Archiwariusz Zamojski XVI 2018 okladka

Kolegium Redakcyjne:

dr Łukasz Kot, dr Beata Kozaczyńska, dr Janusz Panasiewicz, dr Agnieszka Szykuła-Żygawska, Andrzej Kędziora (Redaktor Honorowy), Jakub Żygawski (Przewodniczący)

Recenzenci:

prof. zw. dr hab. inż. Bonawentura Maciej Pawlicki
dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. UR w Krakowie

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Bonawentura Maciej Pawlicki: Profesor Jerzy Kowalczyk, historyk sztuki (1930-2018). Wspomnienie wspólnych peregrynacji - spojrzenie w przyszłość poprzez pryzmat sztuki

Artykuły

Jakub Żygawski: Szubienica w Zamościu w świetle archiwalnych planów miasta z XVIII i XIX wieku
Zbigniew Stankiewicz: Garnizon Twierdzy Zamość w XVII-XVIII w.
Janusz Panasiewicz: Wygony hrubieszowskie
Ewelina Nawrocka: Struktury organizacyjne Polskiego Państwa Podziemnego w Generalnym Gubernatorstwie

Źródła i materiały

Agnieszka Szykuła-Żygawska: Koloniści niemieccy w Zamościu w świetle ksiąg metrykalnych zamojskiej katedry i inwentarzy notarialnych
Zbigniew Stankiewicz: Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Pobór do Legionów w świetle materiałów źródłowych z lat 1915-1917
Elżbieta Gnyp: Szkoła Przemysłu Ludowego w Putnowicach Górnych. Dzieło artysty malarza Pawła Gajewskiego w świetle odnalezionych archiwaliów
Barbara Typek: Bronisław Jan Przyłuski - przyczynek do biografii

Recenzje i nowości wydawnicze

Barbara Hirsz: Ogromną przyjemność sprawia mi prowadzenie tych zapisków. O edytorskim opracowaniu przez Ośrodek KARTA dzienników Zygmunta Klukowskiego
Czar dawnej lubelskiej fotografii
Zamość na dawnych mapach
Zielnik Róży Luksemburg

Kronika wydarzeń

Poszukiwanie kaktusów w Archiwum
Bronisław Jan Przyłuski - poeta i żołnierz z Siemierza
Archiwalia w muzeach wojskowych Zamojszczyzny
Wizyta wnuka dra Zygmunta Klukowskiego w Archiwum
100 lat Niepodległej!
Fotoplastikon w Zamościu
"Kartograficzne zamostiana"
Projekt "Wolna i Niepodległa" w II L.O. w Zamościu
Niepodległościowe przedsięwzięcie biblioteczno-archiwalne
Wystawa niepodległościowa w CKF "Stylowy"
"Dziesiątka" na Niepodległość
100-lecie dwóch zamojskich podstawówek
Warsztaty dla genealogów
W obronie archiwaliów hrubieszowskich
Inwestycje w zagranicznych archiwach
Inwestycje i remonty

Okiem Recenzenta

In memoriam

Mecenas Tadeusz Pizoń (18.02.1959 - 10.10.2018)

 

ISBN 978-83-918132-8-7

 

Skład i łamanie:

Tomasz Mazur

 

Korekta:

Anna Rudy

 

Tom XVI "Archiwariusza Zamojskiego" ukazał się dzięki wsparciu finansowemu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

kolor logo

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości