1.1 Dział I - inwentarze

thumb
Inwentarz miasta Tarnogroda, wsiów Xiężpola, Korchowa i Biszczy
Daty skrajne:
1650

 Back