0Zapraszamy do oglądania wystawy wirtualnej z okazji 100. rocznicy utworzenia służby cywilnej (link znajduje się w obrazku).

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, kraj stanął przed ogromnym wyzwaniem. Musiał od podstaw stworzyć model administracji państwowej i kadry urzędniczej. Cel ten spełniła uchwalona przez Sejm „Ustawa o państwowej służbie cywilnej” z 17 lutego 1922 roku. 

Wystawa prezentuje pracowników przedwojennej służby cywilnej (lokalnych i przyjezdnych), którzy wnieśli ogromny wkład w kulturę i rozwój Zamościa. Nie szczędząc zdrowia i życia wypełniali swój obowiązek "wiernie służyć Rzeczypospolitej, przestrzegać ściśle ustaw i przepisów, wypełniać obowiązki swego urzędu gorliwie, sumiennie i bezstronnie oraz dbać według najlepszej woli i wiedzy o dobro sprawy publicznej i spełniać wszystko co temu dobru służy, a unikać wszystkiego, co by mu mogło szkodzić" (art. 21 ustawy).