1.1 Dział I - inwentarze

thumb
Inwentarz Klucza Xiężpolskiego
Daty skrajne:
1641

 Back