1.1 Dział I - inwentarze

thumb
Summariusz zebrany prowentow miasta Tarnogroda y wsi do niego należących
Daty skrajne:
1665

 Back