1.1 Dział I - inwentarze

thumb
Inwentarz majętności Xiężpolskiej z miastem Tarnogrodem
Daty skrajne:
1663

 Back