dar nW imieniu Pana Zenona Bujnowskiego (emerytowany członek Rady Patronackiej statku m/s "Ziemia Zamojska") darowiznę przekazała Pani Maria Prażak. Materiały z PRON-u, Rady Patronackiej statku m/s "Ziemia Zamojska" oraz fotografie ze Zjazdu Matek Chrzestnych Statków wzbogacą nasz zasób archiwalny. Serdecznie dziękujemy Darczyńcy Zachęcamy do przekazywania do Archiwum pamiątek rodzinnych, domowych archiwów (zdjęcia, dyplomy, metryki, pamiętniki, wspomnienia swojej rodziny, życiorysy, itp.). Jesteśmy najlepszym i najbezpieczniejszym miejscem do przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych. Jeśli Państwo pozwolą przekazane materiały mogą otrzymać drugie życie i służyć następnym pokoleniom.