1.1 Dział I - inwentarze

thumb
Inwentarz majętności włości Kraśniańskiej przez Pana Jana Kucharskiego, Mikołaj Thomasa Rose, Jana Żuka Rewizorów zesłanych od Jaśnie Wielmożnego JMci Pana Thomasa Zamoyskiego Podkanclerzego Koronnego z d. 12 octobra 1629 roku spisany
Daty skrajne:
1629

 Back