Urszula

thumb
Pleskaczyński
Drugie-imie:
Zofja
Miejscowosc:
Zamość
Data-urodzenia:
1933
Tom-str:
13/121
Seria:
Imie-ojca:
Imie-matki:
Zawod:
Nazwisko-panienskie-matki:
Dokad-wyjechal:
Skad-przyjechal:
Kiedy-przyjechal:
Nrarchiwum:
88
Inne:
Patrz niżej tom 11 str 87

 Back