1.1 Dział I - inwentarze

thumb
Inwentarz Klucza Staro Zamojskiego
Daty skrajne:
1646

 Back