/10/648)

 

 

strona_9aW.jpg

 

Afisz z odezwą do rolników województwa lubelskiego w sprawie wywiązywania się z obowiązku dostaw zbóż, 1961 r. (88/215/0/8.1/1021)

Plakat propagandowy "Co daje chłopu kontraktacja trzody chlewnej na rok 1952", 1952 r. (88/215/0/10.5/1644)

Plakat propagandowy zachęcający do sprzedaży Państwu zboża, 1951 r. (88/215/0/7.1/1072)

 

 

strona_11aW.jpg

 

Plakat wyborczy "13 Jedność Robotniczo-Chłopska", 1928 r. (88/803/0)

Plakat przedstawiający satyrę na opornych chłopów, 1951 r. (88/215/0/7.1/1073)

Afisz "Chłopi! Pomagajcie sobie nawzajem - sąsiad sąsiadowi, wieś wsi - ziarnem, pługiem i koniem", 1951 r. (88/215/0/7.1/1062)

 

 

strona_12aW.jpg

 

Plakat propagandowy "Chwytaj Bracie hasło zdrowe - zamiast konia wprzęgaj krowę", 1948 r. (88/215/0/7/1085)

Afisz zachęcający rolników do podejmowania sezonowej pracy w budownictwie, 1951 r. (88/215/0/9.1/1061)

 

 

strona_13aW.jpg

 

Plakat filmowy "Człowiek z marmuru", reż. Andrzej Wajda, 1977 r. (88/1177/0/42/252)

Afisz propagandowy "Spełniając obowiązki wobec państw umacniamy sojusz robotniczo-chłopski, pomnażamy siły Polski Ludowej", 1951 r. (88/215/0/7/638)

 

 

strona_14aW.jpg

 

Plakat propagandowy "Pracuj w górnictwie", 1951 r. (88/215/0/7.1/1068)

Plakat propagandowy zawierający cytat K.I. Gałczyńskiego, 1984 r. (88/215/0/22)

Afisz propagandowy zachęcający do pracy w górnictwie, 1951 r. (88/215/0/7.1/1069)

 

 

strona_15aW.jpg

 

Plakat propagandowy ośmieszający spekulantów i kułaków, 1950 r. (88/215/0/7.1/1080)

Afisz propagandowy "Ujawniaj spekulanta", 1950 r. (88/215/0/7/1082)

 

 

strona_16aW.jpg

 

Plakat propagandowy "Paskarz to nasz wróg", 1950 r. (88/215/0/7/1083)

Plakat propagandowy "Oszust podatkowy okrada państwo i społeczeństwo", 1950 r. (88/215/0/7.1/1079)

Plakat propagandowy "Pomóż zwalczyć nadużycia", 1948 r. (88/215/0/7/1084)

 

 

strona_17aW.jpg

 

Afisz informujący o obchodach Tygodnia Oświaty, Książki i Prasy, 1949 r. (88/215/0/7.1/1168)

Odezwa do obywateli w sprawie likwidacji analfabetyzmu, 1951 r. (88/803/0)

Afisz propagandowy "Czytelnictwo prasy radzieckiej przyśpiesza wykonanie planu 6-letniego", 1948 r. (88/215/0/10/642)

 

 

strona_18aW.jpg

 

Plakat propagujący zbiórkę złomu na budowę nowych szkół, 1959 r. (88/215/0/7.1/1156)

Plakat "Czy jesteś członkiem Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych?", 1949 r. (88/215/0/7.3/1095)

Plakat "OHP czekają na ciebie", 1981 r. (88/215/0/11/1441)

 

 

strona_19aW.jpg

 

Plakat "Wakacje na własny rachunek", 1979 r. (88/215/0/11/1448)

Plakat propagujący Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, 1980 r. (88/215/0/11/1425)

Plakat zachęcający do zdobycia zawodu w OHP, 1977 r. (88/215/0/11/1440)

 

 

strona_20aW.jpg

 

Plakat propagandowy o wymowie pacyfistycznej, 1951 r. (88/215/0/7/674)

Plakat informujący o III Światowym Zlocie Młodych Bojowników o Pokój, Berlin 5-19 sierpnia 1951 r., 1951 r. (88/215/0/9/675)

 

 

strona_21aW.jpg

 

Druk ulotny propagujący pokój na świecie, 1948 r. (88/215/0/7/640)

Druk ulotny zawierający Manifest do Narodu Polskiego skierowany przez Polski Komitet Obrońców Pokoju, 1950 r. (88/215/0/10/651)

 

 

strona_22aW.jpg

 

Plakat propagandowy "Bądź czujny wilkołaki działają", 1948 r. (88/215/0/7/637)

Odezwa do młodzieży o wstępowanie w szerego Związku Młodzieży Polskiej, 1948 r. (88/215/0/7/624)

Plakat propagandowy poświęcony Narodowemu Plebiscytowi Pokoju, 1951 r. (88/215/0/9/649)

 

 

strona_23aW.jpg

 

Plakat propagandowy upamiętniający 30. rocznicę podpisania Układu o Przyjaźni, Współpracy i Wzajemnej Pomocy między PRL i ZSRR, 1975 r. (88/215/0/11.1/1830)

Plakat "Pływaj sam - innych ucz", 1948 r. (88/226/0)

Plakat propagandowy "Na przykładzie Komsomołu uczymy się jak walczyć, zwyciężać i tworzyć nowe życie", 1951 r. (88/215/0/9/676)

Plakat upamiętniający Pierwszy Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża 2-3 luty 1951 r., 1951 r. (88/215/0/7.3/1364) 

 

 

strona_24aW.jpg

 

Plakat propagandowy "Maszerujemy szlakami zwyciestw Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego", 1951 r. (88/215/0/7/787)

Plakat "Interkosmos 78" upamiętniający lot Mirosława Hermaszewskiego w kosmos radzieckim statkiem Sojuz 30, 1978 r. (88/215/0/11.1/1171)

Afisz propagandowy zawierający cytat Bolesława Bieruta "Naród Polski widzi w Związku Radzieckim bastion sił pokoju i postępu na świece", 1951 r. (88/215/0/9/636)

 

 

strona_25aW.jpg

 

Plakat propagandowy "Militaryzm, rasizm. Symbol i rzeczywistość" krytykujący Stany Zjednoczone, 1982 r. (88/215/0/22)

Plakat propagandowy "Targowica. Z pnia narodowej zdrady", b.d. (88/215/0/22)

Plakat propagandowy "Nauka nie poszła w las", 1951 r. (88/215/0/9/677)

 

 

strona_26aW.jpg

 

Plakat "Dni filmu radzieckiego. Listopad 1980", autor: J. Erol, 1980 r. (88/1177/0/13/79)

Plakat "Dni kultury radzieckiej 18-27 kwietnia 1975", 1975 r. (88/215/0/11.3/1835)

Afisz promujący X Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Piosenki Radzieckiej w Zamościu, 1971 r. (88/215/0/13.3/1607)

Plakat "Przegląd filmów z okazji XXX-lecia Ludowego Wojska Polskiego", autor: J. Żbikowski, 1973 r. (88/1177/0/72/456)

 

 

strona_27aW.jpg

 

Plakat propagandowy "1917 Idee socjalizmu zwyciężają", 1979 r. (88/215/0/11/1427)

Plakat propagandowy "PPR walczyła o niepodległość i socjalizm", 1977 r. (88/215/0/11/694)

Plakat promujący Ligę Przyjaciół Żołnierza, Ligę Lotniczą i Ligę Morską, 1951 r. (88/215/0/7/786)

 

 

strona_28aW.jpg

 

Plakat propagandowy "Wojsko Polskie - wierna straż niepodległości naszej ojczyzny", 1951 r. (88/215/0/7/784)

Plakat propagandowy "Synowie narodu zdobywają stopnie oficerskie", 1951 r. (88/215/0/7/785)

 

 

strona_29aW.jpg

 

Plakat z okazji 40. rocznicy utworzenia MO i SB, 1984 r. (88/215/0/11.1/1770)

Plakat filmowy "Saszka", reż. A. Surin, 1981 r. (88/1177/0/51/332)

Plakat promujący Zespół Estradowy Marynarki Wojennej "Flotylla" z okazji trzydziestolecia PRL, 1974 r. (88/1177/0/11.3/1841)

 

 

strona_30aW.jpg

 

Plakat filmowy "Taczanka z południa", reż. J. Szerstobitow, 1978 r. (88/1177/0/46/290)

Plakat filmowy "Oni walczyli za ojczyznę", reż. S. Bodnarczuk, 1975 r. (88/1177/0/75/499)

 

 

strona_31logo_a.jpg

 

Odezwa wzywająca do głosowania "TAK", 1946 r. (88/215/0/7/601)

Druk ulotny skierowany do sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie głosowania, 1946 r. (88/215/0/7/697)

Druk ulotny skierowany do Rodzin Spółdzielczych, 1945 r. (88/215/0/7.1/1932)

Druk ulotny wzywający Polaków do oddania głosu "3 razy TAK", 1945 r. (88/215/0/7.4/1933)