3
W dniach 27-28 kwietnia b.r. zorganizowano w Zamościu 8 urodziny portalu genealogów Lubelszczyzny www.lubgens.eu reprezentowanego przez administratorów: Grzegorza Kociubowskiego i Ewę Tyburek. Współorganizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Genealodzy Zamojszczyzny wraz z Prezesem, Przemysławem Portusiem. Do Zamościa przyjechało ok. 30 sympatyków LubGens z różnych stron Polski, m. in. z Warszawy, Gdańska, Lublina. W programie uroczystości było zwiedzanie miasta oraz spotkanie naukowe, podczas którego odbyły się dwie prelekcje. W sobotę 27 kwietnia Dr Jacek Feduszka z Muzeum Zamojskiego w Zamościu zaprezentował referat poświęcony działalności Stanisława Józefa Duńczewskiego (1701-1767), profesora astronomii na Akademii Zamojskiej. Dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościu Jakub Żygawski wystąpił z prelekcją poświęconą wydanej w 2018 r. monografii "Kartograficzne Zamostiana" oraz przybliżył użyteczność materiałów kartograficznych w badaniach genealogicznych.

Podczas drugiej części wystąpienia dyrektor Żygawski zaznajomił uczestników spotkania ze zbliżającymi się inicjatywami Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z okazji obchodów 100-lecia utworzenia sieci archiwalnej, tj. nową odsłoną portalu "szukaj w archiwach" oraz planowanymi na 2 połowę roku działaniami w ramach Archiwów Rodzinnych Niepodległej. Inicjatywy te spotkały się z żywym zainteresowaniem uczestników spotkania. 

Fotografie dzięki uprzejmości Pani Moniki Bayer-Smykowskiej i Stowarzyszenia Genealodzy Zamojszczyzny.