Uchwałą Sejmu i Senatu RP Prymas Stefan Wyszyński został patronem 2021 r. Z okazji przypadającej w tym roku 120. rocznicy urodzin i 40. rocznicy śmierci Prymasa Archiwum Państwowe w Zamościu przygotowało wystawę plenerową "Ksiądz Stefan Wyszyński na Zamojszczyźnie i gminie Kraśniczyn". Na 13 planszach zaprezentowano fotografie i dokumenty z zasobu AP Zamość. Wśród nich znajdują się m.in. fotografie pozyskane ostatnio przez Archiwum od Pana Józefa Wojtasiuka z Marcinówki.

Pobyt księdza Stefana Wyszyńskiego na Zamojszczyźnie oraz w gminie Kraśniczyn (powiat krasnostawski) w czasie wojny i po niej, pozostawił niezatarty ślad w sercach mieszkańców. Wyrazem szacunku i pamięci jest utworzony w 2014 r. szlak pieszy „Śladami Księdza Stefana Wyszyńskiego” przebiegający przez gminy: Sitno, Stary Zamość, Skierbieszów i Kraśniczyn. Ksiądz Stefan Wyszyński, znany również jako „Zezulski”, „Siostra Cecylia”, piastujący po wojnie godność biskupa lubelskiego, dał się poznać jako człowiek zorganizowany, odważny i serdeczny.

Wystawę można oglądać w dniach 3 - 20 sierpnia przed siedzibą Archiwum Państwowego w Zamościu (ul. Hrubieszowska 69A) a także na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy!