APZ web6 grudnia świętowaliśmy w Archiwum Dzień Darczyńcy. Święto w roku 2020 ustanowił Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. W tym dniu dziękujemy naszym Darczyńcom za przekazane materiały archiwalne, pamiątki rodzinne, fotografie, dokumenty, czy mapy, wzbogacające naszą historię regionalną. Spotkanie rozpoczął dyrektor dr Jakub Żygawski.
Po przemówieniu dyrektora dr. Jakuba Żygawskiego, wręczeniu podziękowań dla naszych Darczyńców, głos zabrał pan Stanisław Rudy, który przekazał do Archiwum kolejne ex-librisy ze swojej bogatej kolekcji oraz ich opracowania. Następnie zabrała głos pani Janina Gąsiorowska, która przekazała do biblioteki Archiwum publikacje książkowe. Pani Regina Smoter-Grzeszkiewicz ofiarowała najnowsze książki swojego autorstwa, wydane w latach 2022-2023

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1