355849120 586621530318787 8377073512838449091 nMiło nam poinformować, że „Archiwariusz Zamojski”, publikowany na Platformie Czasopism Akademii Zamojskiej: czaz.akademiazamojska.edu.pl, przeszedł pozytywnie proces oceny i został włączony do prestiżowej bazy ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) – jednej z najważniejszych baz indeksacyjnych dla czasopism humanistycznych i społecznych.

Zachęcamy do publikowania na łamach naszego periodyku!
Teksty przyjmujemy do końca sierpnia.

podziękowaniePodziękowania od Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie za pomoc przy przygotowaniu wystawy dotyczącej Zygmunta Klukowskiego lekarza, bibliofila, kolekcjoner ekslibrisów, historyka regionalisty, inicjatora otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie.

Grafika v popr ZdjeEcie www 870x465px 829x354W Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyła się uroczysta Gala zorganizowana przez redakcję „Kuriera Lubelskiego”. Dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościu dr Jakub Żygawski odebrał statuetkę za zwycięstwo w powiatowym etapie plebiscytu Osobowość Roku 2022 w kategorii „Kultura”(532 głosy). Kapituła „Kuriera” doceniła wkład w życie kulturalne społeczności naszego regionu, przyznając nominację za zaangażowanie w sprowadzenie do Zamościa aktu lokacyjnego miasta podpisanego przez Jana Zamoyskiego oraz zorganizowanie konferencji naukowej pod hasłem „Powrót do domu”.

Zamość,homo viator zapr.Życzymy Państwu zdrowych, pełnych radości, nadziei i spokoju Świąt Wielkiej Nocy

Dyrektor

i Pracownicy

Archiwum Państwowego w Zamościu

 

PLAKAT GŁÓWNY28 lutego br. w Zamościu odbędzie się organizowana przez Akademię Zamojską Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aktion Zamość (1942-1943). Przedsięwzięcie, w ramach projektu „Polityka niemiecka w XX i XXI wieku a tożsamość kulturowa i cywilizacyjna Polski”, skupi się na analizie historyczno-politycznej działań i akcji zbrojnych określanych mianem „Aktion Zamość 1942-1943”, prowadzonych przez Niemcy w czasie II wojny światowej w stosunku do ludności Zamojszczyzny, jak również na analizie oddziaływania ww. wydarzeń historycznych na rozwój postaw i procesów społecznych oraz na poziom tożsamości narodowej Polaków. Na lata 2022-2023 przypada okrągła 80. rocznica działań wysiedleńczych i pacyfikacyjnych, a organizacja konferencji poświęconej tej tematyce stanowi istotne narzędzie upamiętniające.