AZ 2014

Zespół redakcyjny: dr Jacek Krzysztof Danel, Andrzej Kędziora (przewodniczący), dr Janusz Panasiewicz. Zamość 2014, s. 195.

SPIS TREŚCI

Wstęp
Eugeniusz Wilkowski: Wybory 4 czerwca 1989 na terenie województwa zamojskiego

Z archiwalnych półek

Ryszard Maleszyk: Organizacja austriackich władz wojskowych na Zamojszczyźnie w latach 1915-1918
Paweł Kulikiewicz: Numeracja domów w Zamościu na podstawie aktów metrykalnych z początku XIX wieku
Wojciech Jaworski: Legalne organizacje społeczne w powiecie hrubieszowskim do 1914 roku
Lucyna Wyszyńska: Powiatowe Archiwum Państwowe w Tomaszowie Lubelskim (1950-1952)
Janusz Panasiewicz: Przyczynek do etymologii nazwy wsi staszicowskiej

Źródła i …źródełka

Wspomnienia Konrada Lipczyńskiego z I wojny światowej (wstęp i opracowanie Krzysztof Radziejewski)
Mirosława Sikorska: Eleonora Czarnowska (1866-1950) + wspomnienia
Agnieszka Szykuła-Żygawska: Nowe materiały do biografii malarzy, sztycharzy, geometrów i architektów w Zamościu w XVIII wieku
Jan Makara: Inwentarz majątku po zmarłym w 1844 r. Fryderyku Ihne lekarzu weterynarii Ordynacji Zamojskiej

Wiadomości archiwalne

Międzynarodowy Dzień Archiwów
Rocznica Wyborów w 1989 - wystawy archiwalne
Zamiast krwi
Nowe wystawy wirtualne
Nabytki
Artefakty
Nowa baza internetowa
Pożegnanie z witryną
Referaty, publikacje