1.1 Dział I - inwentarze

thumb
Inwentarz Kucza Zwierzynieckiego
Daty skrajne:
1687

 Back