Daniel

thumb
Drong
Drugie-imie:
Miejscowosc:
Zamość
Data-urodzenia:
1900
Tom-str:
24/7
Seria:
Imie-ojca:
Imie-matki:
Zawod:
Nazwisko-panienskie-matki:
Dokad-wyjechal:
Skad-przyjechal:
Kiedy-przyjechal:
Nrarchiwum:
88
Inne:
Spadek 4

 Back