1.1 Dział I - inwentarze

thumb
Inwentarz wsi Lipy i innych wsi z terenu O[rdynacji] Z[amojskiej]
Daty skrajne:
1639

 Back