4
8 kwietnia b.r., w sali Consulatus Urzędu Miasta Zamość odbyła się prelekcja poświęcona historii Polskiego Złotego i rozwoju gospodarczego Zamościa w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Współorganizatorami seminarium byli: Narodowy Bank Polski Oddział w Lublinie i Archiwum Państwowe w Zamościu przy współpracy Urzędu Miasta Zamość. Spotkanie odbyło się w ramach obchodów 100-lecia utworzenia sieci archiwów państwowych i 100-lecia Polskiego Złotego. Zaprezentowano monetę wybitą przez NBP z okazji setnej rocznicy podpisania przez Naczelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego Dektretu o archiwach państwowych. W spotkaniu wzięli udział słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zamościu oraz wiceprezydent Zamościa, Pan Piotr Zając.

Zaprezentowano dwa wystąpienia o tematyce gospodarczej, którym towarzyszyła wystawa „Dzieje złotego”. Dr Ilona Skibińska-Fabrowska, Dyrektor NBP Oddział w Lublinie przedstawiła słuchaczom losy i odrodzenie Polskiego Złotego. Polska jednostka monetarna – złoty ([1919]–1924 r.) - zespół monet, ich prób oraz wzorów banknotów został wpisany w tamtym roku na Polską Listę Programu UNESCO Pamięć Świata. Więcej szczegółów na temat odrodzenia złotego na stronie Pamięć Polski.

O rozwoju gospodarczym Zamościa w okresie dwudziestolecia międzywojennego opowiedział Dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościu Jakub Żygawski. Wystąpieniu towarzyszyły prezentacje materiałów archiwalnych z zasobu archiwum.

 

Fot. NBP Oddział w Lublinie (1-4), J. Rajkowski (54)