1.1 Dział I - inwentarze

thumb
Inwentarz Xiężpolski y Korchowski
Daty skrajne:
1689

 Back