Archiwariusz Zamojski okladka 2019 1 1

 

Kolegium Redakcyjne:

dr Łukasz Kot, dr Beata Kozaczyńska, dr Janusz Panasiewicz, dr Agnieszka Szykuła-Żygawska, Andrzej Kędziora (Redaktor Honorowy), Jakub Żygawski (Przewodniczący)

Recenzenci:

dr hab. Marek Blaszke
dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. UR w Krakowie

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Wojciech Przegon: Profesor Bonawentura Maciej Pawlicki (30 listopada 1933 - 29 kwietnia 2019)

Artykuły

Paweł Kulikiewicz: O zamojskich rzeźnikach z przełomu XVIII i XIX wieku
Zbigniew Stankiewicz: Metody zwalczania powstania styczniowego (1863-1864)
Ewelina Nawrocka: Struktury organizacyjne Polskiego Państwa Podziemnego w Generalnym Gubernatorstwie

Źródła i materiały

Elżbieta Gnyp: Lucjan Lewandowski (1899-1964). Zapis życia i twórczości plastycznej
Ewa Kędziora: Krystyna Bronicka - zapomniana zamojska artystka
Jan Makara: Szkoły im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie. Biografie pedagogów (1811-1852)
Janusz Panasiewicz: Onomastyczna twórczość mieszkańców wsi hrubieszowskich
Krzysztof Radziejewski: Bohater rodziny Lipczyńskich. W setną rocznicę śmierci st. ułana Stefana Lipczyńskiego w szarży na sowieckie kulomioty w bitwie pod Lidą na Litwie 16 kwietnia 1919 r.
Agnieszka Szykuła-Żygawska: Ratujmy kolegiatę. Konserwacja świątyni w Zamościu w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej
Zbigniew Stankiewicz: Zamość w spisie zabytków w Królestwie Polskim
Zbigniew Stankiewicz: Pomnik Konstytucji 3 maja w Biłgoraju
Janusz Panasiewicz: Skażenie promieniotwórcze zamojskich kanałów zbiorczych

Kronika wydarzeń

Promocja "Archiwariusza Zamojskiego" w Civitas Christiana
Stulecie polskiego złotego i państwowej sieci archiwalnej
Ósme urodziny portalu "LubGens"
"Zamość 1939" - wystawa w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej
Międzynarodowy Dzień Archiwów - dzień otwarty
Rok doktora Zygmunta Klukowskiego
Wystawa starych fotografii Zamościa z XX w.
Projekt "Archiwa Rodzinne Niepodległej" w Archiwum Państwowym w Zamościu
Rodzinne archiwalia przekazane do Archiwum w 2019 r.
Digitalizacja materiałów audiowizualnych
Dokumentacja historyczna "Autonaprawy" i PPKS w Zamościu
Obsługa dokumentacji z wyborów
Zakupy i remontów

Okiem Recenzenta

Zasady publikowania

 

ISBN 978-83-918132-9-4

 

Skład i łamanie:

Tomasz Mazur

 

Korekta:

Anna Rudy

 

Tom XVII "Archiwariusza Zamojskiego" ukazał się dzięki wsparciu finansowemu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

kolor logo

Wydawnictwo upamiętnia obchody stulecia ustanowienia państwowej sieci archiwalnej (1919-2019)

mail 100 lat ap cmyk