067

 

Strona tytułowa Zbioru zarządzeń przeciwko rozprzestrzenianiu się cholery i dżumy, wyd. 1903 r.

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1915, sygn. 244, s. 40

 

064

 

Protokół Zamojskiego Sanitarnego Komitetu z dnia 4 lutego 1905 roku w sprawie epidemii cholery

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1915, sygn. 244, s. 20

 

065

 

Protokół Zamojskiego Sanitarnego Komitetu z dnia 4 lutego 1905 roku w sprawie epidemii cholery

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1915, sygn. 244, s. 21

 

066

 

Protokół Zamojskiego Sanitarnego Komitetu z dnia 4 lutego 1905 roku w sprawie epidemii cholery

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1915, sygn. 244, s. 22

 

068

 

Okólnik Naczelnika Obwodu Zamojskiego z dnia 5 listopada 1905 r. dotyczący Organizacji dezynfekcji na wypadek pojawienia się cholery

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1915, sygn. 244, s. 114

 

069

 

Okólnik Naczelnika Obwodu Zamojskiego z dnia 5 listopada 1905 r. dotyczący Organizacji dezynfekcji na wypadek pojawienia się cholery

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1915, sygn. 244, s. 115

 

074

 

Postanowienie Lubelskiej Gubernialnej Sanitarno-Wykonawczej Komisji z dnia 20 października 1907 r. ws. konieczności zawiadamiania władz o pojawiających się przypadkach cholery

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1915, sygn. 271, s. 32

 

075

 

Wykaz lekarzy i felczerów w mieście Zamościu z dnia 11 sierpnia 1908 r.

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1915, sygn. 288, s. 9

 

076

 

Wykaz lekarzy i felczerów w mieście Zamościu z dnia 11 sierpnia 1908 r.

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1915, sygn. 288, s. 10

 

070

 

Protokół z dnia 11 lipca 1910 r. ws. pojawienia się cholery

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1915, sygn. 244, s. 205

 

071

 

Protokół z dnia 11 lipca 1910 r. ws. pojawienia się cholery

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1915, sygn. 244, s. 206

 

072

 

Protokół z dnia 11 lipca 1910 r. ws. pojawienia się cholery

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1915, sygn. 244, s. 207

070

 

Protokół z dnia 11 lipca 1910 r. ws. pojawienia się cholery

88/25 Akta miasta Zamościa 1810-1915, sygn. 244, s. 208

 

012

 

Protokół z czerwca 1926 r. z akcji przeprowadzenia szczepień przeciwko ospie wśród mieszkańców gminy Zwierzyniec

88/72 Akta Gminy Zwierzyniec 1871-1955, sygn. 98, s. 68

 

 

013

 

Informacja z 1 lipca 1926 r. do Starostwa Powiatowego w Zamościu ws. dokonania szczepień przeciwko ospie w gminie Zwierzyniec

88/72 Akta Gminy Zwierzyniec 1871-1955, sygn. 98, s. 83

 

 

014

 

Pismo Starosty Zamojskiego z 11 marca 1927 r. do wszystkich urzędów gmin ws. przeprowadzenia szczepień przeciwko ospie

88/72 Akta Gminy Zwierzyniec 1871-1955, sygn. 99, s. 39

 

077

 

Pismo Lekarza Powiatowego z dnia 4 kwietnia 1932 r. do Urzędu Gminy Tereszpol ws. podjęcia czynności związanych z zachorowaniami na tyfus plamisty

88/25 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1910] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 24

 

077

 

Pismo Wójta Gminy Tereszpol do Sołtysa wsi Tereszpol z dnia 6 kwietnia 1932 r. w związku ze stwierdzeniem zachorowań na tyfus plamisty

88/25 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1910] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 25

  

005

 

Sprawozdanie Lekarza Powiatowego w Krasnymstawie z 1933 r. - "Przychodnie"

88/29 Akta Gminy Krasnystaw [1940] 1944-1950, sygn. 74, s. 3

 

005

 

Sprawozdanie Lekarza Powiatowego w Krasnymstawie z 1933 r. - "Akcja zwalczania epidemii"

88/29 Akta Gminy Krasnystaw [1940] 1944-1950, sygn. 74, s. 4

 

016

 

Pismo przypominające Starosty Zamojskiego z 25 maja 1938 r. zobowiązujący służbę medyczną do zgłaszania przypadków chorób zakaźnych

88/72 Akta Gminy Zwierzyniec 1871-1955, sygn. 96, s. 53

 

 

015

 

Pismo przypominające Starosty Zamojskiego z 28 września 1938 r. o konieczności informowania zarządów gmin o chorobach zakaźnych 

88/72 Akta Gminy Zwierzyniec 1871-1955, sygn. 96, s. 52

 

 

007

 

Pismo z 11 marca 1939 r. informujące, że we wsi Stolnikowszczyzna panuje epidemia duru plamistego

88/29 Akta Gminy Krasnystaw [1940] 1944-1950, sygn. 76, s. 5

 

 

010

 

Pismo z 9 października 1943 r. do Landkomisarza w Tomaszowie Lubelskim ws. dezynfekcji domów chorych na tyfus w Siemierzu i Źwiartówku

88/52 Akta Gminy Rachanie 1937-1954, sygn. 20, s. 61

 

011

 

Informacja z 29 października 1943 r. do Lekarza Powiatowego w Zamościu ws. dezynfekcji wsi Siemierz

88/52 Akta Gminy Rachanie 1937-1954, sygn. 20, s. 63

  

 

018

 

Wykazy zachorowań w 1950 r. na choroby zakaźne

88/76 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim [1921-1949] 1950-1975, sygn. 50, s. 29

 

019

 

Wykazy zachorowań w 1950 r. na choroby zakaźne

88/76 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim [1921-1949] 1950-1975, sygn. 50, s. 30

 

020

 

Wykazy zachorowań w 1950 r. na choroby zakaźne

88/76 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim [1921-1949] 1950-1975, sygn. 50, s. 31

 

021

 

Komunikat Ministerstwa Zdrowia i Państwowego Zakładu Higieny ws. choroby Heine - Medina

88/76 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim [1921-1949] 1950-1975, sygn. 50, s. 46

 

018

 

Komunikat Ministerstwa Zdrowia i Państwowego Zakładu Higieny ws. choroby Heine - Medina

88/76 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim [1921-1949] 1950-1975, sygn. 50, s. 47

 

023

 

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia ws. choroby Heine - Medina

88/76 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim [1921-1949] 1950-1975, sygn. 50, s. 50

 

024

 

Wykaz zachorowań na choroby zakaźne z dnia 11 listopada 1950 r. na terenie powiatu biłgorajskiego

88/76 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim [1921-1949] 1950-1975, sygn. 50, s. 110

 

025

 

Wykaz zachorowań na choroby zakaźne z dnia 23 grudnia 1950 r. na terenie powiatu zamojskiego

88/76 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim [1921-1949] 1950-1975, sygn. 50, s. 127

 

026

 

Wykaz zachorowań na choroby zakaźne z dnia 30 grudnia 1950 r. na terenie powiatu zamojskiego

88/76 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim [1921-1949] 1950-1975, sygn. 50, s. 128

 

027

 

Wyjaśnienie Centralnej Wojewódzkiej Poradni Przeciwgruźliczej w Lublinie z 22 lutego 1951 r. ws. niekierowania chorych na gruźlicę do CWPP

88/76 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim [1921-1949] 1950-1975, sygn. 52, s. 3

 

028

 

Sprawozdanie z poradni przeciwgruźliczej za II kw. 1951 r.

88/76 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim [1921-1949] 1950-1975, sygn. 52, s. 11

 

029

 

Sprawozdanie z poradni przeciwgruźliczej za III kw. 1951 r.

88/76 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim [1921-1949] 1950-1975, sygn. 52, s. 13

 

030

 

Sprawozdanie ze stanu zachorowań na choroby zakaźne w Zamościu wg stanu z dnia 3 stycznia 1966 r.

88/301 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Zamościu [1960] 1962-1975, sygn. 404, s. 1

 

031

 

Znaczek przeciwgruźliczy o nominale 10 gr z 1930/1931 r.

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009

 

032

 

Znaczek przeciwgruźliczy o nominale 10 gr z 1929 r.

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009

 

033

 

Znaczek przeciwgruźliczy o nominale 10 gr z 1932/1933 r.

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009

 

034

 

Znaczek przeciwgruźliczy o nominale 10 gr z 1928 r.

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009

 

035

 

Znaczek przeciwgruźliczy o nominale 10 gr

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009

 

036

 

Znaczek przeciwgruźliczy o nominale 10 gr z 1935/1936 r.

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009

 

038

 

Znaczek przeciwgruźliczy o nominale 10 gr z 1938/1939 r.

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009

 

039

 

Wykaz zgłoszonych chorób zakaźnych w powiecie zamojskim od dnia 10 września do 16 września 1944 r.

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 530, s. 84

 

040

 

Plan walki z durem plamistym w powiecie zamojskim w 1944 r.

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 107

 

040

 

Plan walki z durem plamistym w powiecie zamojskim w 1944 r.

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 108

 

042

 

Informacja Lekarza Powiatowego z dnia 5 stycznia 1945 r. o stwierdzeniu 17 przypadków duru plamistego we wsi Górniki, gm. Krasnobród

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 1

 

043

 

Meldunek Lekarza Powatowego z dnia 9 stycznia 1945 r. dot. walki z durem plamistym na terenie powiatu zamojskiego

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 2

 

044

 

Meldunek Lekarza Powatowego z dnia 9 stycznia 1945 r. dot. walki z durem plamistym na terenie powiatu zamojskiego

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 3

 

045

 

Powiadomienie Starosty Zamojskiego z dnia 8 lutego 1945 r. o epidemii odry w Szkole Powszechnej w Wysokie

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 7

 

046

 

Pismo Inspektoratu Szkolnego Zamojskiego z dnia 7 lutego 1945 r. o szerzeniu się odry w Szkole Powszechnej w Wysokiem

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 8

 

047

 

Pismo Inspektoratu Szkolnego Zamojskiego z dnia 17 lutego 1945 r. do Lekarza Powiatowego w Zamościu o epidemii tyfusu plamistego na terenie wsi Pniówek, gm. Nowa Osada

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 14

 

048

 

Zalecenie Lekarza Powiatowego z dnia 8 marca 1945 roku do Inspektoratu Szkolnego w sprawie zamknięcia na kolejne dwa tygodnie Szkoły Powszechnej w Górnikach, gm. Krasnobród

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 15

 

049

 

Pismo Lekarza Powiatowego z dnia 22 marca 1945 r. do Inspektora Szkolnego w Zamościu w sprawie wykrycia nowych przypadków duru plamistego w Górnikach, gm. Krasnobród

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 16

 

050

 

Pismo Starosty Powiatowego w Zamościu z dnia 15 marca 1945 r. ws. zamknięcia ruchu w Kolonii Pniówek w związku z durem plamistym

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 17

 

051

 

Pismo Starosty Powiatowego w Zamościu z dnia 15 marca 1945 r. ws. zamknięcia ruchu w Kolonii Pniówek w związku z durem plamistym

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 18

 

053

 

Pismo Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego z dnia 9 kwietnia 1945 roku o przesłaniu odpisów wytycznych do walki z chorobami zakaźnymi

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 22

 

054

 

Ogólna instrukcja organizacji walki z epidemiami z 1945 r.

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 23

 

055

 

Teoretyczne założenie walki z tyfusem plamistym z 1945 r.

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 24

 

056

 

Teoretyczne założenie walki z tyfusem plamistym z 1945 r.

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 25

 

057

 

Zasady organizacji służby meldunkowej i przymusowej hospitalizacji w 1945 r.

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 26

 

058

 

Zasady organizacji służby meldunkowej i przymusowej hospitalizacji w 1945 r.

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 27

 

059

 

Pismo Nadzwyczajnego Komisariatu do Walki z Epidemiamii do Lekarza Powiatowego w Zamościu z dnia 8 maja 1945 roku o uzupełnienie informacji co do chorych na dur brzuszny i plamisty

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 33

 

060

 

Odpowiedź Lekarza Powiatowego w Zamościu z dnia 15 maja 1945 r. do Nadzwyczajnego Komisariatu do Walki z Epidemiamii ws. liczby chorych na dur brzuszny i plamisty na terenie powiatu zamojskiego

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 34

 

061

 

Pismo Nadzwyczajnego Komisariatu do Walki z Epidemiamii do Lekarza Powiatowego w Zamościu z dnia 24 maja 1945 roku o stwierdzeniu niedokładności i niestosowania się do Instrukcji o zwalczaniu chorób zakaźnych

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 40

 

062

 

Pismo Lekarza Powiatowego w Zamościu do Szpitala w Szczebrzeszynie z dnia 5 września 1945 r. dotyczące epidemii czerwonki oraz "nieudolności" w tej kwestii Szpitala w Nieliszu

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 43

 

063

 

Pismo Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 6 sierpnia 1945 r. do Lekarzy Powiatowych oraz Miejskich na terenie województwa lubelskiego o konieczności zgłaszania każdego przypadku zachorowania na malarię

88/6 Starostwo Powiatowe w Zamościu [1921] 1944-1950 [1954], sygn. 531, s. 44

 

001

 

Legitymacja imienna szczepień przeciwgruźliczych B. C. G. z 1949 r. (strona tytułowa)

88/4 Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie [1940] 1944-1950, sygn. 47, s. 45

 

002

 

Legitymacja imienna szczepień przeciwgruźliczych B. C. G. z 1949 r. (instrukcja)

88/4 Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie [1940] 1944-1950, sygn. 47, s. 46

 

003

 

Legitymacja imienna szczepień przeciwgruźliczych B. C. G. z 1949 r.

88/4 Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie [1940] 1944-1950, sygn. 47, s. 47

 

004

 

Legitymacja imienna szczepień przeciwgruźliczych B. C. G. z 1949 r.

88/4 Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie [1940] 1944-1950, sygn. 47, s. 48

 

 

017

 

Sprawozdanie za II kwartał 1950 r. ze szczepień przeciwgruźliczych B. C. G. (noworodków)

88/76 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim [1921-1949] 1950-1975, sygn. 49, s. 1

 

009

 

Odezwa Wojewódzkiej Stacji Przetaczania i Konserwowania Krwi w Lublinie z 1950 r. ws. oddawania krwi

88/29 Akta Gminy Wysokie powiat krasnostawski 1942-1954, sygn. 75, s. 6

 

008

 

Pismo z 26 lutego 1951 r. zawierające wykaz osób do szczepienia z poszczególnych gromad z obszaru działania Gromadzkiej Rady Narodowej w Wysokiem

88/37 Akta Gminy Wysokie powiat krasnostawski 1942-1954, sygn. 74, s. 2

 

079

 

Plakat z 1977 r. 1 - 10 grudnia. Dni walki z gruźlicą i chorobami płuc

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, spis roboczy z 2020 r., poz. 3

 

080

 

Plakat z 1978 r. zachęcający do zgłaszania się na radiofotograficzne badanie płuc

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, spis roboczy z 2020 r., poz. 2

081

 

Plakat z 1978 r. zachęcający do zgłaszania się do poradni dla dzieci

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, spis roboczy z 2020 r., poz. 3

082

 

Plakat z 1977 r. reklamujący działalność Polskiego Czerwonego Krzyża

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, spis roboczy z 2020 r., poz. 3

083

 

Obwieszczenie Magistratu miasta Zamościa z 1922 r. dotyczące stwierdzenia przypadku cholery azjatyckiej na przedmieściu Janowice Małe

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, sygn. 181

084

 

Ogłoszenie Magistratu miasta Zamościa z dnia 4 sierpnia 1922 r. ws. obowiązku zgłoszenia sie do powtórnego szczepienia przeciw cholerze

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, sygn. 182

085

 

Rozporządzenie Burmistrza miasta Zamościa z sierpnia 1943 r. o przymusowym szczepieniu ochronnych przeciwko tyfusowi brzusznemu i czerwonce

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, sygn. 295

086

 

Afisz z okresu okupacji niemieckiej: UWAGA! W tym domu panuje tyfus plamisty

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, sygn. 297

087

 

Afisz z 1943 r. Wąglik! Wstęp wzbroniony!

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, sygn. 298

088

 

Afisz z 1943 r. Wścieklizna! Wstęp wzbroniony!

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, sygn. 299

089

 

Zarządzenie Starosty Powiatowego Zamojskiego z dnia 21 marca 1949 r. w sprawie przymusowych szczepień ochronnych przeciw durowi brzusznemu na terenie całego powiatu zamojskiego

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, sygn. 993

090

 

Zarządzenie Starosty Powiatowego Zamojskiego z dnia 21 marca 1950 r. w sprawie przymusowych szczepień ochronnych przeciw durowi brzusznemu na terenie całego powiatu zamojskiego

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, sygn. 994

091

 

Zarządzenie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zamościu z dnia 27 kwietnia 1951 r. ws. szczepień ochronnych przeciw ospie naturalnej

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, sygn. 995

090

 

Plakat informujący o pierwszym Krajowym Zjeździe Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie, 2-3 luty 1951 r.

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, sygn. 1364

093

 

Afisz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PCK w Lublinie informujący o III Tygodniu Zdrowia w dniach 10-17 czerwca 1951 r.

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, sygn. 1365

094

 

Plakat z 1951 r. propagujący społeczne posterunki sanitarne PCK

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, sygn. 1366

095

 

Plakat z 1951 r. propagujący opiekę nad chorymi poradni przeciwgruźliczych

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, sygn. 1367

095

 

Plakat z 1951 r. informujący o zagrożeniu czerwonką i durem brzusznym

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, sygn. 1368

097

 

Druk ulotny z 1951 r. propagujący ochronę dzieci przed chorobą Heine-Medina

88/215 Zbiór plakatów, afiszów, druków ulotnych 1913-2009, sygn. 1370

098

 

Szpital Powiatowy w Zamościu. Portret zbiorowy pracowników, przed wejściem do szpitala, czerwiec 1934 r.; autor wg piecz. „Zakład Fotograficzny J. Strzyżowski Zamość”

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 10

099

 

Szpital Powiatowy w Zamościu. Portret zbiorowy pracowników szpitala przed wejściem bocznym do „starego budynku” (w głębi kamienica przy ul. Piłsudskiego 4), w pierwszym rzędzie od lewej lekarz Stanisław Kulesza, siostra Sylwia, lekarze Stanisław Branicki, Tadeusz Onyszkiewicz i Bolesław Bogucki (dyrektor), siostra Monika, położna Zofia Służewska, intendent Tadeusz Topolski, 1947 r.; autor n.n.

88/1178 Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 10

100

 

Szpital Powiatowy w Zamościu. Dr Tadeusz Onyszkiewicz z praktykantkami, uczennicami szkoły pielęgniarskiej, przed budynkiem szpitala, 5 kwietnia 1947 r., autor n.n.

88/1178, Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 10

101

 

Szpital Powiatowy w Zamościu. Pracownicy szpitala, 1940-1949, autor n.n.

88/1178, Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 10

102

 

Szpital Miejski w Zamościu. Wizyta biskupa Stefana Wyszyńskiego ordynariusza lubelskiego, 1948 r.; autor n.n.

88/1178, Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 10

103

 

Szpital Miejski w Zamościu. Wizyta biskupa Stefana Wyszyńskiego ordynariusza lubelskiego, 1948 r.; autor n.n.

88/1178, Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 10

104

 

Szpital Miejski w Zamościu. Wizyta biskupa Stefana Wyszyńskiego ordynariusza lubelskiego; 1948 r.; autor n.n.

88/1178, Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 10

105

 

Szpital Miejski w Zamościu. Wizyta na oddziale chirurgicznym – od lewej lekarz Tadeusz Onyszkiewicz, Jadwiga Maluga pielęgniarka oddziałowa, lekarze Wiktor Maszek i Jan Pasicki, 1963 r.; autor Czesław Gienc

88/1178, Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 10

 

105

 

Szpital Miejski w Zamościu. Zabieg operacyjny – pielęgniarka Anna Różycka i lekarz chirurg Edmund Jasiński, 1966 r.; autor Jerzy Duda

88/1178, Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 10

 

107

 

Szpital Miejski w Zamościu. Stół operacyjny, w środku dr Tadeusz Onyszkiewicz, ok. 1955 r.; autor n.n.

88/1178, Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 10

 

109

 

Szpital Powiatowy w Hrubieszowie. Wśród zakonnic dr. S. Łobacz, za nim dr Jan Cieślak, 1937 lub 1938 r., wg piecz. Foto-Express W.Frost Hrubieszów

88/1178, Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 10

 

110

 

Szpital Powiatowy w Hrubieszowie. Korytarz, lata 1940-1949, autor n.n.

88/1178, Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 10

 

111

 

Pogotowie w Zamościu. Karetka pogotowia Skoda, od lewej Józef Skwaryło - kierowca, Zofia Służewska - położna, dyspozytorka, Mieczysław Gruszka - kierowca, 1952 r., autor n.n.;

88/1178, Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 10

 

112

 

Pogotowie w Zamościu. Siedziba przy ul. Kołłątaja 1/Kolegiacka, ok. 1965 r., autor n.n.;

88/1178, Zbiór fotografii 1904-2001, ser. 10