1.1 Dział I - inwentarze

thumb
Inwentarz osiadłości miasteczka Tarnogroda
Daty skrajne:
1671

 Back