Zespół redakcyjny: dr Wojciech Białasiewicz, Andrzej Kędziora (przewodniczący), dr Bogdan Szyszka. Zamość 2011, s. 128.

SPIS TREŚCI

Wstęp
Józef Kus: Przywileje wsi Siedlisk

Z archiwalnych półek

Michał Mroczek: Telefony w Ordynacji Zamojskiej 1905-1914
Eugeniusz Wilkowski: Rolnicy zamojscy wobec systemu komunistycznego w okresie Solidarności Podziemnej
Piotr Kulikiewicz: Przyczynek do historii Zamościa w latach 1810-1812
Andrzej Kędziora: Finanse Dozoru Bóżniczego w Zamościu w latach 1844-1865
Jakub Żygawski: Zamojski arkusz pruskiej mapy sekcyjnej z początku XIX w. w Archiwum Państwowym w Zamościu
Bartłomiej Szyprowski: „Meliniarz” z oddziału „Mogiłki”. Sprawa karna Aleksandra Szyprowskiego

Źródła i źródełka

Andrzej Wawryniuk: Dokumenty do historii Krasnegostawu w zamojskim Archiwum
Maria Fornal: „Utensylia” synagogi staromiejskiej w Zamościu
Adam Klimek: Dwa wspomnienia (wstęp i opracowanie Krzysztof Radziejewski)
Leśmianowie we wspomnieniach Janiny Bojarczuk (wstęp i opracowanie Andrzej Kędziora)
Nieznany list Jana Kołaczkowskiego (Zamość 2 IX 1920) (wstęp Agnieszka Szykuła-Żygawska)
Pouczenie z roku 1946 (opracowanie Andrzej Kędziora)
Zawartość „Archiwariusza Zamojskiego” 2002-2011

Wiadomości archiwalne

Zjazd studentów archiwistyki
Serwer
Nabytki
Wyszukiwarka i nowa strona WWW
Doktoraty
Wolontariusz
Popularyzacja zbiorów