Uzupełnianie rewersów drogą elektroniczną
  1. Wypełniając zamówienie należy wpisać nazwę zespołu archiwalnego i sygnaturę zamawianej jednostki archiwalnej, imię i nazwisko, e-mail oraz daty planowanej wizyty w archiwum.
  2. Zamówienie wypełnia się osobno dla każdej jednostki archiwalnej, tzn. na jednym rewersie należy wpisać tylko jedną sygnaturę.
  3. Po wysłaniu rewersu otrzymają Państwo automatyczne potwierdzenie jego złożenia.
*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Archiwum Państwowe w Zamościu w celu załatwienia powyższej sprawy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Archiwum Państwowe w Zamościu (ul. Hrubieszowska 69A, 22-400 Zamość) jest administratorem danych osobowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy.

Powered by BreezingForms