Zaprezentowano dwa wystąpienia o tematyce gospodarczej, którym towarzyszyła wystawa „Dzieje złotego”. Dr Ilona Skibińska-Fabrowska, Dyrektor NBP Oddział w Lublinie przedstawiła słuchaczom losy i odrodzenie Polskiego Złotego. Polska jednostka monetarna – złoty ([1919]–1924 r.) - zespół monet, ich prób oraz wzorów banknotów został wpisany w tamtym roku na Polską Listę Programu UNESCO Pamięć Świata. Więcej szczegółów na temat odrodzenia złotego na stronie Pamięć Polski.

O rozwoju gospodarczym Zamościa w okresie dwudziestolecia międzywojennego opowiedział Dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościu Jakub Żygawski. Wystąpieniu towarzyszyły prezentacje materiałów archiwalnych z zasobu archiwum.

 

Fot. NBP Oddział w Lublinie (1-4), J. Rajkowski (54)