Archiwum Państwowe w Zamościu zostało jednym z partnerów konferencji regionalnej„Ziemiaństwo krasnostawskie w I połowie XX wieku”, która odbyła się w piątek 17 czerwca 2016 roku w Krasnymstawie.

Organizatorem konferencji był: Krasnostawski Dom Kultury, natomiast partnerami: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Hetmana Jana Zamoyskiego z siedzibą w ZamościuLudowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Zamościu, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Miejska Biblioteka w Krasnymstawie i Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Obrady odbyły się w Sali Widowiskowej Krasnostawskiego Domu Kultury. Na konferencji przedstawiono referaty dotyczące historii ziemiaństwa krasnostawskiego i chełmskiego. Wśród referujących byli: dr Andrzej Przegaliński z referatem – „Z rozważań nad ziemiaństwem krasnostawskim na przełomie XIX i XX wieku”, dr Magdalena Kuranc-Szymczak – „Wspomnień czar- historia pewnej rodziny”, na przykładzie rodziny Poletyłów z Wojsławic starała się przybliżyć tematykę archiwów rodzinnych i zarazić ideą tworzenia archiwum rodzinnego, mgr Artur Borzęcki, który wystąpił z tematem „ Inwigilacja ziemiaństwa przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego” i dr Ryszard Maleszyk, który w ciekawy sposób opowiedział o „ Rodzinie Smorczewskich”. W obradach głos zabrali m. in. prof. dr hab. Jan Jachymek (PWSZ w Zamościu, LTN-K) i Damian Kozyrski Dyrektor Krasnostawskiego Domu Kultury, który jednocześnie pełnił funkcję gospodarza. Dodatkową atrakcją dla zebranych były uroczystości związane z zakończeniem roku 2015/2016 Lubelskiego Uniwersytetu III Wieku filia w Krasnymstawie. Mamy nadzieję, że konferencja zachęci do współpracy również innych przedstawicieli kultury, sztuki i oświaty z obszaru działalności Archiwum Państwowego w Zamościu.